Mgr. Petr Kopal, Ph.D. (*1975)

Mgr. Petr Kopal

Historik

Kontakt

+420 221 008 203

petr.kopal@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Problematika vztahu filmu a historie (film jako pramen)
 • Struktury a fungování (filmové) propagandy
 • Politické rituály a symbolika vlády a moci

Výzkumné projekty

Vzdělání

 • 1993–2000 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie
 • 1993 Gymnázium Žďár nad Sázavou

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor archiv bezpečnostních složek
 • 2006–2007 Národní muzeum – odborný pracovník
 • 2006–2007 Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) – vedoucí redaktor
 • 2002−2007 Festival – seminář Film a dějiny – dramaturg
 • 2000–2001 Akademie věd, Výzkumné centrum pro dějiny vědy (Modul pro dějiny společenských věd) – odborný pracovník

Pedagogická činnost

 • 2008–2010 Filmová akademie múzických umění v Praze – externí přednášející
 • 2008–2010 Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta – Katedra antropologických a historických studií – externí přednášející

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • KOPAL, Petr (ed.): Král Šumavy (1959): komunistický thriller. Academia – Casablanca – Národní filmový archiv, Praha (v tisku) [úvodní díl řady České kino].
 • KOPAL, Petr – PTÁČEK, Luboš (eds.): Film a dějiny 6. Postkomunismus: Proměny českého historického filmu po roce 1989. Casablanca – ÚSTR, Praha 2017, 216 s.
 • KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Casablanca – ÚSTR, Praha 2016, 352 s.
 • KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, 664 s.
 • FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR, Praha 2012, 568 s.
 • KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, 352 s.
 • KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Lidové noviny, Praha 2004, 408 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KOPAL, Petr: Návrat krále. Mýty a symboly (Úvod – Imaginace totality/paměti). In: KOPAL, Petr (ed.): Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – Casablanca, Praha (v tisku).
 • KOPAL, Petr: Návrat krále II. Aplikace medievistiky (Dokončení – Imaginace totality/liminarity). In: KOPAL, Petr (ed.): Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – Casablanca, Praha, v tisku.
 • KOPAL, Petr: Návraty (ne)dávných dějin v českých filmech po roce 1989. In: KOPAL, Petr – PTÁČEK, Luboš (eds.): Film a dějiny 6. Postkomunismus: Proměny českého historického filmu po roce 1989. Casablanca – ÚSTR, Praha 2017.
 • KOPAL, Petr: Film a propaganda / Film a historiografie (Doslov). In: TYALOR, Richard: Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, Praha 2016, s. 367–379.
 • KOPAL, Petr: Rozděleni i spojeni obrazy euforie a hrůzy. Film a propaganda v 50. letech. In: HLAVÁČEK, Petr – STEHLÍK, Michal (eds.): Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Radioservis, Praha 2016.
 • KOPAL, Petr: Český historický film 1963–1967. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo v letech 1963–1967. ÚSTR – SOA, Praha – České Budějovice 2016, s. 90–94.
 • KOPAL, Petr: Nejdůležitější bedna, televizní národ a chrám pravdy. Tři střípky z obrazovky Československé televize. In: KAŇKA, Petr – KOFRÁNKOVÁ, Václava – MAYEROVÁ, Ingrid – ŠTOLL, Martin a kolektiv autorů: Autor – meze – vize – televize. ČT – ÚSTR – VŠMU, Praha – Bratislava 2015, s. 163–167.
 • KOPAL, Petr: Český historický film 1954–1962. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – SOA, Praha – České Budějovice 2015, s. 117–121.
 • KOPAL, Petr: „Podivné přátelství“ režiséra Steklého. Krátká poznámka o dlouhé barrandovské kariéře (1945–1985). In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989. ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2015, s. 180–191.
 • KOPAL, Petr: Film a historie: propaganda. O zkoumání fenoménu, který otřásl (otřásá) světem. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 123–129.
 • KOPAL, Petr: Fenomén „film a dějiny“. Historie a perspektiva jeho zkoumání. In: KOPAL, Petr: (ed).: Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Casablanca – ÚSTR, Praha 2016.
 • KOPAL, Petr: Matrix-Menzel. Hledání „hranice konstruktu“ (pokus o definici). In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 418–457.
 • KOPAL, Petr: Normalizace – deformace – dekadence. Několik drobných poznámek o filmovém a televizním Monstru (1970–1990). In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 397–417.
 • KOPAL, Petr: Velká Morava – pokus o slovenský národní velkofilm. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 205–219.
 • KOPAL, Petr: Kdo hledá „hranici konstruktu“. Pokus o definici (jednoho) normalizačního filmu. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Informační boj o Československo / v Československu v letech 1945–1989. ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2014, s. 236–268.
 • KOPAL, Petr: Imaginace (středověké) totality / totalita (středověké) Imaginace. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2013, roč. 10, č. 10, s. 169–180.
 • KOPAL, Petr: Občan Brych a spol. Film, televize, intelektuálové a KSČ. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2013, s. 214–226.
 • KOPAL, Petr: „Páter Koniáš, ten palič českých knih.“ Film Temno (1950) a historická paměť. In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – SLÁDEK, Miloš – SVATOŠ, Martin (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filozofický ústav AV ČR – Historický ústav AV ČR, Praha 2013, s. 134–150.
 • KOPAL, Petr: Jaká normalizace? Několik poznámek o (ne)normalizaci filmové a televizní tvorby. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 127–134.
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny totalitních režimů 2012. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 137–138.
 • KOPAL, Petr: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR, Praha 2012, s. 227–265.
 • KOPAL, Petr: Však ty si vzpomeneš! Temno (1950) v historické paměti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 35–42.
 • KOPAL, Petr: Atentát a Lidice. Hrané filmy o Protektorátu. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 128–130.
 • JAROŠ, Jan – KOPAL, Petr: Neobyčejná léta – obyčejná propaganda. Inscenovaný dokument ve službách komunistické ideologie. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 84–90.
 • KOPAL, Petr: Bibliografie autorů ÚSTR k dílu režiséra Otakara Vávry (online), 2011 (cit. 5. 2. 2018). Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/aktualne/bibliografie-autoru-ustr-k-dilu-rezisera-otakara-vavry/.
 • KOPAL, Petr: Filmový projekt Velká Morava. Příklad komunistického nacionalismu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 55–63.
 • KOPAL, Petr: Cosmas of Prague. In: BJORK, Robert E. (ed.): The Oxford Dictionary of the Middle Age. Vol. 1. Oxford University Press, Oxford 2010.
 • KOPAL, Petr: Kosmova kronika multimediální: film, TV, DVD, web… Weles. Literární revue, 2010, č. 40–41, s. 98–104.
 • KOPAL, Petr: Král versus kníže? Idea panovnické moci v Kosmově kronice. In: WIHODA, Martin – REITINGER, Lukáš (eds.): Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. Matice moravská, Brno 2010, s. 359–371.
 • KOPAL, Petr: Film jako historie: filmař jako historik. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 13–23.
 • KOPAL, Petr: Adolf Hitler a ti druzí. Filmově politická démonologie na počátku 21. století. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 75–82.
 • KOPAL, Petr: Film Král Šumavy ve světle (a v temnotě) symboliky zla. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 214–240.
 • KOPAL, Petr: Filmová krajina středověku. In: GAJDOŠÍK, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Casablanca, Praha 2009, s. 213–246. [Kniha získala Cenu Iluminace za nejlepší vědeckou práci.]
 • KOPAL, Petr: Královské obrazy. In: GAJDOŠÍK, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Casablanca, Praha 2009, s. 281–290.
 • KOPAL, Petr: Cosmas – Across Cultures. The first Czech historian as a symbol of the beginning and intercections across cultures, genres, and disciplines. Ars Aeterna, 2009, roč. 1, No. 1, s. 82–94.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav (1930): mír s Němci u diváků propadl. Cinepur, 2009, roč. 17, č. 65, s. 11–16.
 • KOPAL, Petr: Na počátku byl obraz… (Medievistika médií). Tvar, 2009, roč. 20, č. 8, s. 14.
 • KALHOUS, David – KOPAL, Petr – MORAVCOVÁ, Irena – POLANSKÝ, LUBOŠ: Přemyslovská dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu. In: SOMMER, Petr – TŘEŠTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.): Přemyslovci – budování českého státu. Lidové noviny, Praha 2009, s. 541–573.
 • KOPAL, Petr: Hranice, selhání a transporty. Zpráva o filmových seminářích na ÚSTR. ustrcr.cz (online), 2008, (cit. 7. 2. 2018). Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/film-dejiny/priloha06.pdf.
 • KOPAL, Petr: Zahájení pásma filmových seminářů na ÚSTR. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 207.
 • KOPAL, Petr: Kosmova kronika jako televizní seriál. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12, s. 6.
 • KOPAL, Petr: Smíření Čechů se svatým Vojtěchem. Struktura jednoho obrazu v Kosmově kronice. In: NODL, Martin – WIHODA, Martin (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Matice moravská, Brno 2008, s. 45–55.
 • KOPAL, Petr (ed.): Kronikář Kosmas. Český Herodotos a jeho doba. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12.
 • KOPAL, Petr: Příběh velikosti a bídy. Kosmas – první český historik. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 12, s. 30–33.
 • KOPAL, Petr: Kosmas v „paměti“ po-moderního národa. Popularizace (koláž): literatura – historici – film. Časopis Matice moravské, 2007, roč. 126, č. 1, s. 3–23.
 • KOPAL, Petr: Legenda o Dušanu Třeštíkovi. Odešel „nejpopulárnější historik“. Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 192–193.
 • KOPAL, Petr: Filmař jako historik. Vlivné obrazy minulosti. Dějiny a současnost, 2007, roč. 29, č. 8, s. 18–20.
 • KOPAL, Petr: Kinematograf mistra Theodorika. Medievisté a film. Dějiny a současnost, 2007, roč. 29, č. 2, s. 24–27.
 • KOPAL, Petr: „Český Herodotos“ v po-literárním světě. Historici a film (Koláž). In: KOL. aut.: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky Lidové noviny, Praha 2007, s. 546–560.
 • KOPAL, Petr: „Politické hry“ v Kosmově kronice. In: DOBOSZ, Józef – KUJAWIŃSKI, Jakub – MATŁA-KOZŁOWSKA, Marzena (eds.): Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2007, s. 89–121.
 • KOPAL, Petr: Adolf Hitler a ti druzí. Filmově politická démonologie na počátku 21. století. Dějiny a současnost, 2006, roč. 28, č. 10, s. 7.
 • KOPAL, Petr: Státnost a rituály v Kosmově kronice. In: WIHODA, Martin – MALAŤÁK, Demeter (eds.): Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Matice moravská, Brno 2006, s. 154–195.
 • KOPAL, Petr: Otec vlasti a cesta do Francie. A2 –kulturní týdeník, 21. 6. 2006, s. 31.
 • KOPAL, Petr: Za časů Markety Lazarové…? Filmové obrazy středověku. In: KOPAL, Petr: (ed.): Film a dějiny. Lidové noviny, Praha 2005, s. 57–83 a 353–359.
 • KOPAL, Petr: Karel IV. poražen husity? Filmové obrazy panovníka. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Lidové noviny, Praha 2005, s. 112–128 a 367–373.
 • KOPAL, Petr: Hollywood jako Nostradamus? America Now: film a politika. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Lidové noviny, Praha 2005, s. 295–312 a 398–401.
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny: Hledisko historické, či spíše medievistické. Cinepur, 2005, roč. 14, č. 42.
 • KOPAL, Petr: Sázavský klášter jako středisko tzv. staroslověnské liturgie. In: FOLTÝN, Dušan – CHARVÁTOVÁ, Kateřina – SOMMER, Petr (eds.): Historia Monastica 1 (Colloquia mediaevalia Pragensia 3). CMS, Praha 2005, s. 141–144.
 • KOPAL, Petr: Kosmas a Čechové, In: BLÁHOVÁ, Marie – HRDINA, Karel – TŘEŠTÍK, Dušan – KOPAL, Petr (eds): Kosmova Kronika česká. Paseka, Praha – Litomyšl 2005, s. 214–269.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav – první český historický velkofilm. Posel z Budče, 2004, č. 21, s. 5–12.
 • KOPAL, Petr: Hollywood jako Nostradamus? Tvar, 2004, roč. 15, č. 3, s. 17.
 • KOPAL, Petr: „I kdyby snad byl toho dne drahého otce pochoval, byl by se jistě musil smáti.“ Humor a smích v Kosmově kronice. In: DOLEŽALOVÁ, Eva – NOVOTNÝ, Robert – SOUKUP, Pavel (eds.): Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Filosofia, Praha 2004, 369–382.
 • KOPAL, Petr: Hra o Marketu Lazarovou? Filmové obrazy středověku. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2003, roč. 5, č. 2, s. 42–67.
 • KOPAL, Petr: Kosmas a číselná symbolika. In: KARFÍKOVÁ, Lenka – ŠÍR, Zbyněk (eds.): Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, s. 87–98.
 • KOPAL, Petr: Číselná symbolika v Kosmově kronice? Dějiny a současnost, 2003, roč. 25, č. 1, s. 20–24.
 • KOPAL, Petr: Film a dějiny 2002: středověk – seminář a festival českých historických filmů dějově zasazených do středověku. Mediaevalia Historica Bohemica, 2003, č. 9, s. 348–349.
 • KOPAL, Petr: Propad českých filmů na MFF Karlovy Vary 2003? Stručná zpráva o velkém filmovém svátku. Tvar, 2003, roč. 14, č. 15, s. 5.
 • KOPAL, Petr: Jan Hus a John Duck [úvodní referát na 1. ročníku festivalu – semináře Film a dějiny v Humpolci]. Salon, 24. 8. 2002.
 • KOPAL, Petr: Film a středověké dějiny 2002. Dějiny a současnost, 2002, roč. 24, č. 6, s. 55–56.
 • KOPAL, Petr: Kosmovi ďáblové. Vršovsko-přemyslovský antagonismus ve světle biblických a legendárních citátů, motivů a symbolů. Mediaevalia Historica Bohemica, 2001, č. 8, s. 7–41.
 • KOPAL, Petr: Neznámý známý rod. Pokus o genealogii Vršovců. Sborník archivních prací, 2001, roč. 51, č. 1, s. 3–84.
 • KOPAL, Petr: Narodil se… Ale kdo? Tvar, 2001, roč. 12, č. 4, s. 19.
 • KOPAL, Petr: Démon brutality, démon všednosti. Salon, 4. 1. 2001.
 • KOPAL, Petr: Husitská revoluce 2000 – teorie a praxe. Tvar, 2000, roč. 11, č. 20, s. 18.
 • KOPAL, Petr: Kursk 2000 jako symbol. Mozaika o ceně lidského života. Tvar, 2000, roč. 11, č. 16, s. 16.
 • KOPAL, Petr: MFF Karlovy Vary 2000: Frontový boj a pohled do (k)análu. Tvar, 2000, roč. 11, č. 14, s. 18–19.
 • KOPAL, Petr: Svatý Václav a ti druzí. (Námět o zrádci a hrdinovi). Tvar, 1999, roč. 10, č. 2, s. 12.

Anotace, recenze

 • KOPAL, Petr. Recenze. ŠTOLL, Martin: 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa, Havran, Praha 2011. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 136–137.
 • KOPAL, Petr. Recenze. KAŠPAR, Lukáš: Český hraný film a filmaři za protektorátu. Propaganda, kolaborace, rezistence. Libri, Praha 2007. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 137–139.
 • KOPAL, Petr: Český hraný film V. 1971–1980. Národní filmový archiv, Praha 2007. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 210.
 • KOPAL, Petr. Recenze. BÍLEK, Petr A. (ed.): James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Pistorius & Olšanská – Paseka, Příbram – Litomyšl 2007. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 209–210.

Učební texty, výuková DVD

 • KOPAL, Petr: 18 kap. In: KOL. aut.: My jsme to nevzdali. Příběhy 20. století. Multimediální učebnice České dějiny (DVD). Post Bellum – ÚSTR, Praha 2009.

Popularizace

 • Historie.cz, ČT 24, 18. 3. 2017, 19. 8. 2017 – hostem k tématu Co dovede lež. Dějiny i současnost propagandy
 • Jasná řeč Josefa Chuchmy, ČT art, 20. 2. 2017 – hostem k tématu Seriál Bohéma
 • Radio Praha, Český rozhlas 20. 12. 2014 – hostem k tématu Rodáci, Třetí patro i Horká kaše – filmová a televizní tvorba v době tzv. přestavby
 • Jasná řeč Josefa Chuchmy, ČT art, 1. 12. 2014 – hostem v Debatě o seriálu České století – odborná spolupráce
 • Zpravodajství, ČT 24, prosinec 2013 – hostem k tématu Komunističtí intelektuálové (Jaroslav Dietl a spol.)
 • Monoskop, Česká televize, 2013 – hostem pořadu Dějiny na obrazovce a na plátně
 • Český rozhlas, 2011 – hostem pořadu Kostlivci v našich bednách
 • Třetí dimenze, ČRo Plus Leonardo, 17. 6. 2008 – hostem pořadu Jaro 68 očima filmařů
 • Zpravodajství, Česká televize, 2008 – hostem k tématu Nová vlna a normalizace
 • Český rozhlas, 2005–2006 – 4 pořady na téma film a dějiny

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • KOPAL, Petr: „Stroj času“ Františka Vláčila. In: JIRAS, Pavel – MAREŠ, Zdeněk (eds.): František Vláčil. Zápasy. Katalog k výstavě, Praha 2008, s. 38–45.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • Kinoautomat – Zašlapané projekty (dokumentární film). ČT, 2009 – odborný poradce
 • Kronika Čechů (7dílné dokumentární drama). ČT, 2007–2011 – odborný poradce
 • Soud, nebo ztráta soudnosti? Střípky času (dokument). ČT, 2007 – autor námětu a odborný poradce
 • Světci a svědci (dokument). ČT, 2007 – autor námětu a odborný poradce
 • Vršovci. Střípky času (dokument). ČT, 2006 – autor námětu a odborný poradce

Aktivní účast na konferencích

 • ÚSTR, Praha, 4.–5. 11. 2015: konference 1945. Konec války a obnova Československa – referát Kolesa dějin. Filmová propaganda na konci války
 • Bratislava, 30. 9. – 2. 10. 2015: mezinárodní konference Aktivity čs. zpravodajských služeb na území Rakouska III – příspěvek Agenti a emigranti. Rakouský střípek v mozaice negativní propagandy ČST v 70. a 80. letech
 • Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, Liberec, 19.–21. 8. 2015: konference Život na hranicích v letech 1945–1989 – příspěvek Film Král Šumavy (1959): komunistický thriller (projekt Film a dějiny)
 • ÚSTR, Praha, 4. 12. 2014: konference Film a televize v době tzv. přestavby (projekt Film a dějiny) – organizátor konference
 • Technická univerzita v Liberci, 21.–22. 8. 2014: konference Každodenní život v Československu 1945/1948–1989 – referát Česko-slovenské vztahy
 • Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a ÚSTR, České Budějovice, 21.–22. 5. 2014: konference Československo v letech 1954–1962
 • Literární akademie Praha – FTF VŠMU Bratislava, 28.–29. 11. 2013: mezinárodní konference  Autor–meze–vize–televize
 • Technická univerzita v Liberci, 22.–23. 8. 2013: konference Informační boj o Československo / v Československu – garant filmového bloku; referát Česko-slovenské vztahy
 • ÚSTR, Praha, 3. 12. 2012: konference Normalizace v televizní a filmové tvorbě – organizace a moderování; referát O ne-normalizaci filmové a televizní tvorby (projekt Film a dějiny)
 • Technická univerzita v Liberci, 23.–24. 8. 2012: konference Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989) – garant filmového bloku; referát Česko-slovenské vztahy
 • ÚSTR, 6. 12. 2011: sympozium Film a stalinismus – organizace a moderování; referát Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém (projekt Film a dějiny)
 • ÚSTR, Instytut Pamięci Narodowej (Polská republika), Historický ústav Slovenskej Akadémie vied, Praha, 19.–21. 11. 2008: mezinárodní konference Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989 – moderátor 2. panelu Utváření bezpečnostních aparátů sovětských satelitů po 2. světové válce