doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (* 1969) – vedoucí oddělení

Vedoucí ODDĚLENÍ VÝZKUMU OBDOBÍ 1945-1968

Kontakt

+420 221 008 299

jaroslav.rokosky@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny 20. století
 • Dějiny agrární strany
 • Orální historie

Výzkumné projekty

 • 2015–2017 Útěk z Leopoldova – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obor Historické vědy – české dějiny (téma disertační práce: Rudolf Beran a jeho doba) – externí doktorandské studium ukončeno udělením titulu Ph.D.
 • 1988–1993 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Český jazyk a literatura – dějepis – magisterské studium
 • 1984–1988 Gymnázium Mladá Boleslav

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů

Pedagogická činnost

 • 2007–2008 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – Katedra historie – odborný asistent
 • 1995–2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – Katedra historie – odborný asistent

Ocenění za odbornou činnost

 • 2012 Cena Antonína Švehly – udělena Nadačním fondem KAN na návrh Společnosti Antonína Švehly

Grantové projekty

 • 2010 Československo, paměť, osudy IV. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD) – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2009 Dvacet let od pádu komunismu / Sametová revoluce v Ústí nad Labem – grant města Ústí nad Labem – řešitel
 • 2008 Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem – grant města Ústí nad Labem – řešitel
 • 2008 Československo, paměť, osudy III. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD) – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2007 Československo, paměť, osudy II. – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2006 Československo, paměť, osudy – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2004 Agrární strana v českých dějinách (Multimediální učební text) – pro historický seminář na PF / projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2002 Němci, Židé a Romové v dějinách ČSR ve výuce dějepisu na základních školách – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 2001 Agrární politické hnutí v ČSR 1938–1948 – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel
 • 1999 Historický klub – netradiční metody k výuce dějepisu – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • ROKOSKÝ, Jaroslav. In: TOMEŠ, Josef a kol.: Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861–2011. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 88–91, 131–134, 375–378 a 501–505.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2011, 912 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „Nebyli jsme zrádci ani zbabělci.“ Představitelé agrární strany v politické kultuře třetí republiky. In: RANDÁK, Jan – KOURA, Petr (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Dokořán – Univerzita Karlova, Praha 2008, s. 340–363.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrární strana. In: MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, sv. 1. Doplněk, Brno 2005, s. 413–441.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Žatec od vzniku republiky do konce 2. světové války 1918–1945. In: BERÁNEK, Jan a kol.: Žatec. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, s. 330–340 a 348–364.

Kolektivní monografie

 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1955. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum, Praha – České Budějovice 2015, s. 529–537.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Emigrace sportovců v období komunistického režimu 1948–1989. In: KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František (eds.): Sport v komunistickém Československu 1945–1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 106–162.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1953. In: PETRÁŠ, Jiří – Svoboda, Libor (eds.):  Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum, Praha – České Budějovice, 2014, s. 115–125.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Mezi hrdostí a zoufalstvím. Odpor proti násilné kolektivizaci. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, s. 181–203.
 • VESELÝ, Martin – ROKOSKÝ, Jaroslav (eds.): Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. a 60. letech 20. století. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2015, 520 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, 476 s.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Dvakrát otrokem. Paměti agrárníka Oldřicha Suchého. ÚSTR, Praha 2014, 511 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Vysokoškoláci o totalitě II. Sborník oceněných studentských prací. ÚSTR, Praha 2012, 373 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Vysokoškoláci o totalitě. Sborník oceněných studentských prací 2009. ÚSTR, Praha 2010, 328 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: In: KOL. aut.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 79 a s. 126–128.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2009, 152 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „A small country, but ours“. The Czechoslovak autumn of 1938. In: Securitas imperii 35, roč. 02, 2019, Ústav pro studium totalitních režimů, s. 148–192.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Presidential Succession and the Republican Party in the Czechoslovak First Republic: The Election of Edvard Beneš as Czechoslovak President in 1935. In: Czechoslovak and Central European Journal, Vol. 1, N. 1, Fall 2018, Washington 2019, s. 57–76.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Sto let české státnosti. In: GRISA, Jan a kol.: Rok 1918 nejen na Ústecku. Ústí nad Labem 2018, s. 10–11.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Václav Nosek, Josef Smrkovský. In: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), L–Z. Academia – ÚSTR, Praha 2018, s. 115–119, 299–303.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Zdeněk Fierlinger, Jiří Hendrych. In: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), A–K. Academia – ÚSTR, Praha 2018, s. 329–333, 419–423.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Političtí vězni v Jáchymově (1949–1961). In: PINEROVÁ, Klára (ed.): Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. ÚSTR, Praha 2018, s. 220–234.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Slušní versus prohnilí. Příslušníci Sboru vězeňské stráže pohledem Pravomila Raichla. In: Paměť a dějiny, 2018, č. 4, s. 56–65.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Slovák s českou duší – Vavro Šrobár, První Slovák premiérem – Milan Hodža, Konzervativní velkostatkář – Karel Prášek, Mlynář z Hané, jenž se stal bankéřem – Kuneš Sonntag, Sedlák kavalír z Jičínska – Bohumír Bradáč, Agrárník, který se cítil nedoceněn – František Staněk, Tribun selského lidu – Josef Vraný. In: ZÍDEK, Petr a kol.: Budovatelé státu. Příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. Universum – Lidové noviny, Praha 2018, s. 36–40, 115–119, 135–139, 186–190, 207–211, 227–232, 243–247.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Útěk z Ilavy 1951. „Češi zakovávajů do želiez, Slováci odkovávajů.“  In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.): Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2018, s. 229–280.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Útěk z Ilavy 1951. „Češi zakovávajů do želiez, Slováci odkovávajů.“  In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.): Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2018, s. 229–280.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Košický vládní program. Na cestě sovětizace Československa. In: KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.): 1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018, s. 158–165.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Političtí vězni z Brna v žaláři, In: Historik skutečně mohutný. Books & Pipes Publishing, Brno 2018, s. 287–305.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: 100 let republiky! In: Rok 1918 na Ústecku, Ústí and Labem 2017, s. 7.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Presidential Succession and the Republican Party in the Czechoslovak First Republic: The Prelude to the Presidential Election of 1935. In: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, Vol. 29, N. 1, Fall 2015, Washington 2017, s. 1–17.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Čtyřiadvacet až do smrti? Příběh odbojové skupiny Josefa Heřmanského. In: Paměť a dějiny, 2017, č. 1, s. 94–107.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Proces s Ferdinandem Klinderou (1947); Proces s Rudolfem Beranem a spol. (1947). In: SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír (eds): Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Proc-Proces s ma. Plzeň 2016, s. 643–644, 680–685.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Předseda vlády republiky československé. In: ROKOSKÝ, Jaroslav URBAN, Jiří a kol.: František Udržal, sedlák a politik. Vyšehrad, Praha 2016, s. 127–168.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Proti hitlerovskému Německu. Agrární strana – lidé, doba, odboj (1938–1945). In: Česká politická pravice v letech 1938–1945. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, s. 17–63.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1965 a „zlatá šedesátá léta“. In: Předjaří. Československo 1963–1967. ÚSTR Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2016, s. 529–537.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Sedlák je své půdy přítel jediný. Jan Broj – jeden český osud. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 1, s. 60–69.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Perzekuce: padesátá léta v Teplicích. In: KILIÁN, Jan a kol.: Teplice. Dějiny českých měst. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, s. 310–313.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Když nedostanu provaz, mám vyhráno. Případ Josefa Chalupy, strážmistra SNB. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 3, s. 103–114.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Ve stínu šibenice. Případ sovětského občana Timofeje Simulenka. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 77–88.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Zrádci nebo zrazení? Agrárníci ve vězeních v poválečném Československu. In: RYCHLÍK, Jan – HOLEČEK, Lukáš – PEHR, Michal a kol.: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2015, s. 134–146.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Z vězení na svobodu? Návrat politických vězňů do Ústeckého kraje na amnestii 1960. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.) a kol.: Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2015, s. 427–494.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „Válovky“ – duše dvojčat. Originální a svérázné umělkyně z dělnického Kladna. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 118–124.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Osudy politických vězňů Klatovska v komunistických kriminálech. In: ŠTANCL, Jiří (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Obětem komunistické zvůle 1948–1989. Město Klatovy, Klatovy 2014, s. 39–68.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Oldřich Suchý, agrární strana a totalitní režimy. In: ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Dvakrát otrokem. Paměti agrárníka Oldřicha Suchého. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 387–498.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Abychom nebyli jen stíny. Příběh politického vězně Sergeje Solovjeva. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 65–72.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie nepoddajného vězně Gustáva Husáka. In: LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci. Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 2013, s. 499–512.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Muž činu. Případ sociálního demokrata Václava Smrže. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 141–155.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Naděje, iluze, zklamání. Agrární strana na Podkarpatské Rusi. In: BUREŠOVÁ, Jana a kol.: Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2012, s. 35–45.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Předlice ve světle velkých dějin. In: KOLEČEK, Michal (ed.): Univerzita Předlice. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2012, s. 19–23.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla mladší. Být synem ministerského předsedy. In: ČECHUROVÁ, Jana – ANDRŠ, Pavel – VELEK, Luboš a kol.: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Nakladatelství Lidové noviny, FF UK, Praha 2012, s. 494–512.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Amnestie 1960. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 36–54.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrárníci, Národní fronta a únor 1948. In: KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta (eds.): Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 49–54.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Spřádání pavučiny – skupina Jaroslava Rulce ve třetím odboji. In: TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo – ROKOSKÝ, Jaroslav: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Vojenský historický ústav, Praha 2011, s. 115–125.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Novinář a odbojář Rostislav Korčák v proměnách české společnosti. In: HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan (eds.): Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Karolinum, Praha 2011, s. 143–153.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Ve službách masarykovského Československa. In: KUPROVÁ, Renata (red.): Jan Malypetr. Paměti a projevy. Národní archiv, Praha 2011, s. 4–12.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Odboj za časů hanebnosti. Protikomunistická skupina Štěpán Gavenda, Miloš Zemánek a spol. In: KOL. aut.: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 233–237.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „Nová Evropa“. Záměry, realita a konstrukt odbojové skupiny. In: Třetí odboj. Mezinárodní konference věnována památce dr. Milady Horákové. Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 138–151.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Bratři František a Josef Bogatajovi. Protikomunistický odboj na jižní Moravě. Securitas Imperii, 2010, č. 16/1, s. 88–134.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Selské jízdy v éře první republiky. In: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea 15. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2010, s. 197–204.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Skupina „ILA“. Příslušníci lidové strany v odboji proti komunistickému režimu. In: MAREK, Pavel: „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Gloria, Olomouc 2009, s. 182–195.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Jen drobet odvahy. In: ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2009, s. 82–89.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Tomáš G. Masaryk a Antonín Švehla: přátelství a spory gentlemanů. In: Masarykův sborník XIV, 2006–2008. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2009, s. 71–108.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 3, s. 108–123.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Život je ztrátový. Příběh Dory Peškové, která přežila Osvětim. Paměť a dějiny, roč. 3, č. 3, s. 83–89.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „Rudolfe, hlavu vzhůru…“ Osudný 15. březen 1939 a premiér Rudolf Beran. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 11–20.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „Kdo vlasti sloužíš, vděku nečekej.“ Jan Malypetr – premiér první Československé republiky. In: FRANKOVÁ, Božena – VÍŠEK, Zdeněk – HRABÁNKOVÁ, Blažena (eds.): Slaný a Slánsko ve 20. století. Sborník ze stejnojmenné konference konané ve Slaném 27. 9. 2008. Vlastivědné muzeum, Slaný 2008, s. 32–46.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Jižní Čechy – bašta agrární strany v první Československé republice. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2008, s. 97–106.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Svobodný sedlák na svobodné půdě. Osud agrární strany v Československu po druhé světové válce. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Česká zemědělská univerzita, Praha 2008, s. 91–108.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Kdo po Švehlovi? Tichý zápas o nástupnictví v agrární straně. In: SVOBODA, Milan (red.): Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007, s. 317–336.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Koho volit? „Zrádní agrárníci“ a parlamentní volby 1946. In: MEDVECKÝ, Matěj (ed.): Posledné a prvé slobodné (?) voľby 1946, 1990. Zborník z odborného seminára. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006, s. 69–88.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Národohospodář Ferdinand Klindera v proměnách české společnosti. In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2006, s. 97–105.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Epocha komunistického Československa – aktuální téma výuky dějepisu. In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané v Ústí nad Labem ve dnech 3.–4. 11. 2004. Ústav humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2006, s. 135–140.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrární strana, ruralisté a tichá hrdinství. In: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti, díla, ideje. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.–23. 4. 2005 v Sedmihorkách. Státní okresní archiv Semily, Semily 2005, s. 219–228.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrárníci – političtí vězni Národní fronty. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav (eds.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. [Sborník ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2005 k 60. výročí konce druhé světové války.] Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2005, s. 144–153.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Poválečný proces s předsedou agrární strany Rudolfem Beranem. In: PERNES, Jiří: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. 4. 2003 v Praze. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Brno 2005, s. 115–129.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: „…aby pro život, jako příští hospodář, co možno nejvíce získal.“ Břetislav Beran, student vyšší hospodářské školy v Klatovech. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum, osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2004, s. 351–361.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrární strana v první fázi Druhé republiky (říjen–listopad 1938). In: RADVANOVSKÝ, Zdeněk (ed.): Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Katedra historie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2003, s. 102–121.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Německý faktor v česko-slovenských vztazích 1918–1938 (menšinová a většinová společnost). In: Česko-slovenská historická ročenka. Česko-slovenská komisia historikov, Brno 2002, s. 103–110.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla, státník ve službách demokracie. In: ŠOUŠA, Jiří – MILLER, Daniel E. – SAMAL, Mary Hrabik (eds.): K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Konferenční sborník. Karolinum, Praha 2001, s. 73–88.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla a 28. říjen 1918. In: ŽANTOVSKÝ, Petr: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm). Votobia, Praha 2001, s. 44–50.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: K dějinám NOVINY, tiskařského a vydavatelského družstva. (Příspěvek k vývoji agrárního tisku). In: MAREK, Pavel (ed.): Tisk a politické strany. Sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1860–2000, připravenou v Olomouci na 24.–25. 10. 2000. Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2001, s. 17–33.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Josef Dürich – vítěz, který prohrál. In: PETRÁŠ, Jiří: Regiony a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 12. 11. 1999. Jihočeské muzeum, České Budějovice 2001, s. 74–83.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Formování Mezinárodního agrárního bureau ve dvacátých letech 20. století. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (red.): Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 17.–18. 5. 2000. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2000, s. 83–99.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: František Udržal, sedlák ve službách státu. In: MAREK, Pavel (red.): Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861–1999, konané v Olomouci 19.–20. 10. 1999. Gloria, Rosice u Brna 2000, s. 243–262.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla v prvních letech Československé republiky (II. část). Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám VII., 2000, roč. 23, č. 1–2, s. 11–18.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Zákaz agrární strany a pokusy o její obnovení v letech 1945–1948. In: FROLEC, Ivo (red.) – RAŠTICOVÁ, Blanka (red.): Zemědělství na rozcestí 1945–1948. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.–23. 9. 1998. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1999, s. 77–89.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla v prvních letech Československé republiky (I. část). Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám VI., 1999, roč. 22, č. 5–6, s. 7–14.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla a agrární strana ve vývoji první ČSR. In: VALENTA, Jaroslav – VORÁČEK, Emil – HARNA, Josef (eds.): Československo 1918−1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 1. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Díl 1. Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 1999, s. 233–244.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Česká strana agrární na počátku první světové války. In: Česká společnost a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. 11. 1998. Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 108–114.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Agrární strana v historiografické reflexi. In: MAREK, Pavel (red.): Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území. Sborník referátů přednesených na vědecké konferenci v Olomouci ve dnech 20.–21. 10. 1998. Gloria, Rosice u Brna 1999, s. 80–88.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Jan Malypetr: prvorepublikový premiér a Národní soud v roce 1947 (II. část). Střední Evropa, 1998, roč. 14, č. 83, s. 91–106.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Jan Malypetr: prvorepublikový premiér a Národní soud v roce 1947 (I. část). Střední Evropa, 1998, roč. 14, č. 82, s. 93–108.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Josef Černý: okupace, kolaborace, exil (II. část). Střední Evropa, 1997, roč. 13, č. 72–73, s. 152–164.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Josef Černý: agrárník, ministr vnitra (I. část). Střední Evropa, 1997, roč. 13, č. 71, s. 66–78.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla za první světové války. Střední Evropa, 1994, roč. 10, č. 41, s. 66–80.

Učební texty, výuková DVD

 • ROKOSKÝ, Jaroslav a kol.: Dějepis 8. Fraus, Plzeň 2010, 160 s.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav: Československé osudy (DVD, video). Ústí nad Labem 2006, 112 min.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstava vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Národně zemědělského muzea. Katalog výstavy, Praha 2016.
 • ROKOSKÝ, Jaroslav. In: KOL. aut.: Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. Katalog výstavy. ÚSTR – Magistrát hlavního města Prahy – Český olympijský výbor – Národní muzeum, Praha 2014, s. 20–23, 40–41.
 • Králové Šumavy. Die Könige des Böhmerwaldes. Katalog výstavy, Praha 2012, 24–27, 74–77, 94–97.
 • Žatec ve třetím odboji. Odbojová skupina Praha Žatec. Výstava vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.
 • Česká společnost od Mnichova k válce. Výstava vznikla ve spolupráci Městské části Praha 6, Ústavu pro studium totalitních režimů, občanského sdružení Post Bellum a českého rozhlasu Rádio Česko.