KNIŽNÍ TIP: Film a dějiny 8 – válka

Historik Petr Kopal z ÚSTR připravil již osmé pokračování knižního pásma Film a dějiny. Nejnovější kolektivní monografie má podtitul Válka a spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů ji vydalo nakladatelství Casablanca. K tématu válka a film či protektorát a film je v Česku zatím k dispozici jen několik málo publikací. Monografie Film a dějiny 8 – Válka se snaží dané téma čtenářům více přiblížit. „Monografie se zabývá fenoménem války a filmu, který nebyl dosud v tuzemské produkci souborně zpracován. Do dnešních dnů se traduje mnoho mýtů, polopravd i účelových ideologických tvrzení o válce, protektorátu i Slovenském státu. Na jejich šíření se filmová tvorba nemalou měrou podílela,“ uvádí na přebalu knihy dokumentarista a režisér Miloslav Kučera.

Hlavním tématem knihy je česká a slovenská filmová propaganda za války. Zatímco na Západě je válka dlouhodobě zkoumaným tématem, u nás mu (filmoví) historici nikdy nevěnovali srovnatelnou pozornost. Česká a slovenská kulturní, politická a válečná zkušenost (1939–1945) se samozřejmě liší od britské či americké. Téma „protektorát a film“ zahrnuje specifika dobové kinematografie, „filmové osvěty“ čili propagandy, jejích institucí, a vůbec kulturní politiky. Další podstatnou oblast představují hrané a dokumentární filmy o protektorátu, respektive o Slovenském státu, potažmo Slovenském národním povstání.

Monografie Film a dějiny 8 – Válka je rozdělena do dvou samostatných bloků („Válka a film“ a „Češi a Slováci za války“). Druhý blok se pak dělí ještě na dva samostatné oddíly („Film a rozhlas ve válce“ a „Válka ve filmu“). Celkem je v 500stránkové publikaci zveřejněno na daná témata 15 příspěvků od čtrnácti autorů. „Texty v publikaci přibližují okolnosti vzniku, politickou i kulturní atmosféru doby, za jakých filmy vznikaly a byly distribuovány,“ pokračuje Miloslav Kučera. „Mnohá témata jsou v monografii zpracována v tomto rozsahu poprvé, nebo jsou uváděna do zcela nových souvislostí. (…) Kolektivní monografie je povahou, kvalitou i rozsahem textů počinem v české odborné literatuře zcela výjimečným. Pokud se další autoři budou chtít zabývat obdobnou tematikou, bez této knihy se asi neobejdou.“ Zdroj informací a inspirací zde podle Kučery mohou najít filmoví historici, pedagogové, politici a všichni, kteří mají hlubší zájem o historii.

Knihu Film a dějiny 8 – Válka, kterou ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů vydalo nakladatelství Casablanca, si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.


Příklady filmů, které se tematicky vztahují k válce – nahoře Atentát (1964), dole Povstalecká historie (1984) a Ohlédnutí (1968)

Připravil MARTIN VACEK

Foto Bonton Home Video, Slovenská televízia a FL Barrandov