Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii). Organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, workshopů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu.


JUDr. JITKA MALÁ

Ředitelka odboru
jitka.mala@ustrcr.cz / +420 221 008 383

Sekretariát oddělení:
Mgr. Zuzana Švehelková
zuzana.svehelkova@ustrcr.cz / +420 221 008 339


Oddělení ediční

Vydává periodické i neperiodické publikace. Zabezpečuje redakční, ediční a grafické zpracování publikací a distribuci publikací Ústavu.

 • Redakce edičního oddělení:
  Mgr. Marie Terezie Bernardová
  Mgr. Jana Kudělková
  Mgr. Jitka Šmídová
  Mgr. Vanda Vicherková
 • Grafická úprava, sazba:
  MgA. Jaroslav Ježek
  Vojtěch Kybal

Oddělení konferencí, výstav a stálé expozice Ústavu

Po organizační a technické stránce realizuje výstavy, semináře, odborné konference, přednášky, diskuse a další akce pro veřejnost a pro učitele.

 • fotograf, kameraman, skenování negativů a dokumentů, filmové záznamy rozhovorů s pamětníky:
  Přemysl Fialka
  premysl.fialka@ustrcr.cz / +420 221 008 376

Knihovna Jana Langoše a Centrum pro československé válečné deníky a dopisy

Knihovna Jána Langoše se specializuje na problematiku represe užívané totalitními režimy, odboje proti nim a popisu systému jejich fungování.