Oddělení občanského vzdělávání

Oddělení vzdělávání se zaměřuje na výuku moderních dějin na českých školách všech stupňů, ve svých projektech poskytuje především didaktickou a metodickou podporu učitelům. Metodiky inspirované zahraniční didaktikou stojí na práci s historickými prameny a médii. Semináře pořádané oddělením pak mapují základní problémy výuky moderních dějin na českých školách a rozvíjejí nové formy dějepisu. Další klíčovou aktivitou oddělení je pak vývoj multimediálních aplikací, jež mohou učitelé přímo použít ve výuce. Tyto aplikace mají ale ambici vstupovat i do veřejného prostoru a stejně jako další aktivity oddělení se podílet na společenské diskuzi o minulosti.

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D.


Vedoucí oddělení
david.zamek@ustrcr.cz / +420 221 008


lektor: Mgr. Vladimír Hanousek, LLM
vladimir.hanousek@ustrcr.czpřednáška
Hrozby extremismu v demokratické společnosti


lektor: Mgr. Martina Kantová
martina.kantova@ustrcr.cz


přednášky
Inovativní metody ve výuce
Protektorátní školství a převýchova


lektor: PhDr. Jan Samohýl, Ph. D.
jan.samohyl@ustrcr.czpřednáška
Kořeny antijudaismu a antisemitismu ve 20. století


lektor: Mgr. Vít Klepárník, Ph. D.
vit.kleparnik@ustrcr.cz


přednášky
Politické procesy v zemích východního bloku v 50. letech
Vojenská intervence v ČSSR 1968 a její mezinárodní aspekty


lektor: Jan Procházka
jan.prochazka@ustrcr.czpřednáška
Pracovní útvar nápravných zařízení Mořina


lektor: Ing. Lubomír Vejražka
lubomir.vejrazka@ustrcr.cz


přednášky
Rodiny politických vězňů – opomenutý rozměr komunistické perzekuce
Svět věznic a lágrů


lektor: Mgr. Lukáš Holata
lukas.holata@ustrcr.cz


přednáška
Vězněm v Gulagu: od archeologického výzkumu na Sibiři k herní simulaci ve virtuální realitě


Mgr. Michaela Váchová
michaela.vachova@ustrcr.cz


související: