Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii) a dále za zpracování publikací a aplikací na nových médiích a organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, workshopů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu. Odbor produkční spravuje Knihovnu Jána Langoše a sociální sítě Ústavu (Facebook,Instagram a Twitter).

Ředitel odboru

Bc. Jan Vondryska

Kontakt:
Telefon: +420 221 008 383
Mobil: +420 725 787 529
E-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz


Oddělení publikací a nových médií

Mgr. Jakub Bachtík – vedoucí oddělení
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 208
E-mail: jakub.bachtik@ustrcr.cz

Mgr. Patrik Virkner – výkonný redaktor časopisu Securitas Imperii
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 241
E-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz

Mgr. Petr Zídek, PhD. – šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny
Kontakt:
E-mail: petr.zidek@ustrcr.cz

Redakce:

  • Mgr. Marie Terezie Bernardová
  • Mgr. Pavla Foglová
  • Mgr. Jana Kudělková
  • Mgr. Ondřej Šanca
  • Mgr. Jitka Šmídová
  • Mgr. Vanda Vicherková

Grafická úprava, sazba:

  • Zuzana Michálková
  • MgA. Jaroslav Ježek

Adam Šůra
Kontakt:
E-mail: adam.sura@ustrcr.cz

Mgr. Kateřina Volná – editor Facebooku


Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Mgr. Anna Macourková – vedoucí oddělení, redaktorka, produkční konferencí, akcí pro veřejnost a pro učitele, správa sociálních sítí
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 314
E-mail: anna.macourkova@ustrcr.cz

Bc. Jan Vondryska – produkce výstav, správa sociálních sítí
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 383
Mobil: +420 725 787 529
E-mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Nikola Novotná – produkční konferencí a akcí pro veřejnost, správa sociálních sítí
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 325
E-mail: nikola.novotna@ustrcr.cz

Michal Šmíd – editor digitálního pamětnického archivu Paměť národa
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 530
E-mail: michal.smid@ustrcr.cz

Jan Blažek – koordinátor zahraniční spolupráce projektu Paměť národa
Kontakt:
E-mail: jan.blazek@ustrcr.cz

Mgr. Edita Jiráková, PhD. – koordinátorka projektu Poslední adresa
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 381
E-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz

Přemysl Fialka – fotograf, kameraman, skenování negativů a dokumentů, filmové záznamy rozhovorů s pamětníky

Mgr. Livia VrzalováKnihovna Jána Langoše
(Z důvodu rekonstrukce budovy ÚSTR je knihovna do odvolání uzavřena.)
Kontakt:
Telefon: +420 221 008 301
E-mail: livia.vrzalova@ustrcr.cz, knihovna@ustrcr.cz

Bc. Kamila Kožichová – produkční – na mateřské dovolené