Mgr. Martin Tichý (*1975)

Historik

Kontakt

+420 221 008 206

martin.tichy@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století
 • Protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu

Vzdělání

 • 2004–2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – magisterské studium
 • 1998–2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – člen pracovní skupiny pro vzdělávací obor Dějepis
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • Nakladatelstvím FRAUS – spolupráce na webové podpoře s rozšiřujícími informacemi k dějepisnému učivu pro základní školy a víceletá gymnázia – 20. století: učebnicový text Třetí odboj

Pedagogická činnost

 • 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – blok přednášek na univerzitě III. věku a na doktorandském semináři: Československo v období let 1945–48; Zakladatelské období komunistického režimu v Československu (1948–1955); Protikomunistický odboj; Tajný svaz osvobození Evropy – odboj nebo odpor?

Bibliografie

Monografie

 • TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajské obory. ÚSTR, Praha 2017, 440 s.
 • SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (ed.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2015, 245 s.
 • TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje – Bayer a spol. ÚSTR, Praha 2011, 218 s.

Kolektivní monografie

 • TICHÝ, Martin: Popravy z lásky. Dokumenty milosti, naděje a zoufalství. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin: Za svojí ideou, za svým cílem. Doplněk – Univerzita J. E. Purkyně, Brno –Ústí nad Labem 2018, s. 203–227.
 • TICHÝ, Martin: Hledání spravedlnosti v roce 1958. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Československo v letech 1954–1962. ÚSTR, Praha 2015, s. 559–568.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Kalčík. Životopisná črta. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, 205–229.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek o motivaci k třetímu odboji – výchozí podmínky, tradice a společenská východiska. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 167–180.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • TICHÝ, Martin: Česká filharmonie hraje a hovoří. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 23–32.
 • TICHÝ, Martin: Čelem k masám? Únor 1948 pohledem studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 109–121.
 • TICHÝ, Martin: Stanislav Kosík, politický vězeň a zapomenutý básník. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 103–108.
 • TICHÝ, Martin: K počátkům kolektivizace v okrese Doksy. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2014, č. 12. ABS – ÚSTR, Praha 2014, s. 123–152.
 • TICHÁ, Jana – TICHÝ, Martin: Dvacáté století ve světle života jedné ženy. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 48–58.
 • TICHÝ, Martin: Po vodě ku svobodě. Několik momentů ze života Josefa Nováka aneb o možných cestách protikomunistického odboje. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 3, s. 97–108.
 • TICHÝ, Martin: „Vše je vymyšleno, vylháno a zkombinováno mnou…“ Konfrontace výpovědi agenta StB ve vězení a vzpomínek pamětníka aneb Několik otázek nad příběhem jména B. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2011, č. 9. ABS – ÚSTR, Praha 2011, s. 125–177.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Úvod. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 7–13.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 303–318.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. In: DOUBRAVOVÁ, Jarmil (ed.): Česká a slovenská hudba a totalita. Hudební Chrudim. Sborník referátů muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi. Chrudim 2009, s. 27–37.
 • TICHÝ, Martin: Muklovská dekáda jednoho „agrárníka“ aneb Oldřich Barták – jeden z tisíce. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2008, č. 6. ABS – ÚSTR, Praha 2009, s. 277–322.
 • HRADILEK, Adam – TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě Miroslava Dvořáčka. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s 72–85.
 • TICHÝ, Martin: Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. In: I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Sborník z konference. PANT, Ostrava 2009, s. 19–22

Anotace, recenze

 • TICHÝ, Martin. Recenze. KŘESŤAN, Jiří. Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Paseka, Praha 2012. Husitský Tábor, 2016, č. 19.
 • TICHÝ, Martin: Národopisný večer k 70. výročí úmrtí slavného plánského lufťáka, hudebního skladatele a sběratele lidových písní Karla Weise. Hudební rozhledy, 2014, č. 5.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. Peter Weiss: Přelíčení. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 131–132.
 • TICHÝ, Martin: Století mimořádných příběhů. Konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 5.–6. března 2014. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 133.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. Divadlo Kolovrat: Toufar. Securitas Imperii, 2014, č. 24/1, s. 310–313.
 • TICHÝ, Martin: Konference: Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 17.–18. dubna 2013. Securitas Imperii, 2013, č. 22/1, s. 290–292.
 • TICHÝ, Martin – HRADEČNÁ, Věra: Kniha Lubomíra Vejražky Nezhojené rány národa pohledem historika a pamětnice. Recenze. VEJRAŽKA, Lubomír: Nezhojené rány národa. Baset, Praha 2012. Securitas Imperii, 2013, č. 22/1, s. 250–258.
 • TICHÝ, Martin: Konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 129–130.
 • TICHÝ, Martin: Několik slov závěrem. In: KOL. autorů: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. Sborník. ÚSTR, Praha 2012, s. 391–392.
 • TICHÝ, Martin – JINDRA, Martin: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25.–26. dubna 2012. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 137.
 • TICHÝ, Martin: Celostátní seminář Vliv odchodu původního obyvatelstva a změn životního stylu venkova na současnou stavební podobu a perspektivy historických vesnických sídel. Horní Maršov, 12.–14. září 2012. Securitas Imperii, 2012, č. 21/2, s. 285–286.
 • TICHÝ, Martin: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec, 25.–26. dubna 2012. Securitas Imperii, 2012, č. 21/2, s. 282–284.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. NOWAK, Andrzej: Impérium a ti druzí. Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2010. Securitas Imperii, 2012, č. 20/1, s. 164–165.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. ROKOSKÝ, Jaroslav (ed.): Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2009. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 137–138.
 • TICHÝ, Martin: Konference Od svobody k nesvobodě 1946–1956. Hlavní sál Ministerstva obrany ČR, Praha, 18.–19. října 2010. Securitas Imperii, 2010, č. 17/2, s. 221–225.
 • TICHÝ, Martin: Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu. ÚSTR, Praha, 9. září 2010. Securitas Imperii, 2010, č. 17/2, s. 215–218.
 • TICHÝ, Martin: Seminář Český polistopadový antikomunismus. Klub techniků, Praha, 5. května 2010. Securitas Imperii, 2010, č. 17/2, s. 209–212.
 • TICHÝ, Martin: Seminář Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování dějin a školní dějepis. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 26.–27. listopadu 2009. Securitas Imperii, 2010, č. 16/1, s. 247–250.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. MAYER, Françoise: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Přeložila Helena Beguivinová. Argo, Praha 2009. Securitas Imperii, 2010, č. 16/1, s. 221–225.
 • TICHÝ, Martin: Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 266–274.
 • TICHÝ, Martin: Muzikologická konference Chrudim 2009. Hudební Chrudim – Česká a slovenská hudba a totalita. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 276–279.
 • TICHÝ, Martin: Interdisciplinární seminář Totalitarismus V. – Podoby politické ideologie. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 279–285.
 • TICHÝ, Martin: Dějiny víry v pokrok. Kolokvium u příležitosti osmdesátých narozenin prof. Bedřicha Loewensteina. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 285–286.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu Z deníků 1948–1955. Barrister, Brno 2008. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 132–133.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. BROUK, Bohuslav: Zde trapno existovat. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 133–134.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. GUREVIČ, Aron Jakovlevič: Historikova historie. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 134–135.
 • TICHÝ, Martin. Recenze. Zítra se bude… (Opera Aleše Březiny, Národní divadlo). Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 135–136.
 • TICHÝ, Martin: Třetí československý odboj – protikomunistický. In: Pamětní síň I., II. a III. odboje. Informační brožura. Sezimovo Ústí, s. 29–33.

Popularizace

 • TICHÝ, Martin: Šostakovič, život a dílo jako reflexe doby. In: Umělec a totalita. ÚSTR, Praha 2015, s. 4–19.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Karel zapomenutý skladatel, bohém a hrdina. In: Umělec a totalita. ÚSTR, Praha 2015, s. 25–29.
 • TICHÝ, Martin: Nástin historie věznice Plzeň-Bory s přihlédnutím k 50. letům 20. století. In: Umělec a totalita. ÚSTR, Praha 2015, s. 35–38.
 • TICHÝ, Martin: Abeceda komunistických zločinů – od 2009 spolupráce na projektu spolu s občanským sdružením PANT a mediální skupinou MAFRA
 • Historie.cs, ČT 2, 4. 12. 2008 – hostem pořadu na téma Církev pronásledovaná. Jak se komunistický režim snažil zrušit víru
 • MF Dnes, Hudební rozhledy, Týdeník Rozhlas atd. – autor mnoha novinových článků a recenzí
 • Česká televize, TV Noe a Český rozhlas – vystoupení v řadě pořadů

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2016 Rozkulačeno! Půlstoletí persekuce selského stavu – spoluautor výstavy (Instalace: Národní zemědělské muzeum v Praze 25. 5. 2016 – 10. 9. 2017; Městské muzeum v Letohradě 21. 9. – 27. 10. 2017; Muzeum regionu Boskovicka v Boskovicích 6.–30. 11. 2017; Výstavní síň Pasáž v Přerově 10. 1. – 16. 2. 2018)
 • 2012 Králové Šumavy – spoluautor výstavy (Instalace: Prachatické muzeum 19. 6. – 3. 9. 2012; Tachovské Muzeum Českého lesa 2.–28. 10. 2012; Muzeu Policie ČR v Praze 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013; Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee 17. 10. – 24. 11. 2013; Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2. 12. 2013 – 31. 1. 2014; Ostbayerische Technische Hochschule ve Weidenu 26. 3. – 27. 4. 2014; Lichtenštejnský palác ve Vídni 26. 6. 2014; Kulturzentrum Leo-Kultur v Bad Leonfendenu 27. 9. – 31. 12. 2014; Jezuitská kolej v Klatovech 23. 2. – 20. 4. 2015; Technická univerzita v Liberci 25.–28. 4. 2015; Zámek Weitra v Rakousku 13. 6. – 20. 9. 2015; Městská galerie ve Volarech 22. 9. – 31. 10. 2015)
 • TICHÝ, Martin: Živá a mrtvá hranice; Propaganda a literatura. In: Králové Šumavy. Katalog výstavy. ÚSTR, Praha 2012, s. 11–13; 99–101 a 103–105.
 • 2009 „My jsme to nevzdali!“. Příběhy 20. století – spolupráce na městské expozici spolu s Post Bellum – autor panelu na Jungmannově náměstí: Listopad 1989 z pohledu Britského velvyslanectví (Instalace: Praha 29. 10. – 23. 11. 2009)
 • 2009 Na úsvitu. Výstava k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – příprava textových podkladů a fotografických dokumentů na téma lidská práva v Československu v 50. až 80. letech 20. století (Instalace: Úřad vlády v Praze 13. 10. – 27. 1. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • České Budějovice, 21. 5. 2014: mezinárodní konference Československo v letech 1954–1962 – referát Případ Anny Kvašové. Hledání spravedlnosti v letech 1957 až 1958
 • Horní Maršov, 14. 9. 2012: celostátní seminář Vliv odchodu původního obyvatelstva a změn životního stylu venkova na současnou stavební podobu a perspektivy historických vesnických sídel – přednáška Historický kontext k problematice odchodu původního obyvatelstva…
 • Praha, 27. 5. 2010: mezinárodní konference Třetí odboj – příspěvek Třetí odboj jako forma odpovědnosti. Dva různé přístupy, podobný osud – Miloslav Krejza a Jiří Janda
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 27. 11. 2009: konference Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování dějin a školní dějepis – referát Propaganda a mystifikace. Několik poznámek k dějinám ČSR 1945–1960
 • Chrudim, 22. 5. 2009: muzikologická konference Hudební Chrudim. Česká a slovenská hudba a totalita – referát Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí
 • Praha, 15. – 16. 4. 2009: mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě  referát Několik poznámek k případu Jiřího Rábla
 • PANT, Ostrava, 10. – 11. 12. 2008: konference I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinechpřednáška Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu
 • Brno, 12. – 13. 11. 2008: konference Úsilí československého exilu o obnovu demokracie v Československu po Únoru 1948 – referát Exkurs do počátků organizování československého protikomunistického odboje na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století v uprchlických táborech v Německu