Biograf s agitkou

Kolektivizace v obrazech

Charakteristika:

Pozvánka na filmovou přehlídku Biograf s agitkou (Praha, ÚSTR, 5.–9. prosince 2011) Tematická přehlídka přibližuje specifické období filmové historie – éru tzv. filmových agitek, které byly natáčeny převážně v 50. letech 20. století v socialistických kinematografiích středovýchodní Evropy. Jako užší téma byla zvolena problematika kolektivizace zemědělství, která probíhala ve většině států tehdejšího sovětského bloku. Na přehlídce budou promítány filmy české, slovenské, maďarské či rumunské provenience. Před vybranými hranými filmy budou uvedeny krátké dobové dokumenty. Filmová přehlídka bude doplněna výstavou, na které budou prezentovány propagandistické plakáty, fotografie a plakáty k filmům. Součástí akce bude odborné sympozium k tématu Film a stalinismus.

Místa konání akce:

 • Bio Ponrepo – promítací síň Národního filmového archivu (Bartolomějská 11, Praha 1)
 • RKI – Rumunský kulturní institut (Anglická 26, Praha 2)
 • MKC – Maďarské kulturní centrum (Rytířská 25-27, Praha 1)
 • ÚSTR – Ústav pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3)

Program:

 • Pondělí, 5. prosince

  • 17.30 projekce V naší vesnici (Rumunsko), RKI
  • 19.00 vernisáž výstavy Kolektivizace v obrazech a slavnostní zahájení celé akce, RKI
 • Úterý, 6. prosince

  • 10.00–18.00 Sympozium Film a stalinismus, ÚSTR
 • Středa, 7. prosince

  • 16.00 Píď země (Maďarsko), MKI
  • 18.30 Filmový příběh slovenské Príbety (komponovaný blok dokumentárních filmů), RKI
 • Čtvrtek, 8. prosince

  • 17.30 projekce Žízeň (ČSR) + předfilm Společnou brázdou (ČSR), Bio Ponrepo
  • 20.00 projekce Mitrea Cocor (Rumunsko) + předfilm Na začátku cesty, Bio Ponrepo
 • Pátek, 9. prosince

  • 17.30 projekce Deset tisíc sluncí (Maďarsko) + předfilm Družstevníci z Poběžovic (ČSR), Bio Ponrepo
  • 20.00 projekce Kozie mlieko (ČSR) + předfilm Oslobodená dedina (ČSR) + předfilm Kombajn (ČSR), Bio Ponrepo

Poznámka: Jednotlivým projekcím bude předcházet odborný úvod filmového historika a před vybranými projekcemi dlouhých hraných filmů budou promítány krátké dokumentární předfilmy. Po filmech bude vyhrazen prostor diskusi.

Seznam předfilmů:

 • Společnou brázdou, r. Hugo Huška, ČSR1947
 • Kombajn, r. Josef Kluge, ČSR 1951
 • Na začátku cesty, r. Josef Bílek, ČSR 1951
 • Družstevníci z Poběžovic, Hanuš Burger, ČSR 1951
 • Oslobodená dedina, r. Waldemar Sent, ČSR 1949

Výstava:

Kolektivizace venkova byla jedním z nejdůležitějších procesů socialistické proměny společnosti v Československu a dalších východoevropských zemích po druhé světové válce. Komunistická propaganda tedy kolektivizaci věnovala náležitou pozornost a podporovala její prosazení nejen formou natáčení tematicky spřízněných hraných či dokumentárních filmů, ale také propagandou ve formě distribuce plakátů, prezentace fotografií v tehdejším tisku atd. Výstava Kolektivizace v obrazech představuje reflexi daného tématu ve formě prezentace plakátů, dobových fotografií a novinových karikatur. Výstava prezentuje část tehdejší československé, maďarské a rumunské obrazové produkce.

Anotace k filmům:

Deset tisíc sluncí (Tízezer nap, 1967, Maďarsko, 110 minut) Režie: Ferenc Kósa Černobílý maďarský pohled na životy rolníků v době předválečné i socialistické. Vrásčité a hrdé tváře starých sedláků, ohnuté hřbety na poli se lopotících žen. Bědný je život rolníků, kde kůň je bohatstvím a osudem je půda, v časech, které více jak práci přejí válkám a násilí. Od předválečné rolnické chudoby přes komunistickou agitaci, radostné budování socialismu až po modernizaci vesnice se odvíjí život na vsi ve filmové mozaice mnoha osudů. Kozie mlieko (1952, ČSR, 80 min.) Režie: Ondrej Jariabek Agitační komedie zachycuje s humornou, ale přitom nabádavou nadsázkou třídní boj, který zachvátil tradiční slovenskou dědinu. Do budování se zapojili všichni pokrokově smýšlející rolníci, občas se vyskytnul i nějaký váhající střední zemědělec. Nakonec se ovšem překonaly všechny problémy a vše dobře dopadlo. Ukázalo se, že za všechny potíže mohou místní záškodníci, nadutí a chamtiví vesničtí boháči. Slovenským filmařům v případě realizace tohoto scénáře vyrazil na pomoc režisér Bořivoj Zeman (např. film Pyšná princezna), pověřený funkcí uměleckého poradce. Mitrea Cocor (1952, Rumunsko, 112 minut) Režie: Marietta Sadova, Victor Iliu Chudý vesnický sirotek Mitrea Cocor se proti své vůli zúčastnil rumunsko-německé kampaně proti Sovětskému svazu, která probíhala v první polovině 40. let. Padl ovšem do ruského zajetí a v lágru se „vzdělával“ v duchu marxismu-leninismu. Poté se společně s Rudou armádou vrátil do rodné rumunské vesnice, kde z vlastní iniciativy začal prosazovat kolektivizaci, a to v době před jejím oficiálním začátkem a ovládnutím Rumunska komunistickou stranou. Píď země (Talpalatnyi föld, 1948, Maďarsko, 100 min.) Režie: Frigyes Bán První maďarský film natočený po znárodnění maďarského filmového průmyslu. Vznikl na objednávku Rolnické strany a adaptuje román Pála Szabóa. Pohled na těžký a drsný život na maďarském venkově obsahuje už tendenční a politické zabarvení, film je nicméně po umělecké stránce působivým dílem. V naší vesnici (In sat la noi, 1951, Rumunsko, 115 min.) Režie: Jean Georgescu, Victor Iliu První rumunská filmová agitka reflektující téma kolektivizace je adaptací povídky Cernove novi od Petra Dumitria. Chudí venkované v rumunské vesnici by rádi založili družstevní kolchoz, ale místní sedláci se jim v tom pokoušejí bránit. Zásah všudypřítomné komunistické strany situaci vyřeší ve prospěch většinové skupiny obyvatel. Ilustrační foto (snímek z filmu Žízeň)Žízeň (1949, ČSR, 106 min.) Režie: Václav Kubásek V létě 1947 úrodu v celém Československu ohrožovalo velké sucho. Tato situace byla propagandisticky využita komunistickou stranou, která zajistila mimořádné dodávky obilí ze Sovětského svazu. V příběhu tohoto filmu se dění na domácí i zahraniční scéně odráží v jednání postav obyvatel české vesnice. Vesničtí boháči zadržují povinné dodávky, šmelí na černém trhu a pokouší se sabotovat výstavbu obecního vodovodu. Místní proletáři se naopak snaží jejich cíle odhalit a položit základy pokrokové socialistické vesnice.

Spolupracující instituce:

Kontaktní údaje na koordinátory akce:

 • Petr Slinták (ÚSTR)

  • e-mail: petr.slintak@ustrcr.cz
  • tel.: +420 776 687 800
 • Dan Mircea Duta (RKI)

  • e-mail: mdan_duta@yahoo.com
  • tel.: +420 723 222 896
 • Tomáš Hála (NFA)

  • e-mail: tomas.hala@nfa.cz
  • tel.: +420 723 200 334

Zveřejněno: 10. listopadu 2011, aktualizace: 21. listopadu 2011