Mgr. Petr Kopal, Ph.D. (*1975)

Mgr. Petr Kopal

Odborné zaměření – Historik, filmový historik

Historik zabývající se rovněž filmem jako pramenem. Garant a koordinátor projektu Film a dějiny.

 • Problematika vztahu filmu a historie
 • Struktury a fungování (filmové) propagandy
 • Politické rituály a symbolika vlády a moci

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 203
 • E-mail: petr.kopal@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 1993 Gymnázium Žďár nad Sázavou
 • 1993–2000 (vč. stáží) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – historie.
 • 2000–2001 odborný pracovník ve Výzkumném centru pro dějiny vědy (Modul pro dějiny společenských věd) AV ČR
 • 2002−2007 dramaturg festivalu-semináře Film a dějiny (jenž byl pokusem o vytvoření platformy pro danou problematiku)
 • 2006–2007 odborný pracovník v Národním muzeu, vedoucí redaktor MVP/ČSPS tamtéž
 • 2007 Odbor archiv bezpečnostních složek MV
 • Od 2008 odborný pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů; ext. přednášející na Katedře antropologických a historických studií FF ZCU v Plzni (2008–2010); ext. přednášející na FAMU.

Výzkumné projekty

Osobní bibliografie

A) Řada Film a dějiny (kolektivní monografie)

B) Kapitoly, studie, články

 • KOPAL, Petr: Film a propaganda / Film a historiografie (Doslov). In: TYALOR, Richard: Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, Praha 2016, s. 367 – 379.
 • KOPAL, Petr: Nejdůležitější bedna, televizní národ a chrám pravdy. Tři střípky z obrazovky Československé televize. In: KAŇKA, Petr – KOFRÁNKOVÁ, Václava – MAYEROVÁ, Ingrid – ŠTOLL, Martin a kolektiv autorů: Autor – meze – vize – televize. ČT – ÚSTR – VŠMU, Praha – Bratislava 2015, s. 163–167 (https://www.ustrcr.cz/cs/sborniky).
 • KOPAL, Petr: Český historický film 1963–1967. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo v letech 1963–1967 . ÚSTR – SOA, Praha – České Budějovice 2016, s. 90–94.
 • KOPAL, Petr: Český historický film 1954–1962. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962 . ÚSTR – SOA, Praha – České Budějovice 2015, s. 117–121.
 • KOPAL, Petr: „Podivné přátelství“ režiséra Steklého. Krátká poznámka o dlouhé barrandovské kariéře (1945–1985). In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989. ÚSTR – TUL. Praha – Liberec 2015, s. 180–191.
 • KOPAL, Petr: Film a historie: propaganda. O zkoumání fenoménu, který otřásl (otřásá) světem. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 123–129 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1501/123-129.pdf„).
 • KOPAL, Petr: Rozděleni i spojeni obrazy euforie a hrůzy. Film a propaganda v 50. letech. In: HLAVÁČEK, Petr – STEHLÍK, Michal (eds.): Rozdělený svět?. nakl. Radioservis, Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Návraty (ne)dávných dějin v českých filmech po roce 1989. In: KOPAL, Petr – PTÁČEK, Luboš (eds.): Film a dějiny 6. Proměny českého historického filmu po roce 1989. Casablanca – ÚSTR. Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Fenomén „film a dějiny“. Historie a perspektiva jeho zkoumání. In: TÝŽ (ed).: Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Casablanca – ÚSTR, Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Návrat krále. Mýty a symboly (Úvod – Imaginace totality/paměti). In: TÝŽ (ed.): Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – Casablanca, Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Návrat krále II. Aplikace medievistiky (Dokončení – Imaginace totality/liminarity). In: TÝŽ (ed.): Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – Casablanca, Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Matrix-Menzel. Hledání „hranice konstruktu“ (pokus o definici). In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 418–457.
 • KOPAL, Petr: Normalizace – deformace – dekadence. Několik drobných poznámek o filmovém a televizním Monstru (1970–1990). In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 397–417.
 • KOPAL, Petr: Velká Morava – pokus o slovenský národní velkofilm. In: Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 205–219.
 • KOPAL, Petr: Kdo hledá „hranici konstruktu“. Pokus o definici (jednoho) normalizačního filmu. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Informační boj o Československo / v Československu v letech 1945–1989. ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2014, s. 236–268.
 • KOPAL, Petr: Imaginace (středověké) totality / totalita (středověké) Imaginace. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2013, roč. 10, č. 10, s. 169–180.
 • KOPAL, Petr: Občan Brych a spol. Film, televize, intelektuálové a KSČ. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2013, s. 214–226.
 • KOPAL, Petr: „Páter Koniáš, ten palič českých knih.“ Film Temno (1950) a historická paměť. In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – SLÁDEK, Miloš – SVATOŠ, Martin (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filosofický ústav AV ČR – Historický ústav AV ČR, Praha 2013, s. 134–150.
 • KOPAL, Petr: Jaká normalizace? Několik poznámek o (ne)normalizaci filmové a televizní tvorby. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 127–134 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1303/127-134.pdf).
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny totalitních režimů 2012. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 137–138 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1302/137-138.pdf).
 • KOPAL, Petr: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus, ÚSTR – Casablanca, Praha 2012, s. 227–265.
 • KOPAL, Petr: Však ty si vzpomeneš! Temno (1950) v historické paměti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 35–42 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1204/035-042.pdf).
 • KOPAL, Petr: Atentát a Lidice. Hrané filmy o Protektorátu. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 128–130 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1202/128-130.pdf).
 • JAROŠ, Jan – KOPAL, Petr: Neobyčejná léta – obyčejná propaganda. Inscenovaný dokument ve službách komunistické ideologie. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 84–90 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1201/084-090.pdf).
 • KOPAL, Petr: Bibliografie autorů ÚSTR k dílu režiséra Otakara Vávry, https://www.ustrcr.cz/cs/bibliografie-autoru-ustr-k-dilu-rezisera-otakara-vavry, 2011.
 • KOPAL, Petr: Filmový projekt Velká Morava. Příklad komunistického nacionalismu. Paměť a dějiny 4, 2010, č. 3, s. 55–63 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1003/055-063.pdf).
 • KOPAL, Petr: Cosmas of Prague. In: BJORK, Robert E. (ed.): The Oxford Dictionary of the Middle Age. Vol. 1. Oxford University Press, Oxford 2010.
 • KOPAL, Petr: Kosmova kronika multimediální: film, TV, DVD, web… Weles. Literární revue, 2010, č. 40–41, s. 98–104.
 • KOPAL, Petr: Král versus kníže? Idea panovnické moci v Kosmově kronice. In: WIHODA, Martin – REITINGER, Lukáš (eds.): Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. Matice moravská, Brno 2010, s. 359–371.
 • KOPAL, Petr: Film jako historie: filmař jako historik. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. ÚSTR – Casablanca, Praha 2009, s. 13–23.
 • KOPAL, Petr: Adolf Hitler a ti druzí. Filmově politická démonologie na počátku 21. století. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny 2, s. 75–82.
 • KOPAL, Petr: Film Král Šumavy ve světle (a v temnotě) symboliky zla. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny 2, s. 214–240.
 • KOPAL, Petr: Filmová krajina středověku. In: GAJDOŠÍK, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Casablanca, Praha 2009, s. 213–246. (Kniha získala Cenu Iluminace za nejlepší vědeckou práci.)
 • KOPAL, Petr: Královské obrazy. In: GAJDOŠÍK, Petr (ed.): Marketa Lazarová, s. 281–290.
 • KOPAL, Petr: Cosmas – Across Cultures. The first Czech historian as a symbol of the beginning and intercections across cultures, genres, and disciplines. Ars Aeterna, 2009, roč. 1, No. 1, s. 82–94.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav (1930): mír s Němci u diváků propadl. Cinepur, 2009, roč. 17, č. 65, s. 11–16.
 • KOPAL, Petr: Na počátku byl obraz… (Medievistika médií). Tvar, 2009, roč. 20, č. 8, s. 14.
 • KALHOUS, David – KOPAL, Petr – MORAVCOVÁ, Irena – POLANSKÝ, LUBOŠ: Přemyslovská dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu. In: SOMMER, Petr – TŘEŠTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.): Přemyslovci – budování českého státu. NLN, Praha 2009, s. 541–573.
 • KOPAL, Petr: „Stroj času“ Františka Vláčila. In: JIRAS, Pavel – MAREŠ, Zdeněk (eds.): František Vláčil. Zápasy. Katalog k výstavě, Praha 2008, s. 38–45.
 • KOPAL, Petr: Hranice, selhání a transporty. Zpráva o filmových seminářích na ÚSTR. https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/film-dejiny/priloha06.pdf, 2008.
 • KOPAL, Petr: Zahájení pásma filmových seminářů na ÚSTR. In: Paměť a dějiny 2, 2008, č. 1, s. 207 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-202-207.pdf).
 • KOPAL, Petr: Kosmova kronika jako televizní seriál. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12, s. 6.
 • KOPAL, Petr: Smíření Čechů se svatým Vojtěchem. Struktura jednoho obrazu v Kosmově kronice. In: NODL, Martin – WIHODA, Martin (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Matice moravská, Brno 2008, s. 45–55.
 • KOPAL, Petr (ed.): Kronikář Kosmas. Český Herodotos a jeho doba. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12.
 • KOPAL, Petr: Příběh velikosti a bídy. Kosmas – první český historik. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12, s. 30–33.
 • KOPAL, Petr: Kosmas v „paměti“ po-moderního národa. Popularizace (koláž): literatura – historici – film. Časopis Matice moravské, 2007, roč. 126, č. 1, s. 3–23.
 • KOPAL, Petr: Legenda o Dušanu Třeštíkovi. Odešel „nejpopulárnější historik“. Paměť a dějiny, 1, 2007, č. 1, s. 192–193 (https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-188-193.pdf).
 • KOPAL, Petr: Filmař jako historik. Vlivné obrazy minulosti. Dějiny a současnost, 2007, roč. 29, č. 8, s. 18–20.
 • KOPAL, Petr: Kinematograf mistra Theodorika. Medievisté a film. Dějiny a současnost, 2007, roč. 29, č. 2, s. 24–27.
 • KOPAL, Petr: „Český Herodotos“ v po-literárním světě. Historici a film (Koláž). In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. NLN, Praha 2007, s. 546–560.
 • KOPAL, Petr: „Politické hry“ v Kosmově kronice. In: Pierwsze polsko-czeske forum młodych mediewistów. Eds. J. Dobosz – J. Kujawiński – M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 89–121.
 • KOPAL, Petr: Adolf Hitler a ti druzí. Filmově politická démonologie na počátku 21. století. Dějiny a současnost, 2006, roč. 28, č. 10, s. 7 (zkrácená verze eseje-referátu předneseného na semináři „Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla“, který se uskutečnil 22. 8. 2005 na hradě Orlíku u Humpolce v rámci 4. ročníku festivalu Film a dějiny).
 • KOPAL, Petr: Státnost a rituály v Kosmově kronice. In: WIHODA, Martin – MALAŤÁK, Demeter (eds.): Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Matice moravská, Brno 2006, s. 154–195.
 • KOPAL, Petr: Otec vlasti a cesta do Francie. A2 kulturní týdeník, 21. 6. 2006, s. 31.
 • KOPAL, Petr: Za časů Markety Lazarové…? Filmové obrazy středověku. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny. NLN, Praha 2005, s. 57–83, 353–359.
 • KOPAL, Petr: Karel IV. poražen husity? Filmové obrazy panovníka. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny, s. 112–128, 367–373.
 • KOPAL, Petr: Hollywood jako Nostradamus? America Now: film a politika. In: TÝŽ (ed.): Film a dějiny, s. 295–312, 398–401.
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny: Hledisko historické, či spíše medievistické. Cinepur, 2005, roč. 14, č. 42.
 • KOPAL, Petr: František Vláčil. Český Těšín 2005. (Komentář k výstavě věnované F. V.)
 • KOPAL, Petr: Sázavský klášter jako středisko tzv. staroslověnské liturgie. In: FOLTÝN, Dušan – CHARVÁTOVÁ, Kateřina – SOMMER, Petr (es.): Historia Monastica 1 (Colloquia mediaevalia Pragensia 3). CMS, Praha 2005, s. 141–144.
 • KOPAL, Petr: Kosmas a Čechové, In: Kosmova Kronika česká. Eds. Marie Bláhová – Karel Hrdina – Dušan Třeštík (úvod) – P. Kopal (komentáře). Paseka, Praha-Litomyšl 2005, s. 214–269.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav – první český historický velkofilm, Posel z Budče, 2004, č. 21, s. 5–12.
 • KOPAL, Petr: Hollywood jako Nostradamus? Tvar, 2004, roč. 15, č. 3, s. 17.
 • KOPAL, Petr: „I kdyby snad byl toho dne drahého otce pochoval, byl by se jistě musil smáti.“ Humor a smích v Kosmově kronice, In: DOLEŽALOVÁ, Eva – NOVOTNÝ, Robert – SOUKUP, Pavel (eds.): Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Filosofia, Praha 2004, 369–382.
 • KOPAL, Petr: Hra o Marketu Lazarovou? Kuděj. Kulturní dějiny, 2003, roč. 5, č. 2, s. 42–67.
 • KOPAL, Petr: Kosmas a číselná symbolika. In: KARFÍKOVÁ, Lenka – ŠÍR, Zbyněk (eds.): Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Centrum pro studium demokracie kultury, Brno 2003, s. 87–98.
 • KOPAL, Petr: Číselná symbolika v Kosmově kronice?, Dějiny a současnost, 2003, roč. 25, č. 1, s. 20–24.
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny 2002: středověk, seminář a festival českých historických filmů dějově zasazených do středověku. Mediaevalia Historica Bohemica, 9 (2003), s. 348–349 .
 • KOPAL, Petr: Propad českých filmů na MFF Karlovy Vary 2003? Stručná zpráva o velkém filmovém svátku. Tvar, 2003, roč. 14, č. 15, s. 5.
 • KOPAL, Petr: Jan Hus a John Duck. Salon, 24. 8. 2002, č. 282 (úvodní referát na 1. ročníku festivalu-semináře Film a dějiny v Humpolci).
 • KOPAL, Petr: Film a středověké dějiny 2002. Dějiny a současnost, 2002, roč. 24, č. 6, s. 55–56.
 • KOPAL, Petr: Kosmovi ďáblové. Vršovsko-přemyslovský antagonismus ve světle biblických a legendárních citátů, motivů a symbolů. Mediaevalia Historica Bohemica, 8 (2001), s. 7–41.
 • KOPAL, Petr: Neznámý známý rod. Pokus o genealogii Vršovců. Sborník archivních prací, 2001, roč. 51, č. 1, s. 3–84.
 • KOPAL, Petr: Narodil se… Ale kdo? Tvar, 2001, roč. 12, č. 4, s. 19.
 • KOPAL, Petr: Démon brutality, démon všednosti. Salon, 4. 1. 2001.
 • KOPAL, Petr: Husitská revoluce 2000 – teorie a praxe. Tvar, 2000, roč. 11, č. 20, s. 18.
 • KOPAL, Petr: Kursk 2000 jako symbol. Mozaika o ceně lidského života. Tvar, 2000, roč. 11, č. 16, s. 16.
 • KOPAL, Petr: MFF Karlovy Vary 2000: Frontový boj a pohled do (k)análu. Tvar, 2000, roč. 11, č. 14, s. 18–19.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav a ti druzí. (Námět o zrádci a hrdinovi). Tvar, 1999, roč. 10, č. 2, s. 12.
 • KOPAL, Petr: 18 kap. In: Multimediální učebnice České dějiny, Ostrava, v přípravě.

C) Recenze v časopise Paměť a dějiny

Některé další recenze (otištěné jinde) uvádí Bibliografie dějin Českých zemí – viz http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4829.

D) Odborná spolupráce na rozhlasových a televizních pořadech (výběr)

 • Debata o seriálu České století, Jasná řeč Josefa Chuchmy, ČT 2014.
 • Rodáci, Třetí patro i Horká kaše – filmová a televizní tvorba v době tzv. přestavby, Český rozhlas, 2014, M. Bílá (http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/rodaci-treti-patro-i-horka-kase-filmova-a-televizni-tvorba-v-dobe-tzv-prestavby).
 • Komunističtí intelektuálové (Jaroslav Dietl a spol.), zpravodajství ČT (natočeno v prosinci 2013).
 • Dějiny na obrazovce a na plátně, Monoskop, ČT 2013.
 • Kostlivci v našich bednách, Český rozhlas, 2011, K. Rathauská.
 • Jaro 68 očima filmařů, ČRo Leonardo, Třetí dimenze, 2009, N. Reviláková.
 • Kinoautomat – Zašlapané projekty, odborný poradce, dokument ČT 2009, r. P. Janošec.
 • Nová vlna a normalizace, publicistické vystoupení (u příležitosti festivalu Film a dějiny 2008: zmařené naděje), zpravodajství ČT 2008.
 • Kronika Čechů, odborný poradce, 7-dílné dokudrama ČT 2007–2011 (příprava), r. D. Slabý.
 • Soud, nebo ztráta soudnosti? (Střípky času), námět a odb. poradce, dokument ČT 2007, r. M. Kučera.
 • Kosmas (Světci a svědci), námět a odb. poradce, dokument ČT 2007, r. M. Kučera.
 • Vršovci (Střípky času), námět a odb. poradce, dokument ČT 2006, r. M. Kučera.
 • 4 pořady na téma film a dějiny, stanice Českého rozhlasu, 2005–2006.

Konference (výběr)

 • 4.–5. 11. 2015, ÚSTR – konference 1945. Konec války a obnova Československa, referát „Kolesa dějin. Filmová propaganda na konci války“.
 • 30. 9.–2. 10. 2015, Bratislava – mezinárodní konference Aktivity čs. zpravodajských služeb na území Rakouska III, příspěvek Agenti a emigranti. Rakouský střípek v mozaice negativní propagandy ČST v 70. a 80. letech, referát.
 • 19. – 21. 8. 2015, Liberec, TUL – ÚSTR, konference Život na hranicích v letech 1945–1989, Liberec, příspěvek „Film Král Šumavy (1959): komunistický thriller“ (projekt Film a dějiny).
 • 4. 12. 2014, ÚSTR – konference Film a televize v době tzv. přestavby. (Organizace, moderování, referát. Projekt Film a dějiny.) Viz https://www.ustrcr.cz/cs/film-a-televize-v-dobe-tzv-prestavby.
 • 21.–22. 8. 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989. (Referát.) Česko-slovenské vztahy; TU v Liberci.
 • 21.–22. 5. 2014 Československo v letech 1954–1962. (Referát.) Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a ÚSTR.
 • 9.–10. 10, 28. – 29. 11. 2013 Autor–meze–vize–televize. (Referát.) Mezinárodní konference, Literární akademie Praha – FTF VŠMU Bratislava.
 • 22.–23. 8. 2013 Informační boj o Československo / v Československu. (Garant film. bloku, referát.) Česko-slovenské vztahy; TU v Liberci.
 • 3. 12. 2012, ÚSTR – konference Normalizace v televizní a filmové tvorbě. (Organizace, moderování, referát. Projekt Film a dějiny.) Viz seminář https://www.ustrcr.cz/cs/normalizace-v-televizni-a-filmove-tvorbe.
 • 23.–24. 8. 2012 Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). (Garant film. bloku, referát.) Česko-slovenské vztahy; TU v Liberci.
 • 6. 12. 2011, ÚSTR – konference Film a stalinismus. (Organizace, moderování, referát. Projekt Film a dějiny.) Viz https://www.ustrcr.cz/cs/sympozium-film-a-stalinismus.
 • 19.–21. 11. 2008 Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, mezinárodní konference, ÚSTR, IPN, HÚ Slovenské AV.