Zveme na diskuzi o československé justici 50. let

  • Termín: 28. 02. 2020, 17:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

V rámci diskuzního večera představí zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro studium totalitních režimů dvě nové publikace přibližující československou justici 50. let, konkrétně Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 a Ministerstvo spravedlnosti v letech 1948–1953. Vystoupí historici Jaroslav Pažout a Adam Zítek a právní historici Lukáš Blažek, Ivana Bláhová a Daniela Němečková.

Akce proběhne v rámci XIV. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel.