Mgr. Jiří Urban, Ph.D. (*1981)

Historik

Kontakt

jiri.urban@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Soudobé dějiny
 • Komunistický režim v Československu
 • Kolektivizace venkova, perzekuce selského stavu a odpor proti kolektivizaci

Výzkumné projekty

 • 2017–2019 Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova – vedoucí projektu
 • 2014–2017 Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v letech 1948–1989 – spoluřešitel
 • 2014–2016 Kolektivizace venkova v Polabí – prosazování, odpor, rezidua – vedoucí projektu
 • 2010–2012 Kolektivizace venkova v Československu – spoluřešitel vzdělávacího a dokumentačního projektu
 • 2008–2014 „Třídní“ justice a vězeňství 1948–1989 – spoluřešitel projektu

Vzdělání

 • 2008–2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd / obor Historie – postgraduální studium historie (udělen titul Ph.D.)
 • 2005–2008 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Katedra historických věd / obor Soudobé dějiny – magisterské studium (udělen titul Mgr.)
 • 2001–2005 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií – Katedra historických věd / obor Kulturní dějiny – bakalářské studium
 • 1999–2001 Vyšší odborná škola právní v Liberci (DiS.)
 • 1995–1999 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

Profesní curriculum

 • od 2009 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2006–2007 Vilniaus Pedagoginis Universitetas; Šiauliai Universitetas (Litevská republika) – studijní pobyt se zaměřením na litevský jazyk a moderní litevské dějiny

Pedagogická činnost

 • od 2011 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – vedení přednáškového cyklu Venkov v éře kolektivizace
 • od 2010 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – pedagog
 • od 2010 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – vedení cyklu přednášek a seminářů Vyrovnávání se s komunistickou minulostí
 • 6. 10. 2010 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – přednáška Prameny k výzkumu soudobých dějin (v rámci semináře Soudobých dějin)
 • 21. 10. 2009 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – přednáška Oral history v soudobých dějinách (v rámci semináře Soudobých dějin)
 • 14. 10. 2009 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – přednáška Prameny k soudobým dějinám (v rámci semináře Soudobých dějin)

Grantové projekty

 • 2009 Výzkum hospodářských a sociálních struktur se zaměřením na československé pozemkové reformy a následnou kolektivizaci – interní grant Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v rámci specifického výzkumu – spoluřešitel (společně s Ditou Jelínkovou)
 • 2009 Mezník soudobých dějin – listopad 1989 – interní grant Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v rámci specifického výzkumu

Bibliografie

Monografie

 • URBAN, Jiří: Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Karolinum – ÚSTR, Praha 2016, 348 s.
 • URBAN, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Vyšehrad, Praha 2010, 304 s.
Odborné ohlasy na knihu
 • BOŠTÍK, Pavel. Východočeské listy historické, 2013, č. 30, s. 229–230.
 • TRUHLIČKA, Ivan. 5+2 dny. Jičínsko, roč. II, č. 5 (31. 1. 2013), s. 4.
 • SLABOTINSKÝ, Radek. Soudobé dějiny, 2012, č. 1, s. 163–165.
 • MACOURKOVÁ, Anna. Dějiny a současnost, 2011, č. 12, s. 46.
 • ŠULEJOVÁ, Lucia. Slovenský Historický časopis, 2011, č. 3, s. 568–569.
 • NODL, Martin. Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu, 2011, č. 2, s. 263–264.
 • Týden ve vědě a technice, ČRo Rádio Česko, 5. 12. 2010.
 • Knižní svět, ČT2, 3. 10. 2010.
 • CHUCHMA, Josef. Kavárna, 18. 9. 2010, s. 43.

Kolektivní monografie

 • URBAN, Jiří: Hospodář opírající se o hospodyni. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – URBAN, Jiří (eds.): František Udržal: sedlák a politik. Vyšehrad, Praha 2017, s. 55–72.
 • URBAN, Jiří: Distrust as a perception, resistance as a response: the introduction of communist politics in the East Bohemian rural area. In: RADU, Sorin – BUDEANCA, Cosmin (eds.): Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda. Wilhelm Hopf LIT Verlag, Münster 2016, p. 395–427.
 • URBAN, Jiří: The post-February 1948 introduction of a centrally planned economy to Czechoslovak agriculture: system of compulsory deliveries and peasants‘ responses. IPN, Varšava 2015 (v tisku).
 • URBAN, Jiří: „V zemědělství je nutno věnovat pozornost všem otázkám“: role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 245–259.
 • URBAN, Jiří: Pedagog, agronom a úředník mlékárny: agenti Státní bezpečnosti proti odpůrcům kolektivizace. ÚSTR, Praha 2013 (v tisku).
 • URBAN, Jiří: Hospodář – agrárník – starosta – „kulak“: místní autority překážkou kolektivizace venkova. In: HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.): Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Studie Slováckého muzea, sv. 17. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2012, s. 231–240.
 • URBAN, Jiří: Národní socialisté na východočeském venkově v předvečer února 1948: Deči a Pacejková. In: SVOBODA, Libor (ed.): Solitér: Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 41–73.
 • URBAN, Jiří: Barvou a štětcem proti režimu a jím prosazované kolektivizaci. In: BUREŠ, Jan – VEBER, Václav et al.: Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vydavatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha, Plzeň – Praha 2010, s. 192–221.
 • MACOURKOVÁ, Anna – URBAN, Jiří: Nástin cesty čsl. komunistické zemědělské politiky v 50. a 60. letech 20. století s důrazem na násilný charakter kolektivizace. In: BUREŠ, Jan – VEBER, Václav et al.: Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. Století. Vydavatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita, Plzeň – Praha 2010, s. 242–256.
 • URBAN, Jiří: Seznam osob. In: KOUTSKÁ, Ivana (ed.) – RIPKA, Vojtěch (ed.) – ŽÁČEK, Pavel (ed.): Občanské fórum, den první: vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR, Praha 2009, s. 83–93.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • URBAN, Jiří: Kolektivizace venkova v historiografii – dosavadní přístupy k tématu. Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1, s. 153–187.
 • URBAN, Jiří: Půda v procesu kolektivizace. In: KOL. autorů: Mezinárodní rok půdy 2015: ucelený sborník. Asociace soukromého zemědělství region Praha, Praha 2015, s. 79–85.
 • URBAN, Jiří: Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova. In: ŠRAITROVÁ, Kateřina – ČERMÁK, Patrik (eds.). Sborník Vědecká kavárna v Pardubicích. Univerzita Pardubice, Pardubice 2014, s. 61–66.
 • URBAN, Jiří: On various expressions of resistance to collectivisation of the countryside of Czechoslovakia. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, Šiauliai University 2013, č. 16, p. 97–121.
 • URBAN, Jiří: Tváří k venkovu: vystoupení Antonína Zápotockého ve Stěžerách. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 32–46.
 • URBAN, Jiří: Karel Liesler neboli „Karel Glaser“ – portrét prvotřídního agenta působícího na celách královéhradecké věznice Státní bezpečnosti. Historická penologie, 2013, č. 1, s. 25–37.
 • URBAN, Jiří: Odpor proti kolektivizaci v Podkrkonoší: JZD, výhrůžky a ozbrojené zastrašování aneb proti politice KSČ jejími vlastními zbraněmi. In: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Ústav pamäti národa, Bratislava 2012, s. 542–563.
 • URBAN, Jiří: Kolektivizace ve Vyhnanicích. ÚSTR (online), 2012 (cit. 19. 3. 2012). Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/kolektivizace-venkova-v-ceskoslovensku/kolektivizace-venkova-v-ceskoslovensku-dokumentacni-cinnost/pripadove-studie/kolektivizace-ve-vyhnanicich/.
 • URBAN, Jiří: Československá cesta kolektivizace venkova po Stalinově a Gottwaldově smrti: od mezinárodních souvislostí k místním praktikám. Prameny a studie 48: Z historie zemědělství, s. 92–115.
 • URBAN, Jiří: Vyhnanice a jejich role v počátcích kolektivizace. Paměť a dějiny, 2012, č. 1, s. 23–41.
 • URBAN, Jiří: Soumrak selského rodu Vršťalů ze Žlunic. Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost, 2011, č. 8, s. 175–205.
 • URBAN, Jiří: Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. Theatrum historiae, 2011, č. 8, s. 279–310.
 • URBAN, Jiří: Několik vět: posledních pět měsíců komunistické diktatury petiční optikou. Paměť a dějiny, 2010, č. 1, s. 20–45.
 • URBAN, Jiří: Manifestační rolnický průvod na ONV v Dobrušce. In: KOL. autorů: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě: sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 283–301.
 • URBAN, Jiří: Z historie zemědělství na území Čech 11. Zpravodaj Asociace soukromého zemědělství ČR, 2010, č. 5, s. 60–65.
 • URBAN, Jiří: Rolnická manifestace: motivace, manipulace, existenční důsledky. Securitas Imperii2009, č. 15/1, s. 98–136.
 • URBAN, Jiří: Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů. Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, s. 181–218.
 • URBAN, Jiří: Kolektivizace na Novopacku: příkladný „kulacký“ proces a životní zápolení s jeho důsledky. In: KOL. autorů: Vysokoškoláci o totalitě: sborník oceněných studentských prací 2009. ÚSTR, Praha 2009, s. 283–321.
 • URBAN, Jiří – PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Demonstrace v roce 1989 / Demonstrations in 1989. In: My jsme to nevzdali: příběhy 20. století / We did not give it up: Stories of the 20th century. Post Bellum – ÚSTR, Praha 2009, s. 233–261.

Anotace, recenze

 • URBAN, Jiří: Slovo úvodem, aneb o lidském rozměru kolektivizační přeměny venkova. In: TICHÝ, František: Země pláče. F. Tichý, Kroměříž 2014, s. 4–5.
 • URBAN, Jiří: Regionální rozměry bojů za svobodu v litevském Šialiai. Mezinárodní vědecká konference The Region In Fights For Freedom: history and memory (21.–22. března 2013). Theatrum historiae, 2013, č. 13, s. 304–307.
 • URBAN, Jiří: Vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie (Bratislava, 9.–10. května 2012). Theatrum historiae, 2013, č. 12, s. 231–232.
 • URBAN, Jiří: Obrazy kolektivizace v Bratislavě. Paměť a dějiny, 2012, č. 3, s. 131.
 • URBAN, Jiří: Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Recenze. Sborník prací východočeských archivů 2009, č. 13, s. 257–264.
 • URBAN, Jiří: II. seminář soudobých dějin, tentokrát na téma Československá sociální demokracie v emigraci. Zpravodaj Univerzity Pardubice, 2008, č. 55, s. 20–21.
 • URBAN, Jiří: Královéhradecko na počátku 50. let 20. století očima zemědělské perzekuce. Historie 2005, Technická univerzita Liberec, 2006, s. 434.

Učební texty, výuková DVD

 • URBAN, Jiří: Příběh Vyhnanic. In: PINKAS, Jaroslav a kol.: Obrazy (z) kolektivizace (multimediální vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2011.

Popularizace

 • Dopolední Radiožurnál, ČRo Radiožurnál, 22. 6. 2016 – hostem k tématu petice Několik vět
 • Události v kultuře, ČT art, 25. 5. 2016 – hostem k tématu výstavy mapující život zemědělců v dobách totalit
 • Studio ČT 24, ČT 24, 25. 5. 2016 – hostem k tématu výstavy Půlstoletí perzekuce selského stavu
 • Studio 6, ČT 24, 24. 5. 2016 – hostem k tématu zahájení výstavy Půl století perzekuce selského stavu
 • Jak to vidíte?, ČRo 2, 25. 6. 2014 – hostem moderátorky Patricie Strouhalové k tématu petice Několik vět
 • Historie věčně živá, ČRo 6 a Rádio Česko, 22. 8. 2011 a 27. 8. 2011 – hostem k tématu kolektivizace
 • Týden ve vědě a technice, ČRo, Rádio Česko, 5. 12. 2010 – autorský rozhovor ke knize Venkov pod kolektivizační knutou

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2017 Konec tradičního zemědělství v Krkonoších? – společně s kurátorem Liborem Duškem, Tamarou Novákovou a Jiřím Loudou (Instalace: Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí 19. 5. – 30. 9. 2017)
 • 2017 Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu – společně s kurátorem Jaroslavem Rokoským, Petrem Blažkem, Liborem Svobodou a Martinem Tichým – výstava byla Asociací muzeí a galerií ČR oceněna v kategorii Muzejní výstava roku 2016 (Instalace: Národní zemědělské muzeum v Praze 25. 5. 2016 – 30. 6. 2017)
 • KOL. aut.: Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu / Half a Century of Persecution of the Peasant Estate. Výstavní katalog. ÚSTR, Praha 2016, 148 s.
 • 2011 Volby – Jak jsme v historii (ne)volili? – společně s Tomášem Bursíkem, Ivanem Malým a Milanem Bártou (Instalace: Národní památník na Vítkově v Praze 15. 6. – 6. 11. 2011)
 • 2009 Demonstrace roku 1989 – společně se Světlanou Ptáčníkovou (Instalace: Václavské náměstí v Praze 28. 10. – 30. 11. 2009)
 • 2009 Dvacáté století na Náměstí Republiky – autor (Instalace: náměstí Republiky v Praze 17.–30. 11. 2009)
 • 2009 Studenti VŠChT v Pardubicích v listopadu 1989 – autor (Instalace: aula Univerzity Pardubice 12.–28. 11. 2009; v upravené podobě vystaveno znovu v aule Univerzity Pardubice 14. 11. – 4. 12. 2014)
 • 2009 Svědomí Evropy a zločiny totalitního komunismu: 20 let poté – veřejné slyšení v Evropském parlamentu – autor panelu textů a fotografií k problematice vysidlování sedláků a odebírání jejich majetku během násilné kolektivizace československého venkova (Instalace: Brusel 18. 3. 2009)

Webové projekty

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích, organizace konferencí

 • Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (Slovenská republika), 26.–27. 4. 2017: mezinárodní konference Slovensko a Európa v roku 1947 – příspěvek Závody Selských jízd a svévole Noskova ministerstva vnitra
 • Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, Washington D.C. (USA), 17.–20. 11. 2016: mezinárodní konference The 48th Annual ASEEES Convention – příspěvek Social microhistory in the research of collectivisation of the Czechoslovak countryside v rámci kulatého stolu „At Long Last: New Approaches and New Methodology on the Stalinist Period in Czechoslovakia“
 • ÚSTR, Praha, 25. 10. 2016: mezinárodní konference  Československá justice v 50. letech a středoevropský kontext – příspěvek Bezpečnostní trojky a pětky
 • Instytut pamięci narodowej v Lublinu (Polská republika), 12.–14. 10. 2016: mezinárodní konference Daily life in the Polish People’s Republic compared with other Soviet Bloc countries – příspěvek The transformation of the status of peasants in the post-war Czechoslovakia
 • Lucian Blaga University of Sibiu, Centrul de Reuniune Academică, Sibiu (Rumunsko), 25.–26. 9. 2015: mezinárodní konference The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda – příspěvek Distrust as a Perception, Resistance as a Response: the Introduction of Communist Politics in the East Bohemian Rural Area
 • Farma rodiny Zitkových, Vlčnov 7, Chrudim, 4. 7. 2015: odborný seminář Hodnota mé půdy, pořádaný v rámci mezinárodního Roku půdy – přednáška Půda v procesu kolektivizace
 • Úřad vlády, Praha, 3. 6. 2015: Evropského týdne udržitelného rozvoje – přednáška Kolektivizace a její důsledky pro český venkov
 • Educational Center IPN „Przystanek Historia“, Varšava (Polská republika), 25.–26. 11. 2014: mezinárodní konference The Economic Iron Curtain, part 1: Land Reforms and Agrarian Policies, – příspěvek The Introduction of Centrally Planned Economy into the Czechoslovak Agriculture: System of Mandatory Deliveries and Peasants’ Responses
 • Northern Lithuania Research Centre, Šiauliai University (Šiauliu Universitetas), Šiauliai (Litevská republika), 21.–22. 3. 2013: mezinárodní interdisciplinární vědecká konference The Region In Fights For Freedom: history and memory, – příspěvek Manifestations of the resistance against the collectivization of the countryside in Czechoslovakia
 • Latvian Academy of Sciences, Riga (Lotyšská republika), 2. 11. 2012: mezinárodní konference Baltic States and Europe Under the Power of Soviet Militarism: current view, The Research Society of the Occupation of Latvia (Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība) – referát Militarization of Economy and its Impact on Agriculture in Czechoslovakia
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 15.–17. 5. 2012: mezinárodní vědecká konference Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky referát Hospodář – agrárník – starosta – ‚kulak‘: místní autority překážkou kolektivizace venkova
 • Poľský inštitút v Bratislave, Bratislava (Slovenská republika), 10. 5. 2012: mezinárodní vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie – prezentace multimediálního vzdělávacího DVD z produkce ÚSTR Obrazy (z) kolektivizace (společně s Petrem Slintákem)
 • Ústav pamäti národa ve spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, Bratislava (Slovenská republika), 9.–10. 5. 2012: mezinárodní vědecké sympozium Obrazy kolektivizácie – referát Nová vlna procesov s roľníkmi v rámci prekonávania kolektivizačnej stagnácie v Československu
 • ÚSTR a Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25.–26. 4. 2012: mezinárodní konference Kolektivizace v Československu – příspěvek Role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace
 • Vilnius, Seimas – Parliament of the Republic of Lithuania (Litevská republika), 28.–29. 11. 2011 – mezinárodní konference History and Memory. The Soviet Past: 1953–1990, The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania – příspěvek Czechoslovak way of collectivization: total annihilation of private farms
 • Vojenský historický ústav, Praha, 18.–19. 10. 2010: konference Od svobody k nesvobodě 1945–1956 – příspěvek Akce proti místním nositelům komunistické moci a nastupující kolektivizaci zemědělství na Novobydžovsku
 • Metropolitní univerzita Praha, 27. 5. 2010: mezinárodní konference Třetí odboj – příspěvek Akce proti násilné kolektivizaci. Případ selské rodiny Hrubých
 • Lichtenštejnský palác v Praze, 15.–16. 4. 2009: mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě – příspěvek Případ rolnického manifestačního průvodu před budovu Okresního národního výboru v Dobrušce
 • ÚSTR, Praha, 27. 3. 2009: studentská konference Vysokoškoláci o totalitě – příspěvek Kolektivizace na Novopacku: příkladný „kulacký“ proces a životní zápolení s jeho důsledky
 • Centrum Babylon v Liberci, 8.–9. 12. 2005: studentská vědecká konference Historie 2005 – příspěvek Královéhradecko na počátku 50. let 20. století očima zemědělské perzekuce