Oddělení výzkumu doby nesvobody 1938–1945

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu provádí výzkum represe období nacistické okupace, zkoumá všechny formy odboje a odporu proti nacismu, zabezpečuje dokumentaci zločinů nacistické okupace na území Českých zemí, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou i popularizační činnost

Mgr. PAVLA PLACHÁ, Ph.D.

Vedoucí oddělení:
pavla.placha@ustrcr.cz / +420 221 008 202