Oddělení agendy zákona o třetím odboji

Zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen „zákon o třetím odboji“), spolupracuje s příslušnými odděleními Archivu bezpečnostních složek, Ministerstva obrany a dalších institucí v rámci naplňování zákona o třetím odboji a zajišťuje další zpracování stanovisek do odborné, vzdělávací a popularizační formy v souladu se zákonným vymezením činnosti Ústavu. Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu viz Jan Synek: Naplňování zákona o třetím odboji a role ÚSTR, Paměť a dějiny 2018/04, str. 122-123


PhDr. JAN SYNEK

Vedoucí oddělení:
jan.synek@ustrcr.cz / +420 221 008 118