Paměť a dějiny 1/2014

První číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno rozhlasu. Zatímco Ondřej Koutek představuje československé vysílání z Londýna během druhé světové války, Jiří Křesťan se zabývá válečným vysíláním ze Sovětského svazu. Období po roce 1948 mapuje Prokop Tomek v článku o československé redakci Hlasu Ameriky, který doplňují dílčí sondy o sledování ředitele této stanice Pavla Pecháčka a o nově objevených dílech výtvarníka Miroslava Šaška, jenž tvořil letáky pro Svobodnou Evropu. Náboženskému vysílání zpoza Železné opony se věnují studie o ThDr. Alexandru Heidlerovi ze Svobodné Evropy a o Radiu Vaticana. Celý blok uzavírá rozhovor s redaktorem Rádia Svobodná Evropa a BBC Petrem Brodem o zákulisí rozhlasového vysílání, životě v exilu a jeho návratu domů. Dále v čísle najdete texty o Michalu Lefčíkovi (jednom z „následovníků“ Jana Palacha), o životě komunistické „špionky“ – příslušnice rozvědky – Marie Černé či o československé pomoci egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. Rubrika Příběh 20. století přináší příběh salvadorského básníka Roque Daltona Garcíi, který se pravděpodobně zapletl s kubánskou, československou a možná i americkou zpravodajskou službou.

Prezentace časopisu (Praha, Český rozhlas,15.04.2014)

Zdroj: Český rozhlas

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Objektivem tajné policie

Galerie

V paměti

Anketa /Fórum

  • Redakce: Anketa kandidátů na ředitele/ředitelku ÚSTR
  • Petr Mallota: Mýty a skutečnosti. Hledání pravdy o činnosti protikomunistické odbojové organizace Praha – Žatec a kauza Jiří Voves

Výstavy a konference

  • Libor Svoboda: Konference v Telči
  • Miloš Šuchma: Památník obětem komunismu v Ottawě
  • Petr Blažek: Živé pochodně
  • Daniela Řeřichová: Mene Tekel 2014: Studenti proti totalitě
  • Ivana Denčevová: Sedmdesát let Karla Kryla
  • Jaroslav Najbert: I mlčení je lež. Konference občanského sdružení PANT v Ostravě, 12.–13. prosince 2013

Recenze

  • Ladislav Kudrna: Robert DARNTON: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Argo, Praha 2013, 259 s.
  • Ondřej Koutek: Milan KOCOUREK (ed.): Volá Londýn. Historie českého a slovenského vysílání BBC (1939–2006). Ottovo nakladatelství, Praha 2013, 328 s.
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Titulní strana Dikobrazu, 27. 7. 1952, roč. VIII, č. 30 |