PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (*1973)

Historik

Kontakt

+420 221 008 269

petr.blazek@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny 20. století
 • Opozice a odpor proti komunistickému režimu
 • Polsko-československé vztahy

Výzkumné projekty

 • 2018–2020 Společnost za veselejší současnost – vedoucí projektu
 • 2015–2018 Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989) – vedoucí projektu

Vzdělání

 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obhajoba rigorózní práce, udělen titul PhDr.
 • 1996–2001 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obor Historie – magisterské studium
 • 1993–1998 Univerzita Hradec Králové – obor Učitelství pro 3. stupeň: český jazyk a literatura – dějepis – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2019 Muzeum paměti XX. století – člen Rady Muzea paměti XX. století – zvolen Zastupitelstvem hl. m. Prahy
 • od 2017 Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu – zvolen Senátem Parlamentu ČR
 • 2017–2019 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav divadelní vědy – odborný pracovník
 • 2014–2018 Památník Jana Palacha ve Všetatech – člen poradního týmu pro vybudování památníku, místopředseda komise pro výběr návrhu památníku, hlavní autor historické expozice
 • od 2013 Ministerstvo kultury ČR – obsahový expert v oblasti kinematografie a činnosti v oblasti filmové vědy
 • od 2013 Pamięć i Sprawiedliwość – člen programové rady časopisu
 • 2012–2016 Paměť a dějiny – člen redakční rady časopisu
 • 2011–2020 Securitas Imperii – člen redakční rady časopisu
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2010 Národní zemědělské muzeum – člen vědecké rady
 • 2007–2008 Ministerstvo vnitra ČR, odbor Archiv bezpečnostních složek – vedoucí oddělení výzkumu
 • 2007–2008 Sborník ABS – člen redakční rady
 • 2004–2010 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – odborný pracovník

Pedagogická činnost

 • 2000–2007 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta – Katedra humanitních věd – odborný asistent (výuka politologických předmětů)
 • 1999–2000 Gymnázium Špitálská, Praha 9 – středoškolský učitel (výuka předmětů: český jazyk, dějepis a základy společenských věd)

Grantové projekty

 • 2010 Československo a polská krize 1980–1982 – Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.
 • 2007–2009 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Dějiny opoziční skupiny (1978–1989) – Grantová agentura Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.
 • 2004–2005 Nezávislé mírové iniciativy v Československu – Grantová agentura Akademie věd ČR a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.
 • 2004 Historický výzkum spolupráce československé a polské opozice 1976–1989 – Fond rozvoje vysokých škol, Filozofická fakulta UK, projekt č. 1826

Bibliografie

Monografie

 • BLAŽEK, Petr: Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989. ÚSTR, Praha 2019, 472 s.
 • PERSAK, Krzysztof – KAMIŃSKI, Łukasz – ŽÁČEK, Pavel – BLAŽEK, Petr (eds.): Čekisté: Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. Academia, Praha 2019, 786 s. (rozšířený překlad z polštiny).
 • BLAŽEK, Petr: Jan Palach. Průvodce místy paměti na území městské části Praha 2. MČ Praha, Praha 2019, 82 s.
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Academia, Praha 2018, 451 s.
 • KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Hranicím navzdory: příběh Polsko-československé solidarity. ÚSTR, Praha 2017, 317 s. (rozšířený překlad z polštiny).
 • BLAŽEK, Petr: Místa vzdoru: průvodce Chartou 77 na území městské části Praha 2. MČ Praha 2 – Pulchra, Praha 2017, 127 s.
 • BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec 1909–1968 [česko-anglické, doplněné vydání]. ÚSTR – Instytut Pamięci Narodowej, Praha 2015, 248 s.
 • BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec 1909–1968. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, 223 s. + DVD.
 • BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Česká zemědělská univerzita v Praze – Pulchra, Praha 2010, 636 s.
 • POSPÍŠIL, Filip – BLAŽEK, Petr: „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Academia, Praha 2010, 592 s.
 • KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. ATUT, Wrocław 2009, 268 s. + DVD.
 • BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968. ÚSTR, Praha 2008, 93 s. + CD.
 • BLAŽEK, Petr: PARAF (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985–1990. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, 109 s.
 • BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechoslovakia. In: PERSAK, Krzysztof – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944/45–1989. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005, s. 87–161; německy: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Tschechoslowakei. In: KAMIŃSKI, Łukasz – PERSAK, Krzysztof – GIESEKE, Jens (eds.): Hanbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, s. 395–480; polsky: BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Czechosłowacja. In: KAMIŃSKI, Łukasz – PERSAK, Krzysztof (eds.): Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 245–224.
 • BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2003, 340 s.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • BLAŽEK, Petr: Portréty živých pochodní v sovětském bloku, In: Pocta Janu Palachovi a dalším živým pochodním v sovětském bloku: rekapitulace akcí, které v letech 2009–2019 uspořádalo město Mělník. MÚ Mělník, Mělník 2019, 61 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“: Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Academia – OIKOYMENH, Praha 2017, 526 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Akce „Sever“: Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984. sv. II. ÚSTR, Praha 2017, 313 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Akce „Sever“: Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984. sv. I. ÚSTR, Praha 2017, 498 s.
 • BLAŽEK, Petr: „Pořadí, v jakém se hodlají upálit, má určit los“: Vietnamská inspirace Jana Palacha. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří: Československo 1963–1967. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2016, s. 165–169.
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek (eds.): Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Praha 2015, 238 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav a kol. (eds.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978–1989. Edice dokumentů. Academia, Praha 2014, 410 s. + CD. [Člen autorského kolektivu, editace cca 60 sdělení VONS.]
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, 423 s.
 • BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2010, 428 s.
 • MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan: Cesta na severozápad. Academia, Praha 2010, 311 s. [K vydání připravil společně s Olgou Bezděkovou.]
 • BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ÚSTR, Praha 2009, 637 s. + DVD.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Palach“. Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra. In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ÚSTR, Praha 2009, s. 349–608.
 • BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989. Część II. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, 260 s.
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Pulchra, Praha 2008, 143 s.
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, 360 s. + CD.
 • BLAŽEK, Petr – JAWORSKI, Paweł – KAMIŃSKI, Łukasz (eds.): Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989. Część I. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007, 152 s.
 • KOL. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989. Tom 1. [spoluautor české části slovníku] Karta, Warszawa 2007, 854 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, 335 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): „Tentokrát to bouchne.“ Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden–únor 1977). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, Praha 2007, 139 s.
 • BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert: Przed i po 13 Grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PLR 1980–1982. Tom 2 (Kwiecień 1981 – Grudzień 1982). Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007, 730 s.
 • BAEVA, Iskra – BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – KUBINA, Michael – PACZKOWSKI, Andrzej – TANTZSCHER, Monika – TISCHLER, János – WILKE, Manfred – WÓJTOWICZ, Norbert (eds.): Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego w PLR 1980–1982. Tom 1 (Sierpień 1980 – Marzec 1981). Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, 445 s.
 • BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. 9. 2003. Dokořán – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, 361 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Dokořán – Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2005, 356 s.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. Sborník příspěvků z pracovního semináře 17. 9. 2002. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2002, 76 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • Blažek, Petr: Zamatová revolúcia. Československo a pokojný prechod k demokracii. Historická revue, 2019, roč. 30, č. 11, s. 52–56.
 • BLAŽEK, Petr: Odešla statečná Polka s československým srdcem. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 123–124.
 • BLAŽEK, Petr: Odvolání podpisu. Příběh několikatýdenního signatáře Charty 77 Jiřího Záruby. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 97–102.
 • BLAŽEK, Petr: Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o hlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky. Securitas Imperii, 2016, č. 29/2, s. 244–281.
 • BLAŽEK, Petr – KINDLEROVÁ, Rita: Živá pochodeň na Ukrajině. Sebeupálení Vasyla Omeljanovyče Makucha v Kyjevě 5. listopadu 1968. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 1, s. 73–90.
 • BLAŽEK, Petr: Majáles 1956. Pražská studentská slavnost ve fotografiích Antonína Rozsypala. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 1, s. 108–113.
 • BLAŽEK, Petr: Happenings against totalitarianism. The Society for a Merrier Present in 1989. In: Behind the Iron Curtain, 2016, Volume 4, p. 80–91. [Překlad článku: Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 12–23.]
 • BLAŽEK, Petr: Pražský underground v dokumentaci Správy sledování StB. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016, s. 88–125.
 • BLAŽEK, Petr: „K havárii jaderné elektrárny.“ Černobylská katastrofa a opoziční hnutí v Československu. In: POPÁROVÁ, Alžběta – NEUPAUER, František – MELICHEROVÁ, Terézia: Černobyľ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská. Ústav pamäti národa, Bratislava 2016, s. 341–364.
 • BLAŽEK, Petr: Jejich duše byly krásné. Korespondence Libuše Palachové s rodinou Jana Zajíce. Paměť a dějiny, 2015, roč. 8, č. 3, s. 63–70.
 • BLAŽEK, Petr: Osudy dobrého vojáka Pavla Vošického. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, s. 113–122.
 • BLAŽEK, Petr: Polska żywa pochodnia. In: BRZOSTOWSKI, Ryszard – ZEMŁO, Mariusz (eds.): Ryszard Siwiec pre memoria. Polskie Towarzystwo Historyczne, Tarnów – Dębica 2015, s. 43–56.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Mácha“. Historická rekonstrukce petřínských událostí 1. května 1962. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo 1954–1962. Jihočeské muzeum – ÚSTR, Praha 2015, s. 193–203.
 • BLAŽEK, Petr: „Akty revoluční spravedlnosti.“ Limity pražského jara, soudní rehabilitace a bývalí političtí vězni. In: ŽÁČEK, Pavel a kol: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historický ústav Praha, Praha 2015, s. 237–255.
 • BLAŽEK, Petr: Dokument doby. In: SOZANSKÝ, Jiří: 1969 rok zlomu. Symposium, Praha 2015, s. 284–291.
 • BLAŽEK, Petr: Pád Berlínského můru. Historická revue, 2014, roč. 25, č. 11, s. 40–42.
 • BLAŽEK, Petr: Zamatová revolúcia. Československo a jeho prechod k demokracii v roku 1989. Historická revue, 2014, roč. 25, č. 11, s. 43–47.
 • Anketa k památníku Jana Palacha [účastníci Petr Blažek, Štěpán Hulík, Jakub Jareš, Michal Ježek a Michal Stehlík]. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4, s. 127–128.
 • BLAŽEK, Petr: Svědectví o dvou světech. In: LEFEUVRE, Ivanka: Migrace 1982. Deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci akce „Asanace“ z Československa. Academia, Praha 2014, s. 289–299.
 • BLAŽEK, Petr: Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 12–23.
 • BLAŽEK, Petr: „Opuštění republiky.“ Devět dokumentů k odsouzení Karla Kryla v roce 1975. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 100–117.
 • Anketa: Rok 1989 pohledem historiků [účastníci Marek Chodakiewicz, Łukasz Kamiński, Jiří Suk, Václav Veber, Petr Blažek]. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 132–134.
 • BLAŽEK, Petr: „Jdeme do ulic!“ Historická rekonstrukce protestů proti měnové reformě ve Vimperku 4. června 1953. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2014, s. 357–381.
 • BLAŽEK, Petr: Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro likvidaci masových nepokojů. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 156–179.
 • BLAŽEK, Petr: Koláže do vězení. Za Karlem Trinkewitzem. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 122–124.
 • BLAŽEK, Petr: Slovenský následovník? Šest dokumentů k sebeupálení Michala Lefčíka v Košicích 11. dubna 1969. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 58–68.
 • BLAŽEK, Petr: The Gensek´s Visit. The general secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and Chairman of the Supreme Soviet Leonid Ilyich Brezhnev in Czechoslovakia, 1978. In: Behind the Iron Curtain, 2014, No 1, Volume 3, p. 60–71. [Překlad článku: BLAŽEK, Petr: Návštěva genseka. Generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv v Československu 1978. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 36–46.]
 • BLAŽEK, Petr – ČVANČARA, Jaroslav: From War to War. The adolescence of brothers Ctirad and Josef Mašín in recollections and photographs. In: Behind the Iron Curtain, 2014, No 1, Volume 3, p. 140–153. [Překlad článku: BLAŽEK, Petr – ČVANČARA, Jaroslav: Z války do války. Dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 96–111.]
 • BLAŽEK, Petr: „Dobrý večer po dvaceti letech.“ Festival československé nezávislé kultury v polské Vratislavi v listopadu 1989. In: BARON, Roman – MADECKI, Roman (eds.): Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2014, s. 181–205.
 • BLAŽEK, Petr: S humorem, pravda někdy téměř černým. In: ČVANČARA, František: Sejdeme se v Denveru aneb ze Žižkova do země javorového listu. Toužimský & Moravec, Praha 2014, s. 5–8.
 • BLAŽEK, Petr: Utópia nad Vislou. Poľská cesta k socializmu (1944/1945 – 1970). Historická revue, 2014, roč. 25, č. 9, s. 21–23.
 • BLAŽEK, Petr: Solidarita. Kríza systému a zrod nezávislého občianskeho hnutia. Historická revue, 2014, roč. 25, č. 9, s. 80–81.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Producent-1“. Natáčení filmu Amadeus v dokumentaci Státní bezpečnosti. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Václav Žák – Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, s. 102–137.
 • BLAŽEK, Petr: Vila „Okopanina“. Výcvikové centrum v Bruchsalu v letech 1949–1950. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, s. 41–60.
 • BLAŽEK, Petr: Czechosłowacja a kryzys w Polsce w latach 1980–1981. In: KAMIŃSKI, Łukasz – JAWORSKI, Paweł (eds.): Świat wobec „Solidarności“ 1980–1989. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, s. 148–160.
 • BLAŽEK, Petr: Návštěva genseka. Generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv v Československu 1978. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 36–46.
 • BLAŽEK, Petr: První následovník. Sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 95–102.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Drak“. Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 115–122.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Anti“. Sledování historika Jozefa Jablonického příslušníky IV. správy SNB při jeho dvou pražských cestách. In: KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kol.: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied – Múzeum Slovenského národného povstania, Bratislava – Banská Bystrica 2013, s. 390–397.
 • BLAŽEK, Petr: Żywe pochodnie. Biuletyn IPN, 2013, č. 9/18, s. 51–54.
 • BLAŽEK, Petr: Vedení KSČ a opoziční hnutí na konci 80. let. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 153–160.
 • BLAŽEK, Petr: Vyhodnocení plánu práce II. správy SNB za rok 1988. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 257–264.
 • BLAŽEK, Petr: Záznamy diskuse vedení KSČ o protirežimních vystoupeních na podzim 1988. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 257–264.
 • BLAŽEK, Petr – ČVANČARA, Jaroslav: Z války do války. Dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 3, s. 96–111. [Přetištěno: Historický kaleidoskop, 2015, č. 3, s. 45–55.]
 • BLAŽEK, Petr: Počty nuceně vystěhovaných selských rodin v Československu 1948–1960. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (ed.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 229–243.
 • BLAŽEK, Petr: „Do společných hovorů se nezapojoval.“ Gustáv Husák ve vězení 1951–1960. In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustav Husák. Moc politiky – politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 480–498.
 • BLAŽEK, Petr: Máničky. Všichni s vlasy na ramena. In: VLADIMÍR 518 a kol.: Kmeny 0. Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss & Yinachi, Praha 2013, s. 14–49.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66–75.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Ivan 2“. Sledování Ivana Martina Jirouse příslušníky Správy sledování StB. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 103–113.
 • BLAŽEK, Petr: Československo a polská krize 1980–1981. Securitas Imperii, 2012, č. 20/1, s. 58–75.
 • BLAŽEK, Petr: Jan Anastáz Opasek. Opat Chuligán. In: WITTLICHOVÁ, Lucie (ed.): Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Dny české státnosti – Labyrint, Praha 2012, s. 338–348.
 • BLAŽEK, Petr: „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války.“ Případ kurýra Miloslava Čapka. In: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Ústav pamäti národa, Bratislava 2012, s. 39–73.
 • BLAŽEK, Petr: Sebeupálení jako forma radikálního politického protestu ve světě. In: SVOBODA, Libor (eds.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 339–352.
 • BLAŽEK, Petr: „Zvěřinec a jeho členové.“ Edice agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovi. Securitas Imperii, 2011, č. 19/2, s. 242–316. [Ukázky z edice také publikovány: BLAŽEK, Petr: Vězeň Josef Zvěřina v podání agenturní sítě. Teologické texty, 2013, roč. 24, č. 2, s. 94.]
 • BLAŽEK, Petr: Dlouhá cesta do Ruzyně. In: NĚMEC, Jiří: Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody. Pulchra, Praha 2011, s. 207–227.
 • BLAŽEK, Petr: Służba Bezpieczeństwa Państwowego a Polacy w Czechosłowacji na początku lat osiemdziesiątych XX w. In: HYTREK-HRYCIUK, Joanna – STRAUCHOLD, Grzegorz – SYRNYK, Jarosław (eds.): Internacjonalizm czy…? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989). Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22–23 kwietnia 2010 r. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa – Wrocław 2011, s. 515–524.
 • Petr Blažek: Vyhoštění krále majálesu. Allen Ginsberg a Státní bezpečnost. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 28–43. [Francouzský překlad: BLAŽEK, Petr: L’expulsion du roi de Majáles. Allen Ginsberg et la sûreté de l’État. In: Cahiers du CEFRES. N° 32, Individus sous contrôle. Prague 2012, p. 235–267; anglický překlad: BLAŽEK, Petr: The Deportation of the King of May. Allen Ginsberg and the State Security. In: Behind the Iron Courtain, 2012, No 2, p. 35–47; přetištěno: DIK Fagazine, 2015, No 9, p. 85–95.]
 • PLAŽEK, Petr: Akce „Teolog“. Sledování Oto Mádra příslušníky IV. správy SNB v osmdesátých letech. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 73–87.
 • BLAŽEK, Petr: „Proběhl jsem rychle oblakem.“ Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském lágru. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR – Metropolitní univerzita Praha – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2010, s. 222–241.
 • BLAŽEK, Petr: Opozice proti komunistickému režimu v Československu před listopadem 1989. In: CHVÁTAL, Marek (ed.): Listopad 1989 v Československu. Sborník příspěvků z konference uspořádané Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod 10. 10. 2009 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod 2010, s. 15–26.
 • BLAŽEK, Petr: Revolucionář z polských loděnic. Příběh spoluzakladatele Solidarity Andrzeje Kołodzieje. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 10, s. 41–43.
 • BLAŽEK, Petr: „Celá zábava se zvrhla v tancování.“ Kampaň proti rock´n´rollu na podzim 1957. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 6, s. 37–39.
 • BLAŽEK, Petr: Snímky polské dekády. Příběh českého fotografa a jeho archivu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 64–68.
 • BLAŽEK, Petr – JAKOUBEK, James V.: Vysoce znepokojující záležitost. Edice dokumentů o smrti Pavla Wonky z archivu Ministerstva zahraničí USA. Securitas Imperii, 2010, č. 17/2, s. 126–183.
 • BLAŽEK, Petr: Opozice v Československu před pádem komunistického režimu v listopadu 1989. In: JAŠEK, Peter (ed.): 20. výročie nežnej revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 11.–12. 11. 2009. Ústav pamäti národa, Bratislava 2010, s. 128–137.
 • BLAŽEK, Petr: „Pochodeň č. 1.“ Rekonstrukce činu Jana Palacha. In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ÚSTR, Praha 2009, s. 39–89.
 • BLAŽEK, Petr: Typologie von Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime. In: PERZI, Niklas – BLEHOVA, Beata – BACHMAIER, Peter (Hrsg.): Die Samtene Revolution. Vorgeschichte – Verlauf – Akteure. Petr Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, s. 110–131.
 • BLAŽEK, Petr: Okupační propaganda na československém území po 21. srpnu 1968. In: VOLNÁ, Katka (ed.): Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2009, s. 199–217.
 • BLAŽEK, Petr: Kampaň vedená z parlamentní půdy. Polsko-československá solidarita v roce 1989. Dějiny a současnost, roč. 31, listopad 2009 – mimořádné číslo k dvacátému výročí 17. listopadu 1989, s. 25–30.
 • BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti.“ Příprava, natáčení a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“ In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR 2009, s. 201–213.
 • BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Spotkamy się w Polsce. Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu. Pamięć i Przeszłość, 2008, roč. 1, č. 2, s. 38–45.
 • BLAŽEK, Petr: Prameny k dějinám Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v Archivu bezpečnostních složek. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 2. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 110–123.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Krycí jméno „Petra“. Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 81–114.
 • BLAŽEK, Petr: „Ale jiná možnost není.“ Vyšetřování vzniku Charty 77. In: DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.): Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.–23. 3. 2007. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2008, s. 225–235.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Přednáška“ – sledování Ivana Dejmala. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55–61.
 • BLAŽEK, Petr: Únorový převrat pohledem Ústředny StB při ministerstvu vnitra. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 102–115.
 • BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 116–130.
 • BLAŽEK, Petr: Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 162–166.
 • BLAŽEK, Petr: Akce „Milan 2“. Fotografie Milana Otáhala ze sledování Státní bezpečností. In: TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2008, s. 261–274.
 • BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989. In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945–1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava 14.–16. 11. 2007. Ústav pamäti národa, Bratislava 2008, s. 236–259. [Anglická verze: BLAŽEK, Petr: Residency of the Federal Ministry of the Interior in the Soviet Union. Position, Activities and Staffing in 1989. In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945–1989. Anthology of the international conference. Bratislava 14.–16. 11. 2007. Ústav pamäti národa, Bratislava 2008, s. 250–274.]
 • BLAŽEK, Petr: Na rozcestí. Brněnský sjezd ČSSD v listopadu 1947. In: FAJMON, Hynek – BALÍK, Stanislav – HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.): Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2008, s. 153–161. [Ukázka: Smrtící objetí. Komunisté a sociální demokraté 1945–1948. Revue Politika, léto 2008, roč. 6, č. 6–7, s. 31.]
 • BLAŽEK, Petr: Opór zbrojny wobec reżimu komunistycznego w Czechosłowacji w latach 1948–1956. In: POLESZAK, Sławomir (ed.): Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa – Lublin 2008, s. 127–133.
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi.“ Sedlák a politik Stanislav Broj. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 156–182.
 • BLAŽEK, Petr: „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce.“ Rozkaz ministrů vnitra k 100. výročí narození zakladatele sovětské tajné služby Felixe Edmundoviče Dzeržinského. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2007, č. 5, s. 255–272.
 • BLAŽEK, Petr: Operation „North“. Czechoslovak Security Apparatus and the Polish Crisis 1980–1984. In: BABKA, Lukáš – ROUBAL, Petr (eds.): Prague Perspectives (II.). A New Generation of Czech East European Studies. National Library of the Czech Republic Slavonic Library, Prague 2007, s. 263–276.
 • BLAŽEK, Petr: Jednotný postup strany. Listy, 2007, roč. 37, č. 1, s. 65–66.
 • BLAŽEK, Petr: Odpírání vojenské služby osobami německé národnosti v letech 1953–1954. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s. 59–82.
 • BLAŽEK, Petr: „Nikdy nikoho nezabiju.“ Záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s. 282–322.
 • BLAŽEK, Petr: Dokumenty StB jako źródło archiwalne do poznania historii Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. In: ZALEWSKI, Mirosław (ed.): Szlak do wolności – XXV lat Solidarności Polsko-czesko-słowackiej. ATUT, Wrocław 2007, s. 84–92.
 • BLAŽEK, Petr: Orwelův rok v Kopřivnici. „Závěry z případu porušení směrnic A-oper-I-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava.“ Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 108–119.
 • BLAŽEK, Petr – BOSÁK, Vladimír: Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 120–133.
 • BLAŽEK, Petr: „Podkopávej ze všech sil dnešní režim!“ Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949). Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 134–161.
 • BLAŽEK, Petr: „Znovuukřižovaný.“ Pomník obětem komunismu v kanadském Masaryktownu. Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 167–169.
 • BLAŽEK, Petr: Srp a kladivo. Symbol komunismu. In: MEJSTŘÍK, Martin (eds.): Hrozba komunismu? Sborník referátů z konference Praha, 31. 5. 2005. Senát Parlamentu ČR, Praha 2006, s. 44–50.
 • BLAŽEK, Petr: Rekonstrukce. Prameny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy. Sborník archivu ministerstva vnitra, 2006, č. 4, s. 191–220.
 • BLAŽEK, Petr: Zpráva československého velvyslance ve Varšavě. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Varšava, 4.–5. 9. 2003. Dokořán – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, s. 278–308.
 • BLAŽEK, Petr: Akcja „Červotoč“ (Kołatek). Tajny współpracownik StB Stanislav Dvořák jako kurier „Solidarności Polsko–Czechosłowackiej“. Pamięć i Sprawiedliwość, 2006, č. 1 (9), s. 117–164.
 • BLAŽEK, Petr: Vzkazy na omítce. Lennonova zeď v Praze. Dějiny a současnost, 2006, roč. 28, č. 12, s. 12.
 • BLAŽEK, Petr: „Ľudovodemokratický honorár.“ Dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi. Pamäť národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 50–56.
 • BLAŽEK, Petr: Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a limity bádání. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Odpor a opozice proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – Dokořán, Praha 2005, s. 10–24, poznámky: s. 307–314. [Bělorusky: Typalegii apazycyi i cypracivu kamunistyčnamu režimu. Agljad kancepcij i pamki dasledavaninja. Arche, 2006, č. 7–8, s. 68–87.]
 • BLAŽEK, Petr: Do posledního dechu. Antologie služebních přísah příslušníků SNB. In: ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 2005, s. 13–28.
 • BLAŽEK, Petr: Libri prohibiti. Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 65–66.
 • BLAŽEK, Petr: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 86–89.
 • BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr – RŮŽIČKA, Daniel: Kolorovaný obraz komunistické minulosti. Vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 276–294, poznámky: s. 395–398.
 • BLAŽEK, Petr: Kauza Skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu IV. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – Dokořán, Praha 2005, s. 199–236, poznámky: s. 267–276.
 • BLAŽEK, Petr: Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR (70. a 80. léta 20. století). In: MEJSTŘÍK, Martin (ed.): Ideje, na nichž stojí Česká republika. Sborník referátů z konference v Senátu PČR, Praha 29. a 30. 11. 2004. Evropské hnutí v ČR, Praha 2005, s. 43–47.
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: „Let us hope that all this will benefit the society.“ Jan Patočka – a philosopher opposing evil. The Heart of Europe, 2005, roč. 12, č. 6, s. 26–29.
 • BLAŽEK, Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. In: ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 8–22.
 • BLAŽEK, Petr: Využívání dokumentů StB při historickém bádání. In: SEDOVÁ, Tatiana (ed.): Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Trešti 14.–16. 3. 2005. Veda, Bratislava 2005, s. 66–71.
 • BLAŽEK, Petr: Las transiciones a la democracia y las lustraciones. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Experiencias de la transición Checa. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 189–190. [Běloruská mutace: Perepachod da demokratyi i „Ljustracija“. In: VESELÝ, Luboš (ed.): Transformacija. Česki docved. Člověk v tísni, Praha 2005, s. 111–115.]
 • BLAŽEK, Petr: Dritter Widerstand: Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948–1956. Horch und Guck, 2004, roč. 13, č. 45, s. 31–35.
 • BLAŽEK, Petr – CAJTHAML, Petr: Dezinformace, lži a pomluvy. Kampaně proti opozici v Československé televizi 1968–1989. Soudobé dějiny, 2004, roč. 11, č. 1–2, s. 300–303.
 • BLAŽEK, Petr: „Wszystko pójdzie w innym kierunku.“ Wpływ polskiego Marca ´68 na Praską Wiosnę. In: KAMIŃSKI, Łukasz (ed.): Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 32–44. [Česky BLAŽEK, Petr: „Všechno dostane jiný směr.“ Vliv Pražského jara na polský Březen. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. září 2003. Dokořán – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, s. 33–44.]
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu: Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského školství v Praze. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2004, s. 111–132.
 • BLAŽEK, Petr: Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978–1989. In: HRODEK, Dalibor (ed.): Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti: Pardubická konference (18.–20. 4. 2002). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2003, s. 177–209.
 • BLAŽEK, Petr: Historie jedné „spolupráce“ s komunistickou rozvědkou. Soudobé dějiny, 2003, roč. 10, č. 4, s. 579–587.
 • BLAŽEK, Petr: Případ Ivana Polanského. Limity spolupráce české a slovenské opozice. In: KMEŤ, Norbert – MARUŠIAK, Juraj: Slovensko a režim normalizácie. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava – Prešov 2003, s. 206–221.
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Zemědělské protesty: Kapitola z reprezentace zemědělských zájmů a přístupových jednání o vstupu ČR do EU. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.–6. 9. 2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 219–230.
 • BLAŽEK, Petr: Opozice a odpor: K typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968–1989. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – HEROUTOVÁ, Andrea: II. kongres českých politologů. Praha – Suchdol, 5.–6. 9. 2003. Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 261–270.
 • BLAŽEK, Petr: Anne nucleare, Tratatul de la Varşovia şi Cehoslovacia după criza cubaneză. In: GOŞU, Armand – RUSAN, Romulus: Şcoala memoriei 2003. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti 2003, s. 281–297.
 • BLAŽEK, Petr: Sejdeme se – zatím – v Polsku: Vratislavský festival 3.–5. listopadu 1989. In: TARAJŁO-LIPOWSKA, Zofia – MALICKI, Jarosław (eds.): Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu: Literatura – język – kultura. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, s. 371–389.
 • BLAŽEK, Petr: České děti. In: PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich (eds.): Manuál encyklopedie českých dějin. Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2003, s. 437–439.
 • BLAŽEK, Petr: Solidarita se Solidaritou: Opoziční hnutí v Československu a vyhlášení polského „válečného stavu“ v prosinci 1981. In: DĄBROWSKI, Dariusz (ed.): Od rywalizacji do współpracy: Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2003, s. 245–265.
 • BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980–1989. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Votobia – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2002, s. 11–107. [Jedna z kapitol vyšla také polsky: BLAŽEK, Petr: Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969–1989. Pamięć i Sprawiedliwość, 2003, č. 2 (4), s. 253–270.
 • BLAŽEK, Petr: Reprezentace zemědělských zájmů v politickém systému České republiky. Politologická revue, 2002, roč. 8, č. 1, s. 22–38.
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: Agrární politické strany a hnutí ve vybraných postkomunistických stranických systémech. In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Studie Slováckého muzea č. 7, Uherské Hradiště 2002, s. 275–294. [Anglická mutace: Comparison of agrarian political parties in selected Central European states after 1989. Agricultural Economics, 2002, roč. 48, č. 10, s. 544–553.]
 • BLAŽEK, Petr: Kauza Ivana Polanského. Sjednocení vydavatelů samizdatu v Československu. In.: MATONOHA, Jan (ed.): Život je jinde…?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Praha 2002, s. 129–139.
 • BLAŽEK, Petr: Člen-korespondent ČSAV JUDr. Jiří Hájek (1968–1976): Od komunistické strany k opozičnímu hnutí. In: KOSTLÁN, Antonín (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970–1975). Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2002, s. 423–455.

Překlady

 • IWANOW, Mikołaj: Disidentské hnutí v Sovětském svazu. Z polštiny přeložil Petr Blažek. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 8–17.
 • KAMIŃSKI, Łukasz: Opoziční hnutí v Polské lidové republice. Z polštiny přeložil Petr Blažek. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 59–85.
 • KAMIŃSKI, Łukasz: Polská sjednocená dělnická strana a Pražské jaro. Z polštiny přeložil Petr Blažek. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. 9. 2003. Dokořán – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, s. 104–116.
 • MAJCHRZAK, Grzegorz: Operace „Podhale“. Z polštiny přeložil Petr Blažek. In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Varšava, 4.–5. 9. 2003. Dokořán – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2006, s. 156–171.

Učební texty, výuková DVD

 • PURVES, Gillian (ed.): Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě. Čítanka pro starší středoškoláky kdekoliv v Evropě. Platforma evropské paměti a svědomí – Konrad-Adenauer-Stiftung, Praha 2013, tematická hesla na s. 87, 101, 110, 119, 160, 181, 248 a 253. [Anglická verze: Lest We Forget. Memory of Totalitariasnism in Europe. A reader for older secondery school students anywhere in Europe. Institut for the Study of Totalitarian Regimes – Platform of European Memory and Conscience, Praha 2013; německá verze: Damit wir nicht vergessen; francouzská verze Pour ne pas oublier.]
 • Jeden svět na školách – dlouhodobá spolupráce s nevládní neziskovou organizací Člověk v tísni
 • Moderní dějiny – dlouhodobá spolupráce se spolkem PANT

Popularizace

 • BLAŽEK, Petr – ZEMAN, Pavel: Nechat mluvit fakta. S historikem Tomášem Staňkem o nuceném vysídlení Němců z Československa, jeho odborné práci a studiu dějin česko-německých vztahů. Rozhovor. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 63–74.
 • BLAŽEK, Petr (ed.): Rok 1989 ve Střední Evropě (Mirosław Jasiński, František Mikloško, Bernd Gehrke, György Varga). Rozhovor. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 257–264.
 • BLAŽEK, Petr – SVOBODA, Libor: Vyhýbal jsem se kolektivním pracím. Životopisný rozhovor s Václavem Veberem. In: SVOBODA, Libor (eds.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 9–40.
 • BLAŽEK, Petr – VÉVODA, Rudolf: Ukázat celé panorama. Rozhovor s Markem Lasotou a Tadeuszem Isakowiczem-Zaleským o zkoumání komunistické minulosti v Polsku. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 109–114.
 • BLAŽEK, Petr: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem Sísem. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 96–101.
 • BLAŽEK, Petr: Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Panelová diskuse s Janem Brojem, Ivem Feierabendem a Ivanem Dejmalem. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, s. 303–320.
 • BLAŽEK, Petr: „Doba se vyvíjela.“ Záznam panelové diskuse s klienty a spolupracovníky VONS. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 2. Libri prohibiti, Praha 2008, s. 124–133.
 • BLAŽEK, Petr: Odsoudil mě vojenský soud. Panelová diskuse s odpírači vojenské služby. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s. 239–272.
 • BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Granica Przyjaźni. Karta, 2005, č. 45, s. 118–136.
 • BLAŽEK, Petr: Bylo nás pět. Rozhovor s Ivanou Šustrovou. Listy, 2003, roč. 33, č. 4, s. 65–66.
 • Lidové novinyMF DnesLiterární novinyRespektRzeczpospolitaTýdeník A2Proglas aj. – autor řady novinových článků, recenzí a rozhovorů
 • Česká televize a Český rozhlas – vystoupení v řadě pořadů a historických dokumentů

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Památník Jana Palacha ve Všetatech – hlavní autor historické expozice Národního muzea; katalogy v češtině, angličtině, ruštině, němčině a polštině: BLAŽEK, Petr – MELKOVÁ, Pavla: Památník Jana Palacha ve Všetatech. Národní muzeum, Praha 2019, 88 s.; BLAŽEK, Petr – MELKOVÁ, Pavla: The Jan Palach Memorial in Všetaty. Národní muzeum, Praha 2019, 88 s.; BLAŽEK, Petr – MELKOVÁ, Pavla: Die Jan-Palach-Gedenkstätte in Všetaty. Národní muzeum, Praha 2019, 88 s.; BLAŽEK, Petr – MELKOVÁ, Pavla: Muzeum – izba pamięci Jana Palacha we Všetatach. Národní muzeum, Praha 2019, 88 s.
 • 2016 Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. ÚSTR – společně s Jaroslavem Rokoským, Martinem Tichým, Liborem Svobodou a Jiřím Urbanem (Instalace: Národní zemědělské muzeum v Praze 25. 5. 2016 – 10. 9. 2017; Štěpánov u Olomouce 5.–15. 5. 2017; Výstavní síň Pasáž v Přerově 10. 1. – 16. 02. 2018)
 • KOL. aut.: Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Národní zemědělské muzeum – ÚSTR, Praha 2016, 148 s. [spoluautor]
 • 2014 Živé pochodně. Sebeupálení jako radikální politický protest 1963–2013. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolu s ÚSTR a Archivem bezpečnostních složek – autor koncepce a většiny textů (Instalace: Dům kultury v Kroměříži 13. 11. 2013 – 16. 1. 2014; nám. Míru ve Zlíně 16. 1. – 16. 2. 2014)
 • 2012 Králové Šumavy. Výstava o kurýrech a převaděčích. ÚSTR –  společně s Martinem Tichým, Markétou Doležalovou, Liborem Svobodou, Jaroslavem Rokoským, Václavem Veberem, Petrem Mallotou a Martinem Jindrou
 • KOL: aut.: Králové Šumavy / Die Könige des Böhmerwaldes. Katalog ke stejnojmenné výstavě. ÚSTR, Praha 2012, 109 s. [spoluautor]
 • 2009 Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR. ÚSTR – Úřad vlády ČR – autor koncepce, spoluautor a editor textů
 • 2009 Jan Palach ´69. Národní muzeum – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – společně s Jakubem Jarošem a Patrikem Eichlerem
 • BLAŽEK, Petr – JAREŠ, Jakub – EICHLER, Patrik: Jan Palach ´69. Exhibition. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Národní muzeum – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2009, 40 s.
 • 2009 Já prostě nemůžu žít jinak. Výstava o procesu s členy VONS 1979. Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., a knihovnou Libri prohibiti – společně s Tomášem Bursíkem
 • 2009 Odkaz s lidskou tváří. Dějiny Polsko-československé solidarity. Agentura Misgurnus ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Českým centrem ve Varšavě a Evropským centrem Solidarity v Gdaňsku, Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., a knihovnou Libri prohibiti
 • 2008 Aby se to už neopakovalo. Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231. ÚSTR – společně s Tomášem Bursíkem, Josef Hallou a Jiřím Hoppem
 • BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – HALLA, Josef – HOPPE, Jiří: Aby se to už neopakovalo. Katalog ke stejnojmenné výstavě. ÚSTR, Praha 2008, 83 s.
 • 2007 Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977. Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR – spoluautor výstavy
 • 2005 Pražské jaro v roce 1968. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR ve spolupráci s Ústavem národní paměti (Varšava) a K 2001 (Brno) – spoluautor výstavy (Instalace: Muzeum Policie ČR v Praze 24. 3. – 24. 4. 2005; Univerzita v Hradci Králové 2.–27. 5. 2005; Trutnov 6.–30. 6. 2005; Chrudimská beseda 11.–31. 7. 2005; ČSOB Pojišťovna v Pardubicích 3.–19. 8. 2005; Náchod 4.–23. 10. 2005; Jičín 27. 10. – 11. 11. 2005; Městské divadlo v Bruntálu 18. 11. – 16. 12. 2005; Slezské zemské muzeum v Opavě 4.–29. 1. 2006; Středisko kulturních služeb ve Svitavách 2.–26. 2. 2006; Státní oblastní archiv v Českých Budějovicích 28. 2. – 10. 3. 2006; Západočeské muzeum v Plzni 16. 3. – 14. 5. 2006; Dům kultury v Mladé Boleslavi 22. 5. – 30. 6. 2006; Jablonec nad Nisou červenec 2006; Liberec srpen 2006)
 • 2004 Pro a Proti. Poláci a Pražské jaro 1968 – 35 panelů, společně s Lubošem Veselým a Tomaszem Grabińským – překlad průvodního polského textu k výstavě (Instalace: Vratislav listopad 2004)

Webové projekty

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

Odborný poradce filmů:

 • 2020    Šarlatán
 • 2020    Věřím, že více světla potřeba nebude
 • 2019    České studentské revolty
 • 2019    Totalita: Multimediální průvodce Československem 1948–1989
 • 2017    Anticharta, mechanismus loajality
 • 2017    Divadlo vzdoru
 • 2017    Třetí lidská pochodeň
 • 2016    Rino – příběh špiona
 • 2013    Hořící keř
 • 2013    Tajemství rodu
 • 2012    Film o filmu: Hořící keř
 • 2011    13. komnata Dominika Duky
 • 2010    Nikomu jsem neublížil
 • 2009    Pouta
 • 2009    Tajné akce StB
 • 2008    Poselství Jana Palacha
 • 2008    13. komnata Vladimíra Brabce