Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D. (*1985)

Historik

Kontakt

+420 221 008 106

lubos.kokes@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Protikomunistický odboj a represe v Československu

Výzkumné/vzdělávací projekty

 • od 2019 Politické procesy v Československu – Případ R. Slánský, ÚSTR – spoluřešitel
 • od 2018 Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, ÚSTR
 • od 2018 Organizace Světlana. Historie protikomunistické resistence v Československu a proměny její interpretace, ÚSTR – spoluřešitel
 • od 2018 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních archivech, Národní knihovna ČR
 • od 2018 Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989, ÚSTR – autor textů vztahujících se k odbojové skupině Hory Hostýnské
 • od 2017 Dějiny města Luže III. – spoluautor

Vzdělání

 • 2011–2019 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Ústav historických věd / obor Historie – doktorské studium (vedoucí disertační práce: doc. PhDr. Václav Veber, CSc., Mgr. Zbyněk Vydra) – udělen titul Ph.D.
 • 2008–2011 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Ústav historických věd / obor Kulturní dějiny / modul Soudobé dějiny – magisterské studium (vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSC.) – udělen titul Mgr.
 • 2005–2008 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – Ústav historických věd / obor Archivnictví a spisová služba – bakalářské studium (vedoucí bakalářské práce: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.) – udělen titul Bc.

Profesní curriculum

 • od 2019 Ústav pro studium totalitních režimů – Oddělení agendy zákona o třetím odboji
 • od 2018 Národní knihovna ČR – Oddělení strategického plánování a digitalizace fondů, projekt NAKI II – Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách
 • 2014 – leden 2018 Archiv bezpečnostních složek – zástupce vedoucího Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2019 Berlín (Spolková republika Německo) – archivní výzkum
 • 2018 Moskva, Sankt-Peterburg (Ruská federace – archivní výzkum

Pedagogická činnost

 • 2013–2014 Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – historický proseminář pro obor Humanitní studia

Bibliografie

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • KOKEŠ, Luboš: Josef Hrubý, Josef Svoboda. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), I. (A–K) a II. (L–Z) díl. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, s. 479–481 (I.), s. 319–321 (II.).

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • KOKEŠ, Luboš – STROUHALOVÁ, Marcela: „Loupež za bílého dne“ – osudy klášterních knihoven po akci „K“. Čtenář – měsíčník pro knihovny. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2019, č. 1, s. 3–9.
 • KOKEŠ, Luboš: Nepolapitelný kurýr Jan Vašek. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 19–29.
 • KOKEŠ, Luboš: V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. Securitas Imperii, 2017, č. 30, s. 98‒135.
 • KOKEŠ, Luboš: Václav Brtník, Antonín Veselý. In: STROUHALOVÁ, Marcela (ed.): Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech NK ČR. Národní knihovna ČR, Praha 2016, s. 9‒12, 22‒25.
 • KOKEŠ, Luboš: Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny. Securitas Imperii, 2016, č. 28, s. 200‒228.
 • KOKEŠ, Luboš ‒ VOJTKOVÁ, Jitka: Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918. Theatrum historiae, 2013, sv. 13, s. 123‒165.
 • KOKEŠ, Luboš: Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji – příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 107–119.
 • KOKEŠ, Luboš: Hana Krupková – příběh ženy mezi dvěma totalitami. In: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. ÚSTR, Praha 2012, s. 198–222.

Popularizace

 • 2018 Dějiny Synthesie, Ústav historických věd, FF UPa ‒ Synthesie
 • srpen 2017– leden 2018 Rešerše archivních dokumentů Archivu bezpečnostních složek pro výstavu Druhý život Tomáše Garriguea Masaryka
 • leden–únor 2017 rešerše archivních dokumentů z Archivu bezpečnostních složek pro seriál Lidových novin 40 let Charty 77

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019–2020 Virtuální výstava „Akce K: Zkáza klášterních knihoven“, Národní knihovna ČR – spoluautor
 • KOKEŠ, Luboš – HOMOLA, Zdeněk a kol.: Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Katalog ze stejnojmenné výstavy. ÚSTR, Praha 2017.
 • 2017–2019 Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje – kurátor výstavy (společně s Mgr. Zdeňkem Homolou) a člen autorského týmu výstavy (instalace: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 26. 9. 2017 – 15. 4. 2018; Národní památník na Vítkově 7. 12. 2018 – 1. 4. 2019.
 • vypracování bibliografie k dějinám bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918‒1991 (společně s Mgr. Davidem Hubeným, Ph.D.)

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • „Špion z Brna“. Reportéři ČT. Česká televize, 2. 5. 2016 – odborný poradce.