Mgr. Libor Svoboda, PhD. (*1970)

Mgr. Libor Svoboda, PhD.Odborné zaměření – Historik

 • Moderní české dějiny
 • Dějiny východní Evropy
 • Dějiny bezpečnostních sborů

 

Kontakt

Profesní curriculum

 • 1. 1. 2011– vedoucí Skupiny výzkumu protikomunistického odboje a odporu, Ústav pro studium totaltiních režimů
 • 15. 2. 2009 – 31. 12. 2010 – vedoucí redaktor časopisu Securitas Imperii Ústav pro studium totalitních režimů
 • 1. 9. 2004 – 31. 12. 2009: odborný asistent Katedry společenských věd a práva Univerzity obrany, Kounicova 65, Brno 612 00.
 • 2006: Ph.D. v oboru Historie – Obecné dějiny, FF MU
 • 1. 6. 2004 – 30. 11. 2004: odborný pracovník Valašského muzea v přírodě. Rožnov pod Radhoštěm.
 • 1. 11. 2002 – 31. 8. 2003: asistent Katedry sociálních věd Vojenské akademie v Brně. Kounicova 65, Brno 612 00
 • 1999–2002: interní postgraduální studium na Historickém ústavu FF MU
 • 1994–1999: studium historie, etnologie a religionistiky na FF MU a politologie na FSS MU

Zahraniční studijní pobyty a stáže

 • Universytet Jagielloński, Kraków, Wydział historii – letní semestry 2000, 2001, 2003, 2007
 • Universytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – letní semestry 2004 – 2006
 • XI. Letnia szkola wschodnia Universytetu Warszawskiego – 1.–25. 7. 2001
 • Istoričeskij fakultet MGU i. Lomonosova, Moskva – 24. 10. 2001 – 10. 2. 2002

Pedagogické působení:

 • 2005 – FF a PeF MU Brno

Výběrová bibliografie:

 • Názor TGM na ideu sjednocené Evropy. In: Středoevropské politické studie, 2-3, V, jaro-léto 2003, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=160
 • Tomasz G. Masaryk a idea zjednoczonej Europy. In: Kłoczowski, Jerzy-Łukasiewicz, Sławomir. O nowy kstałt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikace dla dyskusji o przyszlości Europy. Materiały Institutu Europy Środkowo-Wschodniej. Tom XXI. Lublin 2003, s. 54–61.
 • Sovětští poradci u československé armády v letech 1949–1950. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948 (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005). Univerzita Obrany, Brno 2006, s. 155–168.
 • „Nebylo mi povoleno se hájit“aneb k osudu bývalého poručíka SNB a agenta-chodce Jana Hoška. In: Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha 2007, s. 56–80.
 • Příběhy bezpráví zvězeňských spisů. Projekt společnosti Člověk v tísni, Praha 2007 (spoluautor)
 • „Příznivci starého řádu“ (Proces s údajnou protistátní skupinou na Chlumecku). In: Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, č. 19, 2007, s. 99–124
 • Život a dílo Miloše Knorra. In: Paměť a dějiny, Praha 2008, č. 3, s. 44–65.
 • Štábní kapitán Bohumil Valtr. In: Almanach příspěvků III. konference policejních historiků, 2008, č. 3, s. 337–357
 • Mnichovská zrada. Katalog k výstavě „Osmičky v čase“. Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, Vojenským historickým ústavem a Vojenským ústředním archívem Praha, Praha 2008. (spoluautor)
 • 1968. Naděje nebo boj o moc? Katalog k výstavě „Osmičky v čase“. Katalog výstavy k 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko. Praha 2008. (spoluautor)