5. 12. / Film a dějiny: Hrozba – obraz nepřítele (konference)

  • Termín: Od 05. 12. 2023, 09:30 do 05. 12. 2023, 19:15
  • Místo konání: Velká zasedací místnost, Dům Radost (1. patro), nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Srdečně Vás zveme na konferenci Film a dějiny: Hrozba – obraz nepřítele, která se uskuteční dne 5. prosince v Praze ve Velké zasedací místnosti Domu Radost (1. patro).

Jednotlivé příspěvky se zaměří na dané téma z hlediska negativní „státobezpečnostní propagandy“ po roce 1948, příslušných kampaní (iniciovaných MV a StB), které cílily proti vnitřním i vnějším nepřátelům komunistického režimu v Československu a které se promítly do dobových týdeníků, aktualit, dokumentů, jakož i do hrané filmové tvorby. Dojde však také na reflexi dokumentárního filmu z roku 1967/68, který byl poměrně unikátním pokusem o zachycení pohledu „rehabilitovaných nepřátel vlasti“. Chybět nebude ani obraz nepřítele v rámci filmových reprezentací minulosti (projektem Film a dějiny akcentovaných). Rozsáhlý tematický blok referátů přiblíží způsoby, jimiž se do boje proti nepřátelům socialismu zapojila Československá televize. A konečně se konference pokusí o nastínění širšího studenoválečného kontextu, specifického časoprostoru, ve kterém se (filmové) konstrukty nepřátel staly zásadním způsobem vedení (ideové) války.

Konferenční příspěvky se stanou základem pro kolektivní monografii, tedy pro desátý díl edice Film a dějiny.

PROGRAM KONFERENCE

Zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu daniela.saldova@ustrcr.cz.

Začátkem prosince (1.–2. 12.) 2021 se uskutečnila konference „Bezpečnost a film“, zaměřená především na filmové/televizní reprezentace příslušníků komunistické Bezpečnosti (VB, StB). Aktuální konference svým tématem na předchozí podnik navazuje. Zároveň je však i logickým pokračováním řady posledních projektových témat (konferencí): „Propaganda a film“ (5. 12. 2016), „Válka a film“ (6. 12. 2018)… Jejich společného jmenovatele představuje (primárně komunistická a nacistická) politická či válečná filmová propaganda. V rámci nejnovějšího tematického nastavení bude akcentován základní postup negativní propagandy, jímž je právě označení (zobrazení) nepřítele.