Československo v letech 1968-1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

 • Termín: 25.–26. května 2016
 • Místo konání: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40, České Budějovice
 • Organizátoři: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Ústav pro studium totalitních režimů

Fotogalerie

Videozáznam

Konference Československo v letech 1968–1971 úvod

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1A1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1A2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1B1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 1B2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2A1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2A2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2B1

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 2B2

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 3A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 3B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 4A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 4B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 5A

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 5B

Konference Československo v letech 1968–1971 panel 6A a závěr

Pogram

Středa 25. května 2016

 • 09:00 –0 9:45 Registrace
 • 10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE A ORGANIZÁTORŮ KONFERENCE
 • 10:15 – 12:30 BLOK 1A (KULTURA, VĚDA, SPORT 1-6): moderuje Jiří Petráš
  • Jitka Rauchová (JU ČB): Studenti DAMU ve víru událostí roku 1968
  • Marek Krejčí (Center for Art Studies): Výtvarní umělci v době pražského jara
  • Ivan Fuksa (Národní muzeum): Začátek sedmdesátých let z pohledu sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Jiří Jindra (ÚSD): Revoluční odborové hnutí v Československé akademii věd v letech 1967–1970
  • Martin Tichý (ÚSTR): Druhý život Anny Kvašové…. O proměně jedné tragické události v literární příběh
  • Šárka Rámišová (Národní muzeum): Českoslovenští sportovci a rok 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 10:15 – 12:30 BLOK 1B (POLITIKA, EKONOMIKA 1-6): moderuje Libor Svoboda
  • Stanislav Sikora (HÚ SAV): K niektorým tendenciám odlišného politického vývoja v Čechách a na Slovensku v rokoch 1968–1971
  • Jan Slavíček (VŠ MVVP) a Jiří Kohoutek (Global Scientific CZ): Pražské jaro a normalizace jako případ zániku a restaurace totalitarismu?
  • Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Polská lidová republika a normalizace v Československu 1969–1971
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Miroslav Londák (HÚ SAV): Rok 1968 a slovenská ekonomika
  • Drahomír Jančík (FF UK): Státní moc a ekonomika v období pražského jara, posrpnové „konsolidace“ a nástupu normalizace
  • Pavel Novák (Národní zemědělské muzeum): Šikova ekonomická reforma a zemědělství
  • Diskuse 15 min.
 • 12:30 – 14:00 Oběd(v přilehlých restauracích, hrazeno individuálně)
 • 14:00 – 16:30 BLOK 2A (KULTURA, VĚDA, SPORT 7-13): moderuje Daniel Kovář
  • Jan Kalous (ÚSTR): O hokejové krizi trochu jinak. „Pachatelé“ a dochované spisy Státní bezpečnosti
  • Lucie Rajlová (FHS UK): Osud Pavla Šmoka a Baletu Praha v letech 1968–1971
  • Dagmar Blümlová (JU ČB): Postsrpnové metamorfózy Mladého světa>
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Daniela Vokounová (Muzeum T.G.M. Rakovník): Československo v letech 1968–1971 v historických fotografických pramenech
  • Petr Bartušek (JU ČB): Normalizace a růst kulturní opozice. Cesta hudební skupiny do undergroundového prostředí
  • Jan Blüml (FF UP): Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
  • Lenka Trubačová (FHS UK): Rozhlasový večerníček a jeho proměna po roce 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 14:00 – 16:30 BLOK 2B (POLITIKA, EKONOMIKA 7-13): moderuje Jiří Cukr
  • Zuzana Šmídová (Výzkumný ústav potravinářský): Spotřeba ovoce a zeleniny v Československu v 60. letech
  • Martin Kopeček (FF UK): Srpnem to neskončilo. JZD Chelčice jako příklad kontinuity reformistických přístupů po srpnu 1968
  • Petr Bednařík (FSV UK): Šejnova aféra v českém tisku v březnu 1968
  • Diskuse 15 min.
  • Káva 15 min.
  • Petr Blažek (ÚSTR): Následovníci. Vlna sebeupálení po činu Jana Palacha v roce 1969
  • Helena Nosková (ÚSD): Každodennost národností v ČSSR podle sovětského vzoru
  • Dalibor Státník (SOkA Mělník, ÚSD): Pražské jaro na severovýchodním Slovensku. Pár úvah nad osudem Rusínů/Ukrajinců v socialistickém Československu
  • Diskuse 15 min.
 • 16:30 – 16:45 Přestávka na kávu
 • 16:45 – 18:45 BLOK 3A (CÍRKEV): moderuje Martin Tichý
  • Martin Jindra(ÚSTR a ÚAM CČSH): Rehabilitace v Církvi Československé husitské
  • Martin Weis (JU ČB): Návrat českobudějovického biskupa Josefa Hloucha do Českých Budějovic ve světle archivních pramenů
  • Stanislava Vodičková (ÚSTR): Činnost arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana v exilu
  • Diskuse 15 min.
  • Veronika Halamová (Univerzita Hradec Králové): Dílo koncilové obnovy v kontextu kulturně-sociálního milieu pražského jara
  • Jan Pešek (HÚ SAV): Cirkvi na Slovensku v rokoch 1968–1969
  • Marek Šmíd (JU ČB): Vatikán a srpen 1968
  • Diskuse 15 min.
 • 16:45 – 18:30 BLOK 3B (BEZPEČNOST): moderuje Jan Kalous
  • Josef Halla (FF MU): 18 měsíců nepodmíněně pro Pavla Lička – dostačující generální prevence?
  • David Hertl (Český rozhlas): Josef Jelen – kněz, rozhlasový normalizátor a spolupracovník Státní bezpečnosti
  • Michal Miklovič (FSEV UK): Krajské útvary rozviedky v rokoch 1968–1971
  • Diskuse 15 min.
  • Kamil Nedvědický (MS ČR): Rehabilitace 1968
  • Eduard Burget (ÚČL): Obnovení pořádku aneb Spisovatel a moc
  • Diskuse 15 min.
 • 20:00 – 22:00 RAUT (PROSTORY SOkA ČB)

Čtvrtek K 26. května 2016

 • 9:00 – 10:00 BLOK 4A (REGIONY 1-3): moderuje Jiří Petráš
  • Jan Jirák (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech): Rok 1968 v Klatovech
  • Jiří Verner (FF UK): Tentokrát to muzikál nebyl. Chmelová brigáda v srpnu 1968 na Rakovnicku
  • Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku): Kultura, výchova, politika. Oblastní muzeum v Písku 1968–1971
  • Diskuse 15 min.
 • 9:00 – 10:00 BLOK 4B (REGIONY 4-6): moderuje Petr Blažek
  • Jiří Cukr (SOkA ČB): Dva roky, dvě kroniky, jedna obec, jeden kronikář. Úpravy kronikářských zápisů z let 1968 a 1969 v Ledenicích na Českobudějovicku
  • Jaroslava Smetanová (Mendelova univerzita): Události z let 1968–1971 očima vybraných jihočeských a západočeských kronikářů
  • Lenka Pavlíková (FF UP): Srpnová okupace Československa očima přerovských periodik a objektivem Františka Totha
  • Diskuse 15 min.
 • 10:00 – 10:15 Přestávka na kávu
 • 10:15 – 11:30 BLOK 5A (REGIONY 7-10): moderuje Libor Svoboda
  • Lukáš Kos (Muzeum města Brna, OSU): Brněnské regionální centrum – „nové srdce města dvacátého století“
  • Jiří Pernes (ÚSD): Československé hnutí za demokratický socialismus 1968–1972
  • Ivan A. Petranský (FF Univ. Sv. Cyrila a Metoda): Demokratizácia a „konsolidácia“ v okresnom meste: Prípad Previdza
  • Jaromír Kalus: Problematika Slezska v roce 1968 a následném období: znovuobnovení Matice slezské a její nucený zánik
  • Diskuse 15 min.
 • 10:15 – 11:30 BLOK 5B (REGIONY 11-13): moderuje Daniel Kovář
  • Josef Kadeřábek (Ústav dějin UK a Archiv UK): Okupace nebo bratrská pomoc? Reflexe invaze vojsk Varšavské smlouvy v prostředí OV KSČ Kladno 1968–1971
  • Jiří Petráš (Jihočeské muzeum): Rok 1968 v Českých Budějovicích. Realita a její odraz ve sbírkách Jihočeského muzea
  • Irena Krčilová (SOkA Pelhřimov): Náprava křivd z 50. let 20. století způsobených nálezy národních výborů zemědělcům na Pelhřimovsku
  • Jan Nedvěd (Muzeum Karlovy Vary): Karlovy Vary v roce 1968 – reformní snahy a jejich potlačení
  • Diskuse 15 min.
 • 11:30 – 12:45 BLOK 6 (ARMÁDA): moderuje Jiří Petráš
  • Pavel Vaněk (ABS): Organizace brigády Pohraniční stráže Sušice na počátku roku 1968
  • Libor Svoboda (ÚSTR): Zběhové od PS a ČSA v letech 1968–1971
  • Jiří Dvořák (JU ČB): Jak jsem prožil 21. srpen 1968 a 1969
  • Čeněk Pýcha (ÚSTR) a Karin Hoření (ÚSTR): Jak učit o pražském jaru a srpnové invazi? Rok 1968 v Československu v současné didaktické a zahraniční perspektivě
  • Bohumil Jiroušek (JU ČB): „Na přelomu“ aneb „Jak dál v práci strany“ podle časopisu Nová mysl
  • Diskuse 15 min.
 • 12:45 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

(Změna programu vyhrazena)