ODDĚLENÍ VÝZKUMU DOBY NESVOBODY 1938–1945

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu:

  • provádí výzkum represe období nacistické okupace
  • zkoumá všechny formy odboje a odporu proti nacismu
  • zabezpečuje dokumentaci zločinů nacistické okupace na území Českých zemí
  • připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků
  • vytváří databáze informací pro další odbornou i popularizační činnost