29.-30. 5. / Československo v letech 1945–1948 (konference)

  • Termín: Od 29. 05. 2024, 10:00 do 30. 05. 2024, 14:30
  • Místo konání: Budova SOkA, Rudolfovská 40, České Budějovice

Tradiční odborná konference konaná ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a SOA Třeboň se letos tematicky zaměří na tzv. „krátké časové období s dlouhými následky“. Velké globální změny a nové politické rozvrstvení na mapě světa nemohlo nemít vliv i na nové uspořádání politických, společenských, hospodářských a kulturních procesů v Československu. Poslední rok války a několik málo let následujících určily vývoj naší republiky na dlouhá desetiletí.

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE

S tematicky pestrou škálou problémů a témat, které se v onom „tříletí“ odehrály, vystoupí na letošní konferenci více než 30 účastníků. Akce proběhne ve dvou dnech – 29. a 30. května 2024 v Českých Budějovicích v budově SOkA v Rudolfovské 40.