Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

Ředitelka odboru: Mgr. Blanka Mouralová

Oddělení výzkumu 1938–1945

Zkoumá zejména období nacistické okupace počínaje omezováním svobody pod vnějšími i vnitřními tlaky v roce 1938 a konče důsledky okupace a druhé světové války na našem území, které omezovaly svobodu jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva. Zaměřuje se na činnost bezpečnostních složek na našem území v tomto období a na jejich dopady na společnost.

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D – vedoucí oddělení

Oddělení výzkumu 1945–1989 I.

Zkoumá zejména nástup diktatury Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá antidemokratickou a svobodu omezující činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1989, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zkoumá také dopady socialistické diktatury a jejího bezpečnostního aparátu na společnost včetně způsobů legitimizace diktatury Komunistické strany Československa ve společnosti.

PhDr. Milan Bárta, Ph.D. – vedoucí oddělení

Oddělení výzkumu 1945–1989 II.

Zkoumá zejména nástup diktatury Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá antidemokratickou a svobodu omezující činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1989, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zkoumá také dopady socialistické diktatury a jejího bezpečnostního aparátu na společnost včetně způsobů legitimizace diktatury Komunistické strany Československa ve společnosti.

PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. – vedoucí oddělení

Oddělení vzdělávání

Je garantem aktivit Ústavu se vzdělávacím obsahem. Připravuje a provádí další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti soudobých dějin, připravuje pro školní veřejnost didaktické pomůcky pro výuku soudobých dějin a podílí se na občanském vzdělávání.

Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D. – vedoucí oddělení

Oddělení agendy zákona o třetím odboji

Zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

PhDr. Jan Synek – vedoucí oddělení

  • Mgr. Zdeněk Homola
  • Mgr. Marie Cholínská – na mateřské dovolené
  • Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D.
  • Mgr. Tereza Pavlíčková – na mateřské dovolené