ODDĚLENÍ AGENDY ZÁKONA O TŘETÍM ODBOJI

  • zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen „zákon o třetím odboji“)
  • spolupracuje s příslušnými odděleními Archivu bezpečnostních složek, Ministerstva obrany a dalších institucí v rámci naplňování zákona o třetím odboji
  • zajišťuje další zpracování stanovisek do odborné, vzdělávací a popularizační formy v souladu se zákonným vymezením činnosti Ústavu

Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu viz Jan Synek: Naplňování zákona o třetím odboji a role ÚSTR, Paměť a dějiny 2018/04, str. 122-123