Paměť a dějiny

Revue Paměť a dějiny je čtvrtletník zabývající se historií komunismu, nacismu i ostatních totalitních režimů 20. století. Šíří záběru i výběrem témat se snaží mapovat klíčové události historie totalit, popisovat osobní příběhy aktérů a obětí těchto událostí a rekonstruovat politické systémy, rozhodovací mechanismy a administrativní struktury, které fungování těchto nedemokratických režimů umožnily a zajišťovaly. Kombinace odborných studií, rozhovorů, rozborů dokumentů a stálých rubrik umožňuje široký záběr a pečlivý vhled do tragických událostí československých a světových dějin 20. století a činí Paměť a dějiny jedinečným periodikem v českém mediálním prostoru.

Vychází čtyřikrát ročně od roku 2008.

Kontakt

Redakční rada

Časopis si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.

Předplatné časopisu

Časopis si můžete předplatit na internetových stránkách společnosti SEND Předplatné zde:

https://www.send.cz/casopis/634/pamet-a-dejiny.

Lze jej také objednat na telefonní lince 225 985 224, nebo e-mailem send@send.cz.