Paměť a dějiny 3/2013

Tématem třetího čísla letošního ročníku revue Paměť a dějiny je rok 1953 – rok změn, nadějí a nakonec zklamání. Stalinově smrti, střídání ve vedení sovětského státu, potažmo celého východního bloku, a válce v Koreji se věnuje článek Václava Vebera. Domácí problémy nahlíží globálně Jiří Pernes, studie Jiřího Urbana, která se váže k vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách, je pak dílčí sondou do problémů zemědělství a JZD. Náladami a nespokojeností obyvatel se zabývá Milan Bárta ve svých textech k peněžní reformě a k akci „Prostějov“, tedy odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově. Represivní aparát, konkrétně vznik ministerstva vnitra a reorganizace Bezpečnosti, je předmětem zájmu Jerguše Sivoše. Jan Kalous popisuje případ aktéra i oběti politických procesů Osvalda Závodského, šedesáté výročí anabáze skupiny bratří Mašínů připomínají Petr Blažek s Jaroslavem Čvančarou. Na nedávno zesnulého brněnského básníka Zdeňka Rotrekla zavzpomínal Petr Placák a na skauta a historika skautingu Karla Lešanovského Jiří Plachý. Rozhovor s politickým vězněm Sergejem Solovjevem, který byl ve svých 24 letech odsouzen k trestu smrti, vedl Jaroslav Rokoský. Petr Kopal se věnuje posledním dvaceti letům komunistického režimu v „nejdůležitějším umění“ – filmu. Nechybějí ani recenze a informace o uskutečněných výstavách a konferencích.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Třetí odboj

Příběh 20. století

Fórum

V paměti

Výstavy a konference

  • Petr Blažek: Konference Rok 1953 v Československu
  • Jan Kalous: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci
  • Stanislava Vodičková: Výstava Diktatura versus naděje na Velehradě
  • Štěpán Černoušek: Aldis Cilinskis, protestující proti okupaci v roce 1968, na návštěvě v Praze
  • Petr Mallota: Volary a pochod smrti – Multikulturní výchova v praxi

Recenze

  • Milan Bárta: Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Z Prahy proti Titovi. Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu. FF UK, Praha 2012, 696 s.
  • Michal Miklovič: Peter KRIŠTÚFEK – Dom hluchého. Marenčin PT, Bratislava 2012, 552 s.
  • Anna Macourková: Historie – Otázky – Problémy. Časopis Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Davy lidí sledují smuteční průvod za rakví Klementa Gottwalda, Václavské náměstí 19. března 1953. Foto: ČTK |