Rok 1968

Stránka k letům 1968 a 1969 (výročí srpnových událostí) navazuje na starší online projekty ÚSTR a sumarizuje přehled online výstupů, které Ústav od svého vzniku publikoval na webu, resp. vydal v knižní podobě.

  • Oddíl bezpečnostní aparát obsahuje odkazy na více než 600 dokumentů z provenience ministra vnitra (rozkazy, schůze, zápisy, informační produkci StB, činnost CÚV KSČ, denní svodky, mezinárodní spolupráce atd.). Přes dalších 300 dokumentů nabízí pohled KGB ns události Pražského jara 1968, srpnovou okupaci a nastupující normalizaci,
  • Oddíl rozhlas a tisk obsahuje audiozáznamy vysílání čs. rozhlasu ze dnů srpnové okupace i rozhlasové vysílání okupačních vojsk, odkazy na české vysílání Rádia Vatikán a monitoring čs. tisku, rozhlasu a televize pořízený RFE,
  • Oddíl oběti invaze odkazuje na seznamy obětí s interaktivní mapou a zahrnuje i rozhovory účastníků demonstrace na Rudém náměstí 25. 8. 1968 proti okupaci,
  • Oddíl vybrané dokumenty nabízí vybrané zajímavé dokumenty z elektronického archivu eBadatelna ABS, kde se nachází množství zajímavých dokumentů a uživatel se do systému dostane přes oddíl online vyhledávání,
  • Poslední část publikace, přináší přehled publikací ÚSTR, které vydal a věnují se nebo mají přesah k létům 1968 a 1969.

Bezpečnostní aparát a rok 1968

Publikace ÚSTR

Vybrané publikace (2008 – 2023) s přesahem k letům a událostem roku 1968 (1969). Kliknutím na obálku se zobrazí příslušná anotace.