Film a dějiny totalitních režimů

Realizace: 2016–2018

Vedoucí projektu: Petr Kopal

Další člen projektového týmu: Jaroslav Pinkas

Popis projektu: Cílem projektu je výzkum filmové propagandy jako jednoho z aspektů moderního totalitarismu. Projekt se zaměřuje na tyto otázky: Jak filmová tvorba fungovala v rámci nacismu a komunismu? Jaké byly její úkoly a možnosti? Jakým způsobem byla vnímána? Zabývá se fungováním a proměnami kulturní politiky v letech 1939–1989, výrobní a distribuční praxí, cenzurou a strukturou kinematografie i televize.