Paměť a dějiny 2/2014

Hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny je druhá světová válka. Jejími vojensko-politickými aspekty se zabývají texty o zásluhách československých letců ve Velké Británii na uznání československé exilové vlády a o sovětských náletech na naše území v květnu 1945. Pětasedmdesáté výročí okupace českých zemí nacistickým Německem připomínají dokumenty o návratu Emila Háchy z Berlína 15. března 1939 a o pobytu Adolfa Hitlera na Pražském hradě. Další studie se věnují osudům a perzekuci české šlechty v Protektorátu, pronásledování české pravoslavné eparchie v době heydrichiády, popravě českých odbojářů a vlastenců v Mauthausenu v roce 1942 a životním příběhům dvou příslušníků pražského Gestapa. Rozhovor s historiky Michalem V. Šimůnkem a Antonínem Kostlánem představuje jejich publikaci vracející do naší kolektivní paměti osudy nejvýznamnějších a zapomenutých židovských vědců a intelektuálů zavražděných nacisty. Vedle příspěvků k tématu druhé světové války obsahuje nové číslo revue i studie o vnitřním zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948 nebo o ukrajinských nacionalistech a jejich obrazu v komunistické propagandě. Najdete v něm i řadu dalších článků, zpráv či recenzí.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Příběh 20. století

Objektivem

Galerie

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

 • Martin Tichý: Století mimořádných příběhů. Konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 5.–6. března 2014
 • Jaromír Tauchen: K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938–1945, Brno 12. března 2014
 • Milan Bárta: Třetí republika na Slovensku. Konference Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948, Trnava 25.–26. března 2014
 • Eva Kubátová: Králové Šumavy znovu v Bavorsku. Weiden, 26. března – 27. dubna 2014
 • Jan Kalous: Sportovci a totalita. Výstava a konference Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti, Praha 10. dubna – 12. května 2014
 • Milan Bárta: První konference policejních historiků na Slovensku. Bratislavský hrad, 16. května 2014
 • Libor Svoboda: Československo v letech 1954–1962. Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21.–22. května 2014

Aktuality

 • Petr Blažek, Peter Rendek: ÚSTR zveřejnil kompletní elektronickou verzi časopisu Západ
 • Lenka Švecová-Zborníková: Odpusť, ale nezapomeň. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy připravila cyklus přednášek o heydrichiádě

Recenze

 • Michal Sklenář: Petr KUBÍN (ed.). Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum, Praha 2013, 123 s.
 • Milan Bárta: Ondřej DANIEL. Bigbít nebo turbofolk. Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. AntropoWeb, Praha 2013, 158 s.
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VIII, číslo 2/2014 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jan Hanzlík | Jazyková redakce slovenštiny: Eva Svorová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Petr Placák, Prokop Tomek, Tomáš Vilímek, Pavel Zeman | Tisk: TNM Print s. r. o., Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: 312. čs. stíhací peruť, Redhill – Surrey, rtm. František Mareš DFM po návratu z Dieppe 19. 8. 1942, foto Ladislav Sitenský |