Sympozium Film a stalinismus

Pozvánka na sympozium „Film a stalinismus“ (Praha, ÚSTR, 6.12.2011)

Ústav pro studium totalitních režimů pořádal dne 6. prosince 2011 od 10 do 19 hodin sympozium Film a stalinismus, které se zaměřilo na dějiny převážně českého filmu „stalinského“ období (s těžištěm v letech 1945–1955), na tyto základní otázky: jak filmová tvorba v rámci totalitního systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla recipována. Zvláštní pozornost bula pak věnována problematice filmové (televizní) paměti stalinismu. Sympozium Film a stalinismus bylo pořádáno u příležitosti vydání kolektivní monografie Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus a zároveň v rámci přehlídky komunistických filmových agitek (Biograf s agitkou). Oba podniky (sympozium i přehlídka) jsou pak součástí projektu Film a dějiny totalitních režimů, zaměřeného na zkoumání komunismu a nacismu/fašismu nejen z hlediska politických, ale i filmových a vůbec kulturních dějin. V návaznosti na publikaci Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla vznikl společný projekt nakladatelství Casablanca a Ústavu pro studium totalitních režimů iniciovaný prof. K. Feigelsonem z pařížské Sorbonny, editorem sborníku Caméra politique – cinéma et stalinisme (2005). Tento sborník vydaný v prestižní řadě Theoreme obsahuje studie, které odrážejí nejen „sovětskou zkušenost“, ale i vliv stalinismu v ostatních kulturách (Francie, Itálie, Čína, Polsko atd.), čímž vytváří pozoruhodně plastickou mozaiku daného fenoménu. Kolektivní monografie Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus bude výběrovým vydáním tohoto sborníku obohaceným o původní české studie, které se pokusí osvětlit „stalinskou“ éru v českém (československém) filmu.

Fotogalerie

Program sympozia Film a stalinismus:

 • 10.00–13.00
  • Petr Kopal: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém
  • Kamil Činátl: Filmová paměť stalinismu. Obrazy minulosti jako stabilizátor paměti a sociálních rámců kolektivního vzpomínání
  • Pavel Skopal: Muži v sedle, v cirku a na létajících strojích. Dějiny filmové recepce v českých zemích 1945–1953
  • Petr Bednařík: Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii
  • Daniel Růžička: „Gottwald“ byl pro nás zkouškou dospělosti
 • Diskuse
 • Pauza na oběd (13.00–14.00)
 • 14.15–16.00
  • Jindřiška Bláhová: Stalinovy klony v Hollywoodu a Sověti na Barrandově: ideologie, ekonomika a distinkce v kritické recepci vyšetřování Výboru pro neamerickou činnost (1947–48) v československém levicovém tisku v období transformace domácího filmového průmyslu
  • Vít Schmarc: Zítra se bude tančit všude: stalinský žánr par excellence?
  • Jan Jaroš: Mezinárodní kontext prvních filmů Jasného a Kachyni
  • Lucie Česálková: Noví noví lidé. Budovatelská tematika v produkci Krátkého filmu v letech 1945–1954
  • Luděk H. Havel: Film, umění nejmasovější (Filmový festival pracujících 1948–1959)
 • Diskuse
 • Přestávka
 • 17.00–18.00
  • Petr Slinták: Agitátoři a ti druzí ve filmu Cesta hlubokým lesem
  • Jaroslav Pinkas: Obrazy 50. let v polistopadové kinematografii
  • Tomáš Hála: Pokání. Rehabilitace paměti na cestě k chrámu
  • Dan Mircea Duta: Místní (rumunský) stalinismus a (sovětský) komunismus z dovozu v rumunské kinematografii 50. let
 • Závěrečná diskuse