Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971

Monografie Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971 je rozčleněna do čtyř oddílů: Kultura, věda a sport, Regiony, Církev a bezpečnost a Politika a ekonomika. Jednotlivé příspěvky mapují dané období z různých úhlů pohledu. Podstatnou část tvoří témata z regionů. Nechybí ale ani studie obecnější povahy. Zajímavé jsou slovenské pohledy a pak také názor zvenčí – to od polského historika. A právě toto propojení regionů, národního celku a mezinárodního rozměru tvoří jedinečnost této publikace. Pozorný čtenář pak bude obohacen o „malé“ lokální dějiny, které jsou malé pouze zdánlivě.
Publikace navazuje na tři předchozí počiny: Osm let po válce. Rok  1953 v Československu; Československo v letech 1954–1962; Předjaří. Československo 1963–1967. Doufáme, že si kniha najde své čtenáře, kteří na jejím základě budou historii promýšlet a současně se dozví i něco nového, co je obohatí.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2017, 1. vydání, váz., 480 s., ISBN 978-80-87912-99-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-87-5 (Jihočeské muzeum)

Knihu Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Konference Československo v letech 1968—1971 (České Budějovice, Státní okresní archiv, 25.–26. května 2016)