Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii) a dále za zpracování publikací a aplikací na nových médiích a organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, workshopů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu. Odbor produkční spravuje Knihovnu Jána Langoše a sociální sítě Ústavu (Facebook,Instagram a Twitter).

Ředitel odboru

Bc. Jan Vondryska, DiS.


Oddělení publikací a nových médií

Mgr. Jakub Bachtík – vedoucí oddělení
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 208
E-mail: jakub.bachtik@ustrcr.cz

Mgr. Patrik Virkner – výkonný redaktor časopisu Securitas Imperii
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 241
E-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz

Adam Šůra – šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny (do čísla 4/2020)
Kontakt:
E-mail: adam.sura@ustrcr.cz

Mgr. Petr Zídek, PhD. – šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny (od čísla 1/2021)
Kontakt:
E-mail: petr.zidek@ustrcr.cz

Redakce:

  • Mgr. Marie Terezie Bernardová
  • Mgr. Jana Kudělková
  • Mgr. Ondřej Šanca
  • Mgr. Jitka Šmídová
  • Mgr. Vanda Vicherková

Grafická úprava, sazba:

  • Zuzana Michálková
  • MgA. Jaroslav Ježek

Tina Klauž – produkce, distribuce
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 357
E-mail: tina.klauz@ustrcr.cz

Mgr. Kateřina Volná – správce Facebooku


Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Bc. Jan Vondryska, DiS. – vedoucí oddělení, produkce výstav
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 383
Mobil: +420 725 787 529
E-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Mgr. Anna Macourková – redaktorka, produkční (konference, akce pro veřejnost a pro učitele)
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 314
E-mail: anna.macourkova@ustrcr.cz

Mgr. Kateřina Sixtová – produkční (konference, akce pro veřejnost)
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 325
E-mail: katerina.sixtova@ustrcr.cz

Michal Šmíd – editor digitálního pamětnického archivu Paměť národa
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 530
E-mail: michal.smid@ustrcr.cz

Jan Blažek – koordinátor zahraniční spolupráce projektu Paměť národa
Kontakt:
E-mail: jan.blazek@ustrcr.cz

Mgr. Edita Jiráková, PhD. – koordinátorka projektu Poslední adresa
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 381
E-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz

Přemysl Fialka – fotograf, kameraman, skenování negativů a dokumentů, filmové záznamy rozhovorů s pamětníky

Mgr. Livia VrzalováKnihovna Jána Langoše
(Z důvodu rekonstrukce budovy ÚSTR je knihovna do odvolání uzavřena.)
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 301
E-mail: livia.vrzalova@ustrcr.cz, knihovna@ustrcr.cz

Bc. Kamila Kožichová – produkční – na mateřské dovolené