Adam Zítek, Jaroslav Pažout a kol.: Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Podíl justice a prokuratury na fungování komunistického režimu, včetně perzekuce jeho skutečných i zdánlivých odpůrců, je nesporný. Tato publikace přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejích nejvyšších orgánů. Pokud jde o rezort justice, pod nějž spadala do roku 1952 i prokuratura, byli do lexikonu zařazeni ministři spravedlnosti unitární vlády a jejich náměstci do federalizace země v roce 1969 a poté ministři spravedlnosti ČSR a SSR a jejich náměstci. Opominuti nebyli ani pověřenci spravedlnosti působící na Slovensku.
V zakladatelském období komunistického režimu sehrály klíčovou roli Státní soud a Státní prokuratura, které existovaly v letech 1948–1952. Do lexikonu tak byli zařazeni předseda Státního soudu, resp. státní prokurátor, a jejich náměstci, kteří zároveň vedli oddělení Státního soudu, resp. Státní prokuratury v Brně a Bratislavě. Na činnost Státního soudu navázal Nejvyšší soud, resp. po federalizaci země nejvyšší soudy ČSSR, ČSR a SSR. Jejich předsedové proto také nemohou v lexikonu chybět.
Významným orgánem, který dosud stál spíše stranou širšího zájmu badatelů a historiků, byla rovněž Generální prokuratura. Její role se zvýraznila od roku 1953, kdy na základě ústavního zákona o soudech a prokuratuře č. 64/1952 Sb. a zákona o prokuratuře č. 65/1952 Sb. z 30. října 1952 přebrala všechny funkce typické pro prokuratury sovětského bloku. Lexikon obsahuje základní údaje o generálních prokurátorech, resp. od federalizace prokuratury v roce 1970 o generálních prokurátorech ČSSR, ČSR a SSR, jakož i o jejich náměstcích.

ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 348 s., ISBN 978-80-88292-36-4

Knihu Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 28. února 2019 v rámci XIV. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel v Knihovně Václava Havla v Praze. Fotogalerii a videozáznam si můžete prohlédnout zde.