Film a dějiny (téma: „Válka a film“)

Vedoucí projektu: Petr Kopal

Doba realizace: 2019–2021

Popis projektu: Podstatou moderního totalitarismu byla kromě represivních prostředků také pseudonáboženská imaginace, jež byla přitom v zásadě totožná s filmovou propagandou (politickou propagandou zprostředkovanou „nejdůležitějším uměním“). Prvořadým cílem projektu je výzkum této propagandy. Konkrétně se projekt zaměřuje na tyto základní otázky: Jak filmová tvorba v rámci obou totalit fungovala? Jaké byly její úkoly a možnosti? Jakým způsobem byla recipována? Zabývá se tedy fungováním a proměnami kulturní politiky v letech 1939–1989, výrobní a distribuční praxe, cenzury a struktur (institucí, orgánů) kinematografie, jakož i televize (ČST zahájila vysílání v roce 1953). Aktuální fáze projektu se soustřeďuje na vztah války a filmu, primárně pak na válečnou propagandu (která je pokládána za koncentrovanější, agresivnější formu politické propagandy), šířenou prostřednictvím filmu (televize atd.).