PhDr. Jan Synek (*1986) – vedoucí oddělení

vedoucí Oddělení agendy zákona o třetím odboji

Kontakt

+420 221 008 118

jan.synek@ustrcr.cz

 Odborné zaměření

 • Církve a náboženství v období komunistického režimu v Československu
 • Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu
 • Skauting v českých zemích

Vzdělání

 • od 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin / obor České dějiny – doktorské studium (přerušeno)
 • 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin / obor Historie – rigorózní zkouška – udělení titulu PhDr.
 • 2008–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin / obor Historie – navazující magisterské studium – zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2005–2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium – zakončeno udělením titulu Bc.
 • 2001–2005 Gymnázium Omská, Praha 10 – Vršovice

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů – Oddělení agendy zákona o třetím odboji – vedoucí oddělení
 • 2012–2015 Ústav pro studium totalitních režimů – Skupina pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací – referent
 • 2015–2019 Člověk v tísni, o. p. s. – externí spolupráce na projektech „Z místa, kde žijeme a „Příběhy bezpráví“
 • od 2011 Post Bellum, o. p. s. – externí spolupráce na projektech „My jsme to nevzdali“, „Místa paměti národa“ a „Příběhy našich sousedů“

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2010–2011 Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Francie) – semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Bibliografie

Monografie

 • SYNEK, Jan: Mám klid ve svém svědomí. Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem. ÚSTR, Praha 2020, 195 s.
 • SYNEK, Jan: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu. ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2013, 254 s.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • SYNEK, Jan: Kněžská oddělení v československých věznicích a život v nich. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Církev za totality – lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, s. 94–108.
 • SYNEK, Jan: Věznění a perzekuce (kapitola 3). In: ETTLER, Petr (ed.): Hledět stále jedním směrem. Vzpomínky na život a dílo Mons. P. Karla Pilíka. Nové město, Praha 2012, s. 219–234.

Učební texty, výuková DVD

 • Operace Paměť. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2018 – spolupráce na přípravě výukové hry v rámci vzdělávacího projektu „Příběhy bezpráví“

Popularizace

 • FRIEDL, Jiří – SYNEK, Jan: Na Západ za každou cenu. Krvavá cesta dvou polských dezertérů přes Československo. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 3, s. 48–61.
 • SYNEK, Jan: Naplňování zákona o třetím odboji a role ÚSTR. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 122–123

Aktivní účast na konferencích

 • Kanonie premonstrátů, Teplá u Mariánských lázní, 4.–5. září 2014: konference Církev za totality – lidé a místa příspěvek Kněžská oddělení v československých věznicích a život v nich.