PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

PhDr. Markéta Doležalová

Redaktorka

Kontakt

+420 221 008 452

marketa.dolezalova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
 • Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)
 • Represe proti rodinám popravených v 50. létech a perzekuce a odpor věřících v létech 1948–1989

Výzkumné projekty

 • Dokumentace popravených z politických důvodů (1948−1989) – spoluautorka projektu (39 životopisných hesel popravených: Buchal, Jan | Bula, Jan | Ceé, Ladislav | Čuba, Josef | Drbola, Václav| Fischl, Otto | Frank, Josef | Franc, Miloslav | Frejka, Ludvík | Geminder, Bedřich | Horáková, Milada | Janata, Zbyněk | Kalandra, Záviš | Kopuletý, František | Margolius, Rudolf | Melkus, Jaroslav | Mityska, Antonín | Morávek, Miloslav | Němec, Drahoslav | Novák, Ctibor | Pařil, František | Pecl, Oldřich| Peške, Jaroslav | Plichta, Antonín | Plichta, Stanislav | Plocek, Alfréd | Pokorný, Alois | Polomský, Josef | Pospíšil, Miloslav | Rajnoch, Vladimír| Řezáč, Jiří | Simone, André| Sirotek, Jaroslav | Sýkora, Miroslav | Smetana, Gustav| Šíma, Bohumil | Škrdla, Antonín | Švéda,Václav | Železný, Vlastimil)
 • Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989) – garant projektu

Vzdělání

 • od 2015 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – Katedra historie – doktorandské studium (vedoucí dizertační práce: doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.)
 • 1992 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – dálkové rekvalifikační studium anglického jazyka a literatury
 • 1981–1986 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – obor Dějepis – ruský jazyk – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2003–2007 Oddělení dobrovolnické služby Odboru prevence kriminality MV ČR – administrace zákona č. 198/2002. Sb. o dobrovolnické službě, přednášková činnost pro neziskové organizace a pracovníky krajských úřadů o uplatněné zákona o dobrovolnické službě č. 198/ 2002 Sb. v praxi
 • 2005–2006 Ministerstvo vnitra ČR – administrace dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR určeného pro organizace akreditované v oblasti dobrovolnické služby
 • 2002–2003 Meziresortní pracovní skupina pro vytvoření interdisciplinárních týmů proti násilí na ženách
 • 1999–2002 Rada vlády ČR pro lidská práva – členka odborných sekcí
 • 1998 Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, oddělení pro lidská práva – tvorba metodiky vzdělávání policie ČR v oboru dodržování lidských práv
 • 1997 Knihovna Fyzikálního ústavu Akademie věd – knihovnice
 • 1996–1997 Nadace Autismus – ředitelka
 • 1983–1986 Ústav pro jazyk český – excerpce a korektury pro rusko-český výkladový slovník

Pedagogická činnost

 • 1993–1997 Hudební gymnázium v Nerudově ul. na Malé Straně v Praze – překlady literatury v oboru pedagogika, výchovná práce s mládeží, specifické přístupy k dětem s postižením, výuka anglického jazyka a dějepisu na SŠ
 •  1986–1988 Vysoká škola ekonomická, katedra ruského jazyka, asistentka, výuka dálkového studia a správa knihovny odborné literatury

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Odsouzeny za podvracení republiky. Sestry františkánky v politických procesech druhé poloviny 50. let. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962, ÚSTR, Praha 2015, 652 s.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Benešovsko roku 1953 – regionální aneb kronikářský pohled. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR, Praha 2014, 523 s.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Zánik pozemkového vlastnictví svatovítské kapituly na Lešansku a Netvořicku po roce 1945. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu, ÚSTR, Praha 2013, 476 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Boromejka Vojtěcha Antonie Hasmandová. Politická vězeňkyně a bojovnice za náboženská práva a svobody. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 4, s. 81–88.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Anežka Antonie Witková. Útok totalitního státu na řád Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 19–26.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta: Tři sondy do osudu žen, které by neměly být zapomenuty. Čím si musely projít manželky popravených v 50. letech. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 5–13.

Recenze

 • DOLEŽALOVÁ, Markéta. Recenze. ROUBÍKOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Jana: Dcery nepřátel státu. Nakladatelství Columbus, Praha 2011. Securitas Imperii, 2012, č. 20/01, s. 149–153.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta. Recenze. VITTVAROVÁ, Zuzana (ed.): Osudová kaňka. Příběhy dcer politických vězňů v Československu. Nakladatelství Stehlík, Volary 2011. Securitas Imperii, 2012, č. 20/01, s. 149–153.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta. Recenze. JEŘÁBEK, Miroslav: Za silnou Střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem 1925–1939. Nakladatelství Dokořán, Praha 2008. Securitas Imperii, 2011, č. 18/01, s. 290–293.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta. Recenze. JAKOVLELA, Jelena: Poľša protiv SSSR 1939–1950. Nakladatelství Veče, Moskva 2007. Securitas Imperii, 2010, č. 17/02, s. 194–197.
 • DOLEŽALOVÁ, Markéta. Recenze. PEJČOCH, Ivo: Vojenské osoby popravené v období politických procesů 1948–1955.  Vojenský historický ústav ve spolupráci s Ministerstvem národní obrany, Praha 2009. Securitas Imperii, 2010, č. 16/01, s.  213–217.

Aktivní účast na konferencích

 • Velehrad, 10.–11. 6. 2015: Velehrad vás volá! – příspěvek Kde se vzala všechna ta mládež na Velehradě? Pastorace mládeže v době normalizace
 • Kanonie premonstrátů, Teplá u Mariánských lázní, 4.–5. 9. 2014: Církev za totality – lidé a místa – příspěvek Apoštolát sv. Františka, perzekuce řeholnic počátkem 60. let minulého století
 • Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21.–22. 5. 2014: Československo v letech 1954–1962
 • České Budějovice, 17.–18. 4. 2013: Rok 1953 v Československu
 • Jindřichův Hradec, 25.–26. 4. 2012: Kolektivizace v Československu
 • Praha, 27. 5. 2010: Třetí odboj, ÚSTR a Metropolitní univerzita Praha, Odbojová skupina Hory Hostýnské – pravda a lež (Zneužití některých aspektů činnosti protikomunistické skupiny k propagandě)