Mgr. Libor Svoboda, PhD. (*1970)

Historik

Kontakt

+420 221 008 319

libor.svoboda@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Moderní české dějiny
 • Dějiny východní Evropy
 • Dějiny bezpečnostních sborů

Výzkumné projekty

 • 2015–2018 Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 – vedoucí projektu
 • 2015–2018 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 – člen projektového týmu
 • 2007 Příběhy bezpráví z vězeňských spisů. Projekt společnosti Člověk v tísni – spoluautor

Vzdělání

 • 2006 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obor Historie–obecné dějiny – doktorandské studium ukončeno udělením titulu Ph.D.
 • 1999–2002 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – Historický ústav – interní postgraduální studium
 • 1994–1999 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obor Historie, etnologie a religionistiky – magisterské studium
 • 1994–1999 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Politologie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2009 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2009–2010 Securitas Imperii – vedoucí redaktor časopisu
 • 2004 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – odborný pracovník

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2000, 2001, 2003, 2007 Uniwersytet Jagielloński, Wydział historii v Krakově (Polská republika) – studijní semestrální pobyty
 • 2004, 2005, 2006 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych ve Vratislavi (Polská republika) – studijní semestrální pobyty
 • 2001 XI. Uniwersytet Warszawski, Letnia szkoła wschodnia ve Varšavě (Polská republika) – studijní semestrální pobyt
 • 2001–2002 MGU i. Lomonosova, Istoričeskij fakultet v Moskvě (Ruská federace) – studijní semestrální pobyt

Pedagogická činnost

 • 2005 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická a Pedagogická fakulta – odborný asistent
 • 2004–2009 Univerzita obrany v Brně – Katedra společenských věd a práva – odborný asistent
 • 2002–2003 Vojenské akademie v Brně – Katedra sociálních věd – asistent

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • SVOBODA, Libor: Tomasz G. Masaryk a idea zjednoczonej Europy. In: KŁOCZOWSKI, Jerzy – ŁUKASIEWICZ, Sławomir: O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy. Materiały Institutu Europy Środkowo-Wschodniej, Tom XXI, Lublin 2003, s. 54–61.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SVOBODA, Libor: Názor TGM na ideu sjednocené Evropy. Středoevropské politické studie, roč. 5, č. 2–3 (jaro-léto), Brno 2003.
 • SVOBODA, Libor: Sovětští poradci u československé armády v letech 1949–1950. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005. Univerzita Obrany, Brno 2006, s. 155–168.
 • SVOBODA, Libor: „Nebylo mi povoleno se hájit“ aneb k osudu bývalého poručíka SNB a agenta-chodce Jana Hoška. In: Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha 2007, s. 56–80.
 • SVOBODA, Libor: „Příznivci starého řádu“. Proces s údajnou protistátní skupinou na Chlumecku. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, 2007, č. 19, s. 99–124.
 • SVOBODA, Libor: Život a dílo Miloše Knorra. Paměť a dějiny, 2008, č. 3, s. 44–65.
 • SVOBODA, Libor: Štábní kapitán Bohumil Valtr. In: Almanach příspěvků III. konference policejních historiků, č. 3. Muzeum Policie ČR, Praha 2008, s. 337–357.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • SVOBODA, Libor: Od 28. října 1918 k Mnichovské dohodě. In: KOL. aut.: 1938. Mnichovská zrada. Katalog výstavy k 70. výročí od podpisu Mnichovské dohody – Osmičky v čase. Městská část Praha 6 – Post Bellum – ÚSTR – Český rozhlas Rádio Česko – Vojenský historický ústav – Vojenský ústřední archív, Praha 2008, s. 6–7.
 • SVOBODA, Libor: Československá armáda do konce září 1938. In: KOL. aut.: 1938. Mnichovská zrada. Katalog výstavy k 70. výročí od podpisu Mnichovské dohody – Osmičky v čase. Městská část Praha 6 – Post Bellum – ÚSTR – Český rozhlas Rádio Česko – Vojenský historický ústav – Vojenský ústřední archív, Praha 2008, s. 22–23.
 • KOL. aut.: 1968. Naděje nebo boj o moc? Katalog výstavy ke 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy – Osmičky v čase. Městská část Praha 6 – Post Bellum – ÚSTR – Český rozhlas Rádio Česko. Praha 2008, [spoluautor].

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Lidové milice, režie J. Rousek (dokumentární film). Česká televize, 2018 – spoluautor, odborný poradce