Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii). Organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, workshopů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu.

Ředitel odboru

JUDr. Jitka Malá

Kontakt: 
Telefon: +420 221 008 383
Mobil: +420
E-mail: jitka.mala@ustrcr.cz


Oddělení ediční

Vedoucí oddělení:

Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Patrik Virkner – výkonný redaktor časopisu Securitas Imperii

Kontakt:
Telefon: +420 221 008 241
E-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz

Mgr. Petr Zídek, PhD. – šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny

Kontakt:
E-mail: petr.zidek@ustrcr.cz

Redakce:

  • Mgr. Marie Terezie Bernardová
  • Mgr. Pavla Foglová
  • Mgr. Jana Kudělková
  • Mgr. Ondřej Šanca
  • Mgr. Jitka Šmídová
  • Mgr. Vanda Vicherková

Grafická úprava, sazba:

  • Zuzana Michálková
  • MgA. Jaroslav Ježek

Adam Šůra

Kontakt:
E-mail: adam.sura@ustrcr.cz


Oddělení konferencí, výstav a stálé expozice Ústavu

Mgr. Anna Macourková – vedoucí oddělení, redaktorka, produkční konferencí, akcí pro veřejnost a pro učitele

Kontakt: 
Telefon: +420 221 008 314
E-mail: anna.macourkova@ustrcr.cz

Michal Šmíd – editor digitálního pamětnického archivu Paměť národa

Kontakt:
Telefon: +420 221 008 530
E-mail: michal.smid@ustrcr.cz

Jan Blažek – koordinátor zahraniční spolupráce projektu Paměť národa

Kontakt:
E-mail: jan.blazek@ustrcr.cz

Mgr. Edita Jiráková, PhD. – koordinátorka projektu Poslední adresa

Kontakt:
Telefon: +420 221 008 381
E-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz

Přemysl Fialka – fotograf, kameraman, skenování negativů a dokumentů, filmové záznamy rozhovorů s pamětníky


Knihovna Jana Langoše a Centrum pro československé válečné deníky a dopisy

Kontakt: 

Telefon:

E-mail: