Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Na tomto místě byly až dosud zveřejněny výstupy našeho projektu Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989) – zejména stovky životopisných hesel. Texty jsme z webu Ústavu nyní stáhli proto, že projekt po sedmi letech dospěl do závěrečné fáze a hotová hesla i úvodní studie jsou připravovány ke knižnímu vydání. Součástí této závěrečné fáze je také obsáhlá revize všech hesel, za sedm let se přece jen mohlo objevit něco nového. Zároveň začínají být hesla před tištěným vydáním standardně recenzována, což rovněž může vést k jejich úpravám. Abychom zabránili situaci, kdy budeme mít dvě verze hesel, jednu zveřejněnou na webu a druhou připravenou pro knižní vydání, rozhodli jsme se dočasně hesla z našich stránek stáhnout. Jsme si dobře vědomi toho, že dokumentace popravených z politických důvodů je hojně využívána. Proto po přechodnou dobu nabízíme možnost obrátit se s žádostí o informaci na jednu z řešitelek projektu Markétu Doležalovou: marketa.dolezalova@ustrcr.cz. Děkujeme Vám za pochopení!