Oddělení výzkumu represe 1938–1989

Oddělení výzkumu represe 1938–1989

Kriticky zkoumá represi v období nacistické okupace i komunistické diktatury. Výzkum se soustředí jak na fungování represivních institucí v rámci politického i širšího společenského systému, tak na popis represe a analýzu jejího celospolečenského kontextu, předpokladů i následků.