Mgr. Petr Mallota (*1980)

Mgr. Petr Mallota

Historik

Kontakt

+ 420 221 008 217

petr.mallota@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Protikomunistický odboj
 • Politické popravy a represe v komunistickém Československu 50. let 20. století
 • Dějiny politického myšlení

Výzkumné projekty

 • 2014–2017 Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu (1948–1953) – vedoucí projektu
 • 2008–2017 Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989) – vedoucí projektu

Vzdělání

 • od 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – obor České dějiny – externí doktorandské studium
 • 2000–2006 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – obor Dějepis – základy společenských věd – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007 Základní škola Na dlouhém lánu – učitel dějepisu na II. stupni

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • MALLOTA, Petr: Osudy prachatického kurýra Josefa Ludvíka na pozadí zpravodajských operací čs. exilu. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, s. 61–130.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MALLOTA, Petr: MAPAŽ – příběh odbojové organizace z roku 1949. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 3–18.
 • MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 83–94.
 • MALLOTA, Petr: Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem Josefem Maškem aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových souvislostech. Securitas Imperii, 2018, č. 32, s. 190–221.
 • MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 97–105.
 • MALLOTA, Petr: Ilegální Oddíl Blesk. Protirežimní činnost studentů karlínské obchodní akademie na přelomu let 1948 a 1949. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11., č. 2, s. 103–116.
 • MALLOTA, Petr: Dohráli jste hospodářsky, dohráli jste mravně… Protikomunistické dopisy Jaroslava Kaplana z let 1954–1958. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10., č. 3, s. 91–106.
 • MALLOTA, Petr: Akce „Teroristé“. Pozadí protikomunistických odbojových činů ve Žlebech u Čáslavi v roce 1950. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10., č. 1, s. 91–107.
 • MALLOTA, Petr: Zapomenutý příběh o několika dějstvích: Kovář Tomáš Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie, 2016, sv. 70 (roč. 70), č. 1–2, s. 59–64.
 • MALLOTA, Petr: Podplukovník SNB František Havlíček – život ve stínu nacistického a komunistického teroru. In: ŠTANCL, Jiří (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku.  Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Město Klatovy. Klatovy 2015, s. 89–119.
 • MALLOTA, Petr: Prameny netřeba se zabývat. Securitas Imperii, 2015, č. 26/1, s. 192–197.
 • MALLOTA, Petr: Mýty a skutečnosti. Hledání pravdy o činnosti protikomunistické odbojové organizace Praha–Žatec a kauza Jiří Voves. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 133–134.
 • MALLOTA, Petr: Protikomunistická odbojová organizace Praha–Žatec. Spekulace, fakta a role Jiřího Vovsa. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 234–266.
 • MALLOTA, Petr: Ve znamení pomsty. Příběh strojního topiče Josefa Prouzy. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 99–115.
 • MALLOTA, Petr: Protikomunistická odbojová organizace Praha–Žatec. Konstrukce, provokace, či skutečnost? In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 75–102.
 • MALLOTA, Petr: Voják druhého a třetího odboje Miloslav Jebavý. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 108–124.
 • MALLOTA, Petr: Tragická mise kurýrů Rudolfa Fuksy a Jiřího Hejny. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 93–112.
 • MALLOTA, Petr: „Agent“, který střílel. Život a smrt studenta Lubomíra Koukala. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2, s. 44–63.
 • MALLOTA, Petr: Political Executions in Communist Czechoslovakia. Behind the Iron Curtain, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33–35.
 • MALLOTA, Petr: František Havlíček – oběť dvou totalit. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 24–40.

Anotace, recenze

 • MALLOTA, Petr: Výstava Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 129.
 • MALLOTA, Petr: Volary a pochod smrti – Multikulturní výchova v praxi. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 138.
 • MALLOTA, Petr. Recenze. DVOŘÁKOVÁ, Zora: Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu. Nakladatelství Eva – Milan Nevole, Praha 2013. Securitas Imperii, 2014, č. 25/2, s. 348–352.
 • MALLOTA, Petr. Recenze. JANDEČKOVÁ, Václava: Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2013. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 306–309.
 • MALLOTA, Petr. Recenze. VLČEK, Vojtěch: Totalitám navzdory. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011. Securitas Imperii, 2012, č. 20/1, s. 154–158.
 • MALLOTA, Petr. Recenze. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti: kurýři západních zpravodajských služeb popravení v letech 1949–1958. Svět křídel, Cheb 2010. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, č. 3, s. 144–145.
 • MALLOTA, Petr. Recenze. PEJČOCH, Ivo: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955. Ministerstvo obrany ČR – Prezentační a informační centrum MO, Praha 2009. Historie a vojenství, 2010, roč. 59, č. 1, s. 148–149.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2012 Králové Šumavy – spoluautor výstavy (Instalace: Prachatické muzeum 19. 6. – 3. 9. 2012; Tachovské Muzeum Českého lesa 2.–28. 10. 2012; Muzeu Policie ČR v Praze 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013; Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee 17. 10. – 24. 11. 2013; Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2. 12. 2013 – 31. 1. 2014; Ostbayerische Technische Hochschule ve Weidenu 26. 3. – 27. 4. 2014; Lichtenštejnský palác ve Vídni 26. 6. 2014; Kulturzentrum Leo-Kultur v Bad Leonfendenu 27. 9. – 31. 12. 2014; Jezuitská kolej v Klatovech 23. 2. – 20. 4. 2015; Technická univerzita v Liberci 25.–28. 4. 2015; Zámek Weitra v Rakousku 13. 6. – 20. 9. 2015; Městská galerie ve Volarech 22. 9. – 31. 10. 2015)
 • MALLOTA, Petr: Kurýři na popravišti. In: Katalog výstavy Králové Šumavy. ÚSTR, Praha 2012, s. 91–93.
 • 2010 Žatec ve třetím odboji – odbojová skupina Praha–Žatec – spoluautor výstavy (Instalace: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci 25. 5. – 22, 8. 2010)
 • 2009 Arogance moci – devítidílný výstavní projekt v rámci 3. ročníku Mene Tekel – autor výstavního bloku Popravení z politických důvodů (Instalace: Karolinum Praha 23. 2. – 1. 3. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • Vrchní soud v Praze, 5. 11. 2019: Odborná konference České advokátní komory Advokáti proti totalitě – příspěvek Borkovcův pokus o protikomunistický ozbrojený převrat v roce 1949
 • Praha, Bolzanova 1/Na Poříčí 42, 6. 3. 2019 – příspěvky Miloslav Jebavý a Karel Hájek (příspěvky přednesené u příležitosti umístění pamětních plaket popraveným obětem komunistického režimu Miloslavu Jebavému a Karlu Hájkovi – projekt Poslední adresa)
 • Plzeň-Slovany, 30. 11. 2018 – příspěvek Perzekuční zásah proti důstojníkům 11. pěší divize v Plzni, akce „Irena“ (příspěvek přednesený u příležitosti umístění pamětních plaket popraveným obětem komunistického režimu plk. Josefu Kučerovi a plk. Václavu Ženíškovi v rámci projektu Poslední adresa)
 • Kino Retro, Zábřeh na Moravě, 21. 9. 2017 – příspěvek Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji (přednáška na počest plukovníka in memoriam Květoslava Prokeše u příležitosti udělení čestného občanství města Zábřeh a u příležitosti 120. výročí jeho narození)
 • Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 10. 5. 2017: Druhý ročník konference doktorandů FF ZČU v Plzni – příspěvek Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu
 • Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 30. 3. 2017: Interní vědecký seminář Ústavu pro studium totalitních režimů – příspěvek Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 27. 4. 2016: V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd – příspěvek Krvavá mise kurýra Jaroslava Vetejšky – kapitola z dějin protikomunistického odboje v Československu
 • Národní památník na Vítkově v Praze, 10. 9. 2015: konference Život ve stínu šibenice – příspěvek Zapomenutý příběh o několika dějstvích: kovář Tomáš Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949
 • Západočeská univerzita v Plzni, 1. 7. 2014: konference SVU – příspěvek Pokusy o ozbrojený protikomunistický převrat v počátečním období konstituování komunistické moci v Československu. Fikce nebo realita III. odboje?
 • Městský úřad Klatovy, 5. 3. 2014 – příspěvek František Havlíček. Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku
 • Muzeum Policie České republiky v Praze, 1. 11. 2012: konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století – příspěvek Osudy prachatického kurýra Josefa Ludvíka