Paměť a dějiny 2/2018

Druhé letošní číslo revue Paměť a dějiny se věnuje kulatému výročí „srpnové okupace“. Filozof a teolog Wolfram Tschiche ve vzpomínkově laděném textu píše o tom, jak ho události v Československu přiměly definitivně se vymezit vůči komunistickému režimu ve své zemi, tehdejší NDR. Také Historik Tomáš Vilímek představuje celospolečenskou reakci na československé srpnové události v bývalém východním Německu. Vše doplňuje rozhovor Petra Andrease s historikem Michalem Macháčkem nad jeho oceňovanou monografií o Gustávu Husákovi. Dalším tematickým pilířem tohoto čísla revue Paměť a dějiny je násilný odpor proti československému komunistickému režimu, zejména v období takzvané normalizace. Jde o nepříliš známý fenomén naší nedávné historie, proto je mu věnováno hned několik studií. V obrazových rubrikách čtenáři najdou autorská díla renomovaných fotografů Karla Cudlína a Haralda Hauswalda.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Z archivu

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

Fórum

Zprávy

  • Pavla Plachá: Nová pamětní deska připomíná transport smrti v Roztokách
  • Daniela Němečková: Zpráva o pracovním semináři Únor 1948
  • Markéta Doležalová: Workshop k pracovní migraci mezi Východem a Západem. Zahraniční dělnici v Evropě v 60. až 80. letech minulého století

Anotace a recenze

  • Markéta Doležalová: Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kol. – Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939
  • Tomáš Malínek: Kristina Meyer – Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990
  • Ladislav Kudrna: Marcela Linková, Naďa Straková (eds.) – Bytová revolta. Jak ženy dělaly disent
  • Matěj Bílý: Michal Macháček – Gustav Husák
  • Vojtěch Ripka: Jaroslav Suk – Zapomenutá slova. Připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: z cyklu fotografií Karla Cudlína dokumentujících odsun sovětských vojsk z Československa |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.