Pamět a dějiny 4/2012

Poslední číslo šestého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno velkým politickým procesům začátku padesátých let. V obecné rovině se autoři zabývají případem tzv. Protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským (Jan Kalous), konkrétně pak procesům s údajnými přisluhovači Zelené internacionály, bývalými agrárníky a katolickými intelektuály (Petr Anev). Karel Schling (Šling) přibližuje životní příběh svého otce Otto Šlinga, Milan Bárta a Jan Kalous přináší svědectví Josefa Pavla, vysokého příslušníka SNB a pozdějšího ministra vnitra z roku 1968, který na vlastní kůži poznal „komunistickou spravedlnost“. Číslo dále obsahuje medailonky vyšetřovatelů Státní bezpečnosti a překladatelů sovětských poradců či studii o filmu Temno. Pohled „z druhé strany“ nabízí článek Sovětský svaz před soudem ve Francii a české souvislosti. Je věnován dvěma procesům z konce čtyřicátých let, v nichž byl na základě svědectví vězňů sovětských lágrů (mimo jiné i Čecha Františka Poláka) souzen a odsouzen komunistický teror. V čísle si můžete přečíst i rozhovor se známým defektorem a bývalým příslušníkem československé rozvědky Ladislavem Bittmanem, článek o střetu kardinála Miloslava Vlka s komunistickou diktaturou a řadu recenzí a zpráv.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Příběh 20. století

V paměti

Zprávy

 • Peter Rendek: Ohlédnutí za činností polského IPN
 • Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka: A přece se učí… Výuka soudobých dějin ve světle sociologického šetření

Aktuality

Výstavy a konference

 • Dita Jelínková, Jan Machala: Sympozium Válečný rok 1942, Praha, 4. října 2012
 • Martin Tichý: Konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století
 • Stanislava Vodičková: Kardinál Josef Beran na Velehradě
 • Stanislava Vodičková: Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989
 • Milan Bárta: Připomínka revolty proti komunismu v Rumunsku
 • Jaroslav Šonka: Mozaika. Evropské debaty o tragických aspektech minulosti

Recenze

 • Jan Hanzlík: Heda Margoliová-Kovályová, Na vlastní kůži, Academia, Praha 2012, 189 s.
 • Petr Kopal: Martin ŠTOLL, 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa, Havran, Praha 2011, 212 s.
 • Petr Slinták: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie, Academia, Praha 2012, 557 s.
 • Petr Slinták: Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění, Academia, Praha 2011, 475 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Milan Bárta, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: 1. máj 1952, Václavské náměstí Praha. Foto ČTK.|