Securitas Imperii 15 (01/2009)

V patnáctém čísle Securitas Imperii čtenáři naleznou pět původních historických studií širokého tematického záběru – od analýzy práce tajných služeb v Československu po 2. světové válce od Igora Lukeše po článek Lukáše Cvrčka o Vysočanském sjezdu KSČ. Jiří Urban se zabývá politickými procesy s rolníky z okolí Dobrušky odehrávajícími se na počátku padesátých let a Petr Kaňák s Janem Vajskebrem přibližují historii speciálních jednotek SS. Tématu reorganizace zahraniční rozvědky se v rubrice dokumentů věnuje Pavel Žáček. Securitas imperii rovněž obsahuje řadu recenzí, anotací a zpráv.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Několik slov úvodem / Introduction

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

 • Tomáš SEDLÁČEK – Jiří PLACHÝ: Vydržet! Paměti generála Tomáše Sedláčka
 • Jan HRON (ed.): Věčné časy. Československé totalitní roky
 • Ladislav KUDRNA: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím
 • Jiří ŠIMON: Ukradený domov. Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech
 • Jiří BÍLEK – Jaroslav LÁNÍK – Pavel MINAŘÍK – Daniel POVOLNÝ – Jan ŠACH: Historie československé armády 7. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy, květen 1955 – srpen 1968
 • Petr BLAŽEK – Michal KUBÁLEK (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti
 • Chaim HERZOG: Arabsko-izraelské války. Válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 1948 po současnost
 • Anthony McELLIGOT: Weimar Germany
 • Jiří PERNES: Krize komunistického režimu v 50. letech 20. století

Zprávy / Reports

 • Martin Tichý: Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě
 • Jan Kalous: Konference Okupace, kolaborace, retribuce
 • Martin Tichý: Muzikologická konference Chrudim 2009. Hudební Chrudim – Česká a slovenská hudba a totalita
 • Martin Tichý: Interdisciplinární seminář Totalitarismus V. – Podoby politické ideologie
 • Martin Tichý: Dějiny víry v pokrok. Kolokvium u příležitosti osmdesátých narozenin prof. Bedřicha Loewensteina

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors


Securitas Imperii 15 (01/2009) | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková, Jiří Voves | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: TNM Print, s. r. o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.