Oddělení výzkumu odboje a odporu 1938–1989

Oddělení výzkumu odboje a odporu 1938–1989

Kriticky zkoumá formy odboje a odporu vůči nacistické i komunistické diktatuře na našem území, počínaje ozbrojeným odporem přes další podoby více či méně organizovaného odporu až po kulturní opozici. Důraz je kladen na pečlivé vymezení různých motivací a forem rezistence včetně jejich myšlenkových, politických a sociálních předpokladů.