Klára Pinerová, Michal Louč, Kristýna Bušková: Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965–1992

Československé vězeňství prošlo ve druhé polovině 20. století výraznými změnami. Po druhé světové válce zde vládla represe a dehumanizace. V šedesátých letech vývoj vězeňství následoval proměnu společnosti. Represivní přístup začal být považován za neefektivní a cílem měla být resocializace odsouzeného na základě odborných výzkumů. V období tzv. normalizace vězeňská zařízení prostoupila disciplinace a požadavky na plnění neúměrných pracovních norem. Po roce 1989 muselo dojít k zásadní transformaci celého systému. Jak se vězeňství od šedesátých let vyvíjelo a jaké myšlenky v převýchově byly uplatňovány? S jakými podmínkami se nejenom političtí vězni museli vyrovnat? Jak personál přistupoval k odsouzeným a obhajoval použití disciplíny a těžké práce? To jsou otázky, na které se tato kniha snaží odpovědět. Ukazuje, že se ve vězeňství zrcadlí charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Karolinum, Praha 2021, 1. vydání, brož., 478 s., ISBN 978-80-88292-91-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-246-4926-9 (Karolinum), ISBN 978-80-88292-93-7 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-246-4927-6 (Karolinum, PDF)

Knihu Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965–1992 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.