Paměť a dějiny 4/2013

Poslední číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny je téměř celé věnováno ženám. Úvodní článek Květy Jechové představuje organizace žen od první republiky až po období tzv. normalizace, pojetí lidských práv účastnice protinacistického odboje a signatářky Charty 77 Boženy Komárkové rozebírá Ivo Cerman. Lukáš Kopecký píše o velmi statečné ženě, Boženě Kropáčkové, která neváhala poskytnout úkryt veliteli čs. parašutistů Adolfu Opálkovi. Sociální situaci matek samoživitelek za normalizace přibližuje Šárka Rámišová, studie manželů Tichých pak ukazuje, jak se aspekt genderu odrazil v individuálním životě jedné konkrétní ženy. Rozhovor představuje malířku Ludmilu Padrtovou, jejíž nekonformní tvorbu v době komunistického režimu rozhodně nebylo možno řadit do oficiálního umění. Ivanka Lefeuvre se ve svém referátu z roku 1986 dělí o zkušenosti ze svého pobytu ve Francii, kam byla přinucena (jako signatářka Charty 77 a spolupracovnice VONS) odejít do exilu. Životní příběh Elzy Čermákové, která jako jedna z mála žen dosáhla vyššího postavení v hierarchii StB, mapuje Jerguš Sivoš, naproti tomu Markéta Doležalová věnuje pozornost působení představené řádu Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Anežky Antonie Witkové, respektive represivnímu a justičnímu tlaku komunistického režimu na ženské řády. V čísle dále najdete studie o spolupracovníkovi francouzské zpravodajské služby Josefu Krnínském z pera Jiřího Řezníčka a o Antonínu Vodseďálkovi a procesu s českými učiteli od Jana Dvořáka. Nechybí ani recenze, anotace a zprávy.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Výstavy a konference

  • Petr Mallota: Výstava Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji
  • Jan Machala: Sympozium Válečný rok 1943
  • Pavel Vaněk: Konference Ochrana státní hranice v 70. letech
  • Štěpán Černoušek: Praha a Tbilisi objektivem tajné policie

Aktuality

  • Redakce: Ceny Václava Bendy
  • Jan Hanzlík: Projděte se stalinským peklem

Recenze

  • Ladislav Kudrna: Alexis JENNI: Francouzské umění válečné. Překlad Danuše Navrátilová. Argo, Praha 2013, 611 s.
  • Petr Anev: Detlef BRANDES: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Překlad Petr Dvořáček. Argo, Praha 2012, 428 s.
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: První celostátní spartakiáda na Strahovském stadionu v Praze. Na snímku cvičenka ITVS, 25. června 1955. Foto: ČTK | Oprava: v minulém čísle (3/2013) omylem vypadla v článku Petra Kopala Jaká normalizace? zmínka o spoluautorce scénáře filmu Hra o jablko. Kromě Věry Chytilové jí byla i Kristina Vlachová (vlastním jménem Jana Slánská). Spoluautorce scénáře i čtenářům se tímto omlouváme. |