Paměť a dějiny 2/2012

Jediným tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je atentát na Reinharda Heydricha, počínaje přípravami a výcvikem atentátníků, který vedli britští specialisté z Velitelství zvláštních operací (SOE), přes výsadek parašutistů Anthropoidu a jejich kontakt s představiteli domácího odboje až po provedení atentátu. Věnujeme se i následkům tohoto velkolepého činu, ať už jimi míníme smrt stovek statečných Čechů na popravištích a v Mauthausenu nebo tisíce jejich hajlujících krajanů na českých a moravských náměstích. Přinášíme řadu unikátních, dosud nepublikovaných informací a materiálů, životopisy Jana Kubiše, Jana Zelenky-Hajského, Vladimíra Petřka a dalších. V čísle najdete i rozhovor s Petřkovou sestrou Jiřinou nebo galerii špiček nacistické moci a Gestapa v Protektorátu k 27. květnu 1942. Jako ochutnávku nového čísla revue Paměť a dějiny přinášíme text Eduarda Stehlíka SOE a příprava atentátu na Reinharda Heydricha, který přibližuje roli britského Velitelství zvláštních operací při této významné akci. Dále si můžete prostudovat rubriku Struktury moci, kde najdete přehled vedoucích osobností nacistické okupační správy v Protektorátu.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Vězeňská zařízení

Příběh 20. století

Fórum

Výstavy a konference

  • Štěpán Černoušek: ÚSTR se zúčastnil veletrhu Svět knihy 2012
  • Jaroslav Pinkas: Lidice v Doxu – výstava na aktuální téma
  • Jan Horák: Výstava Atentát na Reinharda Heydricha
  • Michal Šmíd: Koncentrační tábor v Praze
  • Martin Tichý, Martin Jindra: Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu

Recenze a anotace

  • Jan Kalous: Lina Heydrich – Můj život s Reinhardem. Toužimský & Moravec, Praha 2012, 212 s.
  • Pavel Žáček: Stanislav BER TON (ed.) – Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Nakladatelství BVD, Praha 2011, 124 s.
  • Jan Hanzlík: Jiří ŠULC – Dva proti říši. Knižní klub, Praha 2007, 475 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Jan Kalous (předseda), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Silent killing. Nácvik použití dýky britských Commandos, dovednost, již si osvojili i českoslovenští parašutisté. Foto: archiv E. Stehlíka |