Oddělení výzkumu období 1945–1968

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu zkoumá nástup totalitní vlády Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1968, včetně období nástupu totalitního režimu předcházejícího, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, a to včetně přesahů do doby časově následující. Zkoumá všechny formy odboje a odporu vůči komunistickému režimu. Zabezpečuje dokumentaci zločinů komunistického režimu, především ze zkoumaného časového období, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou i popularizační činnost.


doc. PhDr. JAROSLAV ROKOSKÝ, Ph.D.

Vedoucí oddělení:
jaroslav.rokosky@ustrcr.cz / +420 221 008 299