Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00
 • stránka výstavy

Výstava je multimediální – vedle vystavených předmětů, textů a fotografií návštěvník zhlédne i ukázky z dobových nahrávek a filmů, které uvedené problematice dodávají plastičnost. Doprovodný program přinese během června a září několik besedních večerů. V Národním zemědělském muzeu bude výstava k vidění ještě v září a poté se chystá její putování do regionů. U příležitosti výstavy byl vydán podrobný katalog v českém a anglickém jazyce.

Fotogalerie z vernisáže

Pořadatelé:

Doprovodný program k výstavě

Pozvanka na diskuzis režisérem Markem Janáčem a historikem Petrem Blažkem (Praha, NZM, 01.06.2016 od 18.00) Ústav pro studium totalitních režimů a Národní zemědělské muzeum zvou na doprovodný program k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Akce se konají v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7.

Přednášky pro veřejnost:

 • Proces s Josefem Pažoutem z Bystřice, středa 1. června od 18 hod.
  diskuze s režisérem rozhlasového pořadu Ruší nám to natáčení Markem Janáčem a historikem Petrem Blažkem
 • Cesta k prosazení kolektivizace venkova v Československu, středa 15. června od 18 hod.
  přednáška a diskuse s historiky
  Málokterá historická událost se tak často a v tolika sférách promítá do dnešní přítomnosti jako právě kolektivizace venkova, která během jednoho desetiletí radikálně změnila charakter života na venkově. Tento násilný proces na dlouhou dobu pohřbil soukromé vlastnictví půdy, zásadně narušil mezilidské vztahy, zapudil uvědomování si závislosti člověka na přírodě a negativně zasáhl do tváře krajiny.
 • Zrádci a kolaboranti? Vzestup a pád agrární strany hájící zájmy selského stavu, středa 22. června od 18 hod.
 • Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace venkova, středa 29. června od 18 hod.
  přednáška a diskuse s historiky
  Přednáška se zaměří na fenomén využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti (StB) při prosazování kolektivizace venkova, při potírání odporu proti zakládání jednotných zemědělských družstev (JZD). Přiblíží konkrétní životní cesty spolupracovníků StB a bude pojata jako základ pro komparaci různých aspektů spolupráce s StB.

Program pro školy:

 • Den, kdy se mlčelo, 16. června a 23. září 2016
  multimediálně-zážitkový workshop pro žáky a studenty ve věku od 14 do 16 let
  Účastníci se přenesou do jedné jihočeské vesnice v období kolektivizace a pokusí se vžít do situací a dilemat jejích obyvatel. Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků zaznamenaných na portále Paměť národa.
  Přihlášky na e-mailu: workshopy@postbellum.cz

Pozvanka na seminář Kolektivizace ve výuce dějepisu (Praha, NZM, 20.06.2016)

Seminář pro učitele

 • Kolektivizace ve výuce dějepisu, 20. června 10 – 15 hod., lektoři – Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert, Čeněk Pýcha
  V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

  • Registrace
  • Program: 10.00 – 11.30 Kolektivizace ve výuce dějepisu – obecný úvod (Jaroslav Pinkas a Jaroslav Najbert) Fenomén kolektivizace představuje v čitelné zkratce cíle, metody a důsledky komunistické transformace společnosti na konkrétním případě českého venkova. Je to příklad politiky, která se dotkla téměř každé rodiny a zároveň procesu, který byl velmi záhy reflektován v umění, především ve filmu. Kolektivizace tak dodnes žije v kulturní i komunikativní paměti. V úvodním bloku nabídneme možnosti, jak využít filmové prameny pro výuku, abychom demonstrovali odlišné způsoby vyprávění o kolektivizaci od padesátých let do současnosti (budovatelský mýtus, kritické vyprávění šedesátých let, normalizační deformace) a návaznost této kulturní paměti na různé rodinné tradice. 11.30 – 11.45 Přestávka na občerstvení 11.45 – 13.30 Komentovaná prohlídka výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a následná prezentace pracovních listů a možností jejího využití. (Jaroslav Pinkas) Výstava nabízí různá “čtení”. Můžeme ji pojmout jako chronologický celek od počátku 20. století do současnosti, jako útok totalitních režimů na jednu sociální skupinu. Můžeme se ale soustředit na dílčí témata: proměny vztahu státu a sedláků ve 20. století, střetávaní tradice a násilně prosazované moderny, která se obtiskovala do vztahu k půdě a ke krajině a konečně také jako proměnu propagandistických postupů usilujících o legitimizaci násilné politiky. Dotkneme se řady otázek: jaké vzdělávací cíle s didaktickým využitím výstavy spojovat, jak kombinovat skupiny, jak organizovat syntézu odlišných skupinových výstupů, jak rozvíjet následné aktivity v další výuce. 13.30 – 13.45 Přestávka na občerstvení 13.45 – 15.00 Škola a muzeum (Čeněk Pýcha) V závěrečné části semináře se pokusíme zobecnit závěry předešlých diskusí. Jaké možnosti nabízí spolupráce dvou institucí, které mají ve vínku vzdělávání? Co může muzeum školní výuce nabídnout? Jak pozvednout spolupráci obou institucí na pevnější a systematičtější úroveň? Inspirující může být zahraniční praxe a způsoby spolupráce škol a muzeí v západní Evropě.