1968: Zmařené naděje

Toto DVD je první v rámci školních audiovizuálních edic USTR. Jako základ projektu v tomto případě posloužily materiály získané pro festival Film a dějiny 2008 – Zmařené naděje 1968. Tyto av. Materiály jsou na DVD strukturovány do několika oddílů. Kromě av. materiálů je součástí každého tematického bloku prezentace obsahující příslušné informace. Ta může uživatelům posloužit jako základní výkladová struktura k tématu. Každý videosoubor je opatřen identifikačními údaji a sadou otázek, podnětů a informací, které uživatelé mohou použít ve výuce. Výhodou vzdělávacího disku je jeho ne-autoritativnost, tzn. uživatel má možnost vybrat si materiál pro výuku podle vlastního uvážení, je jen na něm, jakým způsobem bude rok 1968 tematizovat. Připravované DVD umožňuje jednak komplexní pohled (může se s ním pracovat dlouhodobě např. v rámci semináře), jednak se může použít v blocích jako jednotlivina. Metodické materiály u videosouborů učitele orientují a nabízejí možnosti, zároveň se ovšem nevnucují. Otázky budou „přilepeny“ k videosouboru tak, aby si je učitel mohl vytisknout a pak je na něm, zda je použije nebo ne. Součástí DVD je i metodický návod. Kromě zmíněné didaktické části vzdělávací dvou-diskový komplet obsahuje také další bonusové DVD, kde jsou prezentovány unikátní krátkometrážní snímky Zmatek, Les, Nezvaný host a Čs. filmový týdeník z kritického srpnového týdne.

Struktura DVD:

 • Disk 1 – didaktický disk
  1. Metodické pokyny, úvodní texty
  2. Prolog pražského jara: 3 avi + 1 prezentace
  3. Aktéři a jejich cíle: 15 avi + 5 prezentací
  4. Nálady veřejnosti: 6 avi + 1 prezentace
  5. Pohled zvenku: 3 avi + 1 prezentace
  6. Invaze: 6 avi + 1 prezentace
  7. Počátky normalizace: 5 avi + 1 prezentace
 • Disk 2 – bonusový disk
  1. Čs. filmový týdeník č. 35 / 1968
  2. Zmatek (režie: Evald Schorm, kamera: Stanislav Milota aj.)
  3. Les (realizace: Ivan Balaďa, Lubor Dohnal a spol.)
  4. Nezvaný host (scénář a režie: Vlastimil Venclík)

DVD bylo vydáno v nákladu 2000 kusů a je určeno především pro střední školy, v případě zájmu i pro školy základní. DVD komplet bude taktéž zdarma distribuován účastníkům školení a seminářů a bude v nabídce ÚSTR pro individuální zájemce o soudobou historii.

DVD je již kompletně rozebráno.

Fotoukázky z DVD „1968: Zmařené naděje“

Gestor projektu: Mgr. Jaroslav Pinkas, jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

Redaktoři didaktického disku: Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Kamil Činátl PhD.

Redaktor bonusového disku: Mgr. Petr Slinták, petr.slintak@ustrcr.cz

Spolupráce na vydání DVD: Česká televize, Krátký film Praha, Národní filmový archiv, Vojenský historický ústav aj.

ERRATA