PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (1972)

Kontakt

+420 221 008 366
jan.kalous@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny po roce 1945
 • Historie a osobnosti represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost)
 • Komunistická strana Československa
 • Politické procesy v Československu a ve střední Evropě
 • Události let 1968-1969

Výzkumné projekty

 • Příslušníci VI. sektoru Velitelství Státní bezpečnosti – biografický slovník

Vzdělání

 • 2009 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obhájena disertační práce
 • 2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obhájena rigorózní práce
 • 1991-1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor historie – politologie
 • 1987-1991 Gymnázium Žamberk

Profesní curriculum

 • 2023-dosud Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2020-2023 Muzeum paměti XX. století
 • 2008-2020 Ústav pro studium totalitních režimů ČR
 • 2007-2009 ARC – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín
 • 2007 zaměstnanec Archivu bezpečnostních složek MV ČR
 • 1999-2007 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Pedagogická činnost

 • 2003-2006 Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice
 • 2003-2020 ARC – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín

Členství v redakčních radách

 • 2004-dosud člen redakční rady časopisu Historie a vojenství
 • 2009-2012 člen redakční rady časopisu Historická sociologie
 • 2009-2010, 2012-2020 člen redakční rady časopisu Securitas Imperii
 • 2010, 2012-2016 člen redakční rady revue Paměť a dějiny
 • 2011-dosud člen redakční rady Sborníku ABS
 • 2014-dosud člen redakční rady časopisu Pamäť národa

Výběrová bibliografie

Monografie

 • KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – zákulisí případu Číhošť. Sešit ÚDV č. 4 (133 s.). ÚDV, Praha 2001
 • KALOUS, Jan: Číhošťský případ. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2008
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010
 • BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012

Editor – kolektivní monografie

 • KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921-2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012.
 • KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František (eds.): Sport v komunistickém Československu 1945-1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015.
 • KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.): 1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018.

Slovníky

 • BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – CAJTHAML, Petr – CVRČEK, Lukáš – DVOŘÁČEK, Petr – KALOUS, Jan – MICHL, Jan – ROKOSKÝ, Jaroslav – SIVOŠ, Jerguš – SOMMER, Vítězslav – TOMEK, Prokop – ZEMAN, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan (ed.) – POVOLNÝ, Daniel – SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel (ed.): Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017.
 • KALOUS, Jan (jeden z autorů hesel) in ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). Academia – ÚSTR, Praha 2018.

Učební texty

 • KALOUS, Jan – SRB, Vladimír: Vybrané kapitoly ze soudobých dějin I. 1918-1945. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín 2006.

Výuková DVD

 • Odborná spolupráce na výukovém DVD Historie 1950: Příběh jednoho zázraku.

Stati, články a studie do časopisů, sborníků a kolektivních monografií

 • KALOUS, Jan: Represe důstojnického sboru čs. armády po roce 1945. In Výchova k evropskému demokratickému občanství. Pedagogická fakulta UK, Praha 1998, s. 144-153.
 • KALOUS, Jan: Případ Bohumila Sixty, popraveného v únoru 1952. In Securitas Imperii, č. 7. ÚDV, Praha 2001, s. 170-191.
 • KALOUS, Jan: Generál Jan Šejna – objekt zájmu vojenské kontrarozvědky. In Securitas Imperii, č. 8. ÚDV, Praha 2001, s. 95-147.
 • KALOUS, Jan: Mašínové. In BABKA, Lukáš – VEBER, Václav (eds.): Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 90-116.
 • KALOUS, Jan: Fašismus a komunismus v životě Anatola Vasiljeviče B. In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2002, s. 100-105.
 • KALOUS, Jan: Boj československých legií u Bachmače. In VEBER, Václav (ed.): Československé legie v Rusku. Slovanská knihovna, Praha 2003, s. 58-71.
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident v září 1968. In Sborník Vojenské akademie v Brně. VA, Brno 2004, s. 187-193.
 • KALOUS, Jan – BABKA, Lukáš: Armádní generál Karel Kutlvašr (1895-1961). In Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl III. Sešit ÚDV, č. 10. ÚDV, Praha 2004, s. 15-18.
 • KALOUS, Jan: Jan Masaryk (1886-1948). In Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 9-18.
 • KALOUS, Jan – Pravda, Ilja: Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka. In Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 357-376.
 • KALOUS, Jan: Generál Klecanda – vlastenec, voják, diplomat. In Securitas Imperii, č. 12. ÚDV, Praha 2005, s. 29-39.
 • KALOUS, Jan: „Nepřátelé“ ve Státní bezpečnosti. Procesy s příslušníky StB. In PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan (eds.): Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Prius, Brno 2005, s. 282-290.
 • KALOUS, Jan: Číhošťský zázrak. In Záhady českých dějin. Reader´s Digest Výběr, Praha 2005, s. 542-547.
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident – září 1968. In Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 85-92.
 • KALOUS, Jan: Šetření sebevraždy Milana Reimana. In Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 108-112.
 • KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr. In Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 116-121.
 • KALOUS, Jan: Případ „Vlastizrada“. In Securitas Imperii, č. 13. ÚDV, Praha 2006, s. 197-200.
 • KALOUS, Jan: Reakce československého obyvatelstva na polskou účast v intervenci 1968. In BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, ŁUKASZ – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. ÚSD – Dokořán, Praha 2006, s. 172-201.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. In Sborník Archivu Ministerstva vnitra ČR 4/2006. ABS, Praha 2006, s. 107-148.
 • KALOUS, Jan: Trestní postih pachatelů trestných činů souvisejících s omezováním lidských práv a svobod v komunistickém Československu – příklady. In Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. ARC Kolín, 2006, s. 77-84.
 • KALOUS, Jan: Případ Černobyl. In Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2007, s. 433-439.
 • KALOUS, Jan: Zaměstnanci ÚMPE – zaměstnanci Ministerstva vnitra (Plaček, Černý, Šnejdárek). In DRULÁK, Petr – KRATOCHVÍL, Petr a kol.: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007, s. 73-116.
 • KALOUS, Jan: Byl rozpad Československa historicky nevyhnutelný? In HIRTLOVÁ, Petra – SRB, Vladimír (eds.): Integrace a dezintegrace. Sborník z konference. ARC, Kolín 2007, s. 17-24.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, jeho vize čs. bezpečnosti a sovětští zpravodajci (1945-1948) – souvislosti a okolnosti příchodu sovětských poradců do Československa. In Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Sborník z mezinárodní konference. ÚPN, Bratislava 2008, s. 95-112 (v anglické mutaci sborníku s. 100-118).
 • KALOUS, Jan: Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka? In Pamäť národa, r. IV, 2008, č. 2, ÚPN, Bratislava 2008, s. 50-60.
 • KALOUS, Jan: Paralela srpna 1968 a srpna 1969 – rozdílná historická a politická zkušenost. In Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost. VŠERS, České Budějovice 2008, s. 61-66.
 • KALOUS, Jan – KADLECOVÁ, Milada: Zu den Deportationen tschechoslowakischer Bűrger in die Sowjetunion nach 1945. In ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bendt – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 19-27.
 • KALOUS, Jan: Die Kirchenpolitik der Kotech von 1945 bis 1950. In ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bendt – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 45-52.
 • KALOUS, Jan: Der tschechoslowakische Sicherheitsapparat in den Jahren 1945 bis 1948. In ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bendt – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 85-97.
 • KALOUS, Jan: Stalinův koncept národnostní otázky a politická migrace. In HIRTLOVÁ, Petra – LIĎÁK, Ján – SRB, Vladimír (eds.): Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Sborník z mezinárodní konference. ARC, Kolín 2008, s. 108-124.
 • KALOUS, Jan: Československý emigrant Antonín Šnejdárek (1916 – 1982) – předmět zájmu čs. rozvědky. In Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. Sborník příspěvků z konference. Univerzita obrany, Brno 2008, s. 117-141.
 • KALOUS, Jan: Politické zpravodajství MV v únoru 1948. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2008, s. 293-301.
 • KALOUS, Jan: Několik poznámek o Židovské náboženské obci v Kolíně po roce 1945. In ZUBÍKOVÁ, Klára (ed.): Židovská obec v Kolíně 1848-1953. Sborník studií. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2008, s. 53-64.
 • KALOUS, Jan – DABROWSKI, Darek: Jičínské události roku 1968 na základě českých a polských dokumentů. In Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. ÚSTR, Praha 2009, s. 113-124.
 • KALOUS, Jan: Spolupráce KGB a StB při pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II. ÚSTR, Praha 2009, s. 263-275.
 • KALOUS, Jan: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. In Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008. ABS, Praha 2009, s. 263-275.
 • KALOUS, Jan: ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci. In Paměť a dějiny, 2009, č. 2, s. 22-43.
 • KALOUS, Jan: K obsahu jedné přednášky. Jaroslav Jerman o Dvořáčkově případu. In Paměť a dějiny, 2009, č. 4, s. 48-51.
 • KALOUS, Jan: Využívání agentů nacistických bezpečnostních složek při vytváření politického zpravodajství MV po 2. světové válce. In PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. MO ČR, Praha 2010, s. 199-209.
 • KALOUS, Jan: Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 145-155.
 • KALOUS, Jan: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948-1951. In VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 274-286.
 • KALOUS, Jan: Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti. In Paměť a dějiny, 2010, č. 4, s. 70-79.
 • KALOUS, Jan: Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. In Paměť a dějiny, 2011, č. 1, s. 3-14.
 • KALOUS, Jan: Objekt akce BUDHA – signatář Charty 77 Zdeněk Kvítek. In Paměť a dějiny, 2011, č. 4, s. 84-88.
 • KALOUS, Jan: Akce PŘEKLADATEL – případ tajného spolupracovníka MALÍNSKÉHO. Jedna z forem spolupráce KGB a StB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS. In Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011. ABS, Praha 2011, s. 95-124.
 • KALOUS, Jan: Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL. In PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. MO ČR, Praha 2011, s. 129-137.
 • KALOUS, Jan: Únor a anti-únor Štěpána Plačka – osobitá reflexe únorových událostí 1948. In Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. ÚSD AV ČR, Praha 2011, s. 119-128.
 • KALOUS, Jan: Muž s krví na rukou. Několik poznámek k dvoudílným pamětem Karla Košťála. In Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 195-204.
 • KALOUS, Jan: Komunisté před soudem. K některým aspektům politických procesů v Československu na počátku 50. let. In Paměť a dějiny, 2012, č. 4, s. 3-8.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. In Paměť a dějiny, 2012, č. 4, s. 51-65.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. In Paměť a dějiny, 2012, č. 4, s. 66-75.
 • KALOUS, Jan: Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. In Paměť a dějiny, 2012, č. 4, s. 76-83.
 • KALOUS, Jan: KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů. In KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921-2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012, s. 87-93.
 • KALOUS, Jan: CSSR – Occupiers 4:3. An Analysis of one march night. In Bic. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 19-33.
 • KALOUS, Jan: The Subjekt of Operation BUDHA – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek. In Bic. Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 134-137.
 • KALOUS, Jan: Poslední cesta ministra Kasky. In Paměť a dějiny, 2013, č. 1, s. 25-35.
 • KALOUS, Jan: Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům. Husák a Okáli před soudem. In MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 458-479.
 • KALOUS, Jan: Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů. In Paměť a dějiny, 2013, č. 3, s. 85-95.
 • KALOUS, Jan: Víra a odpor proti kolektivizaci. In ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 205-215.
 • KALOUS, Jan: Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje. In ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2013, s. 105-113.
 • KALOUS, Jan: Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2014, s. 19-26.
 • KALOUS, Jan: Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. In Paměť a dějiny, 2015, č. 1, s. 73-77.
 • KALOUS, Jan: Věčný rebel Jaroslav Holík. In Paměť a dějiny, 2015, č. 2, s. 121.
 • KALOUS, Jan: Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. In Paměť a dějiny, 2015, č. 4, s. 66-73.
 • KALOUS, Jan: Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně operativní agendy bývalé StB. In Paměť a dějiny, 2015, č. 4, s. 105-108.
 • KALOUS, Jan: Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení ministerstva vnitra 1954-1962. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954-1962. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – ÚSTR, Praha 2015, s. 482-490.
 • KALOUS, Jan: Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb. In ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2015, s. 16-34.
 • KALOUS, Jan: Akce „Ataman“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, II. In Sborník ABS, 13/2015, s. 153-196.
 • KALOUS, Jan: Hokej jako politikum. Komunistický režim a hokej 1948-1989. In KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František: Sport v komunistickém Československu 1945-1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 76-105.
 • KALOUS, Jan: Vyšetřovatel Jozef Kubinec – sonda do života příslušníka Státní bezpečnosti. In Policajná história I. Zborník z 1. konferencie policajných historikov. Slovenská policajno-historická spoločnosť – vydavateľstvo Hlbiny, Bratislava 2016, s. 203-212.
 • KALOUS, Jan: Závod míru 1986 – komunistický sportovní symbol ve stínu Černobylu. In POPAROVÁ, Alžběta – NEUPAUER, František – MELICHEROVÁ, Terézia: Černobyľ 1986 – minulosť, dȏsledky, východiská. ÚPN, Bratislava 2016, s. 367-380.
 • KALOUS, Jan: Nezapomenutelné novoroční projevy. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.) Předjaří. Československo 1963-1967. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – ÚSTR, Praha 2016, s. 170-176.
 • KALOUS, Jan: Jeden z bojovníků. Oskar Valeš a občanská válka ve Španělsku. In Historie a vojenství, 2016, č. 3, s. 73-80.
 • KALOUS, Jan: Úryvky z kapitoly Dobrovolník z rukopisu Oskara Valeše Probuzení ve tmě. In Historie a vojenství, 2016, č. 4, s. 97-101.
 • KALOUS, Jan: Nový, či staronový bezpečnostní aparát? Sbor národní bezpečnosti na scéně. In KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.): 1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018, s. 236-248.
 • KALOUS, Jan: Události roku 1968 a jejich dopad na život velitele Pohraniční stráže generálmajora Ing. Karla Peprného – několik poznámek. In Ochrana státní hranice a rok 1968. Technické muzeum v Brně, Brno 2019, s. 62-66.
 • KALOUS, Jan: Oceňovaný a zatracovaný Andrej Kepper, spolutvůrce politických procesů. In DUBOVSKÝ, Patrik – GULA, Marián (eds.): Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945-1989. ÚPN, Bratislava 2020, s. 132-151.
 • KALOUS, Jan: Před příchodem „přátel“. Sovětští zpravodajci působící v letech 1945-1949 v československém bezpečnostním aparátu. In XX. Revue Muzea paměti XX. století, 1/2021, s. 3-29.

Výstavy

 • Připraven k práci a obraně vlasti. Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. ÚSTR – ČOV, Praha 2014.
 • Rudé století. Století dějin Komunistické strany Československa. Museum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových – Muzeum paměti XX. století, Praha 2021.
 • Králové majálesů. Studentské slavnosti v Československu 1945-1990. Museum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových – Muzeum paměti XX. století, Praha 2022.
 • Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička (1914-1996). Muzeum paměti XX. století, Praha 2022.
 • Oči Státní bezpečnosti. Organizace, příslušníci a akce Správy sledování StB. Prague City Tourism – Museum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových – Muzeum paměti XX. století, Praha 2023.