Mgr. Jan Vajskebr (*1977)

Historik

Kontakt

+420 221 008 249

jan.vajskebr@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Potlačovací aparát a represivní zařízení nacistického Německa
 • Protektorát Čechy a Morava

Výzkumné projekty

 • 2017–2019 Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava II. – vedoucí projektu

Vzdělání

 • od 2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – doktorské studium
 • 1996–2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011 Národní archiv, III. oddělení
 • 2009–2010 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2003–2014 Památník Terezín, Historické oddělení
 • 2002–2003 Vojenský ústřední archiv v Praze (praxe v rámci základní vojenské služby)

Bibliografie

Monografie

 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. ÚSTR – NLN, Praha 2020,  396 s.
 • KRČMÁŘ, Dalibor – KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa. Památník Terezín, Terezín 2014, s. 224.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VAJSKEBR, Jan: Berndt von Steuben – popravčí studentských funkcionářů 17. listopadu 1939. Historie a vojenství, 2020, roč. 69, č. 4, s. 110–118.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Plány ozbrojených složek nacistického Německa na potlačování „vnitřních nepokojů“ v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství, 2020, roč. 69, č. 3, s. 44–59.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: „Veselý, dobrosrdečný, pevný charakter“. Kriminální rada Heinrich Gottschling a jeho služba u Gestapa. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 1, s. 61–69.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Velitelský sbor operačních skupin a oddílů bezpečnostní policie a SD při obsazování československého pohraničí a vnitrozemí. In: SYRNÝ, Marek (ed.): 1939. Rok zlomu. Múzeum Slovenského Národného Povstania, Banská Bystrica 2019, s. 135–144.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Protivník Třech králů Dittmar Bingel. Historie a vojenství, 2019, roč. 68, č. 4, s. 70–76.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Spravedlivý mezi gestapáky? Případ příslušníka „židovského“ referátu gestapa Fritze Badelta. Terezínské listy, 2019, č. 47, s. 12–30.
 • VAJSKEBR, Jan: Vojáci, straníci či dobrodruzi? Velitelský sbor Waffen-SS v protektorátu Čechy a Morava. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (ed.): Za svojí ideou, za svým cílem, Studia Historica, sv. 21. FF UJEP, Ústí nad Labem 2018, s. 59–85.
 • PLACHÁ, Pavla – VAJSKEBR, Jan: Spejbl a Hurvínek v hledáčku pražského Sicherheitsdienstu. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 55–60.
 • VAJSKEBR, Jan – KRČMÁŘ, Dalibor: Ohlas stalingradské bitvy v protektorátním veřejném mínění. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 3–15.
 • MAJEWSKI, Piotr M. – VAJSKEBR, Jan: Sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie w świetle niemieckich statystyk policyjnych: próba analizy ilościowej. Przegląd Historyczny, 2016, sv. 107, seš. 4, s. 581–618; upravená česká verze: Bezpečnostní situace v Generálním gouvernementu. Pokus o kvantitativní analýzu na základě německých policejních statistik. Securitas Imperii, 2018, č. 1/32, s. 66–97.
 • VAJSKEBR, Jan: K otázce zřízení koncentračních táborů na území výcvikového prostoru SS „Böhmen“. In: KRŮL, Martin – LUSEK, Joanna (eds): Čas, místa, lidé. Muzeum Těšínska – Muzeum Górnoślaskie w Bytomiu. Český Těšín – Bytom, 2017, s. 56–72.
 • VAJSKEBR, Jan: Bernhard Voss. Generálova cesta na popraviště. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 17–26.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek Waltera Stahleckera. Terezínské listy, 2015, č. 43, s. 7–37.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: VIII. soud SS a policie v Praze. Securitas Imperii, 2015, č. 27/2, s. 90–109.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Trestní právo a soudnictví v rámci SS a policie v letech 1938–1945. Securitas Imperii, 2015, č. 26/1, s. 38–63.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Hospodářské sklady SS v Praze a Protektorátu Čechy a Morava. Historica Pragensia, 2011, č. 5, Praha 2013, s. 179–189.
 • VAJSKEBR, Jan: Velitelé strážních praporů SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy, 2013, č. 41, s. 27–42.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Výcvikový pluk SS Prag. Historie a vojenství, 2013, roč. 62, č. 3, s. 82–87.
 • KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan: Reakce protektorátní veřejnosti na vypuknutí německo-sovětského konfliktu. In: SYRNÝ, Marek a kolektív (eds.): Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2012, s. 151–164.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Karl von Treuenfeld. Voják, elitář a politický bojovník ve službách SS. Dějiny a současnost, 2012, roč. 34, č. 12, s. 40–43.
 • VAJSKEBR, Jan: Paul Riege. Nepříliš ochotný katan. Terezínské listy, 2012, č. 40, s. 62–77.
 • ŠUSTROVÁ, Radka – VAJSKEBR, Jan: Niemieckie środky bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polske. In: KIRSZAK, Jerzy – KOREŚ, Daniel (eds.): Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. IPN Wrocław, Wrocław 2011, s. 275–285.
 • VAJSKEBR, Jan: Velitelé strážní roty SS v policejní věznici Terezín. Terezínské listy, 2011, č. 39, s. 54–65.
 • VAJSKEBR, Jan: Organizační vývoj německé pořádkové policie na území Protektorátu Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci na podzim 1939. Securitas Imperii, 2011, č. 18/1, s. 168–199.
 • ČVANČARA, Jaroslav – HAZDRA, Zdeněk – VAJSKEBR, Jan: Naší ctí je věrnost. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 2, s. 4–22.
 • VAJSKEBR, Jan: První zatýkací akce německých bezpečnostních složek v Protektorátu Čechy a Morava (tzv. Aktion Gitter). In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol. (eds.): Okupace, kolaborace a retribuce. Vojenský historický ústav Praha – Ministerstvo obrany České republiky – Prezentační a informační centrum MO, Praha 2010, s. 17–23.
 • VAJSKEBR, Jan: Protektorátní uniformovaná policie mezi odbojem a kolaborací. In: SYRNÝ, Marek a kol. (eds.): Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v roku 1939–1945. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2009, s. 117–122.
 • ŠUSTROVÁ, Radka – VAJSKEBR, Jan: Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku druhé světové války. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 3, s. 90–107.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Od Polizeiverstärkung k Verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. Securitas Imperii, 2009, č. 15/1, s. 42–97.
 • VAJSKEBR, Jan: Hans Hempel. Příklad nepovedené kariéry. Terezínské listy, 2009, č. 37, s. 113–133.
 • VAJSKEBR, Jan: Kořistní československé obrněné automobily OA vz. 30 ve výzbroji Ordnungspolizei v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a plastikové modelářství, 2009, roč. 15, č. 5, s. 16–18.
 • VAJSKEBR, Jan: Nápravné útvary SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství, 2009, roč. 58, č. 1, s. 61–70.
 • VAJSKEBR, Jan: Hasiči v Terezíně. Terezínské listy, 2008, č. 36, s. 124–138.
 • VAJSKEBR, Jan: Represivní činnost strážního praporu SS „Böhmen-Mähren“ v období prvního a druhého výjimečného stavu na Moravě. In: MITÁČEK, Jiří – VYKOUPIL, Libor (eds.): Morava v boji proti fašismu. Moravské zemské muzeum, Brno 2008, s. 100–119.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Ženy ve Waffen-SS. Historie a plastikové modelářství, 2008, roč. 15, č. 9, s. 17–22.
 • VAJSKEBR, Jan: Organizace německé pořádkové policie při okupaci českých zemí. Historie a vojenství, 2008, roč. 57, č. 2, s. 63–74.
 • VAJSKEBR, Jan: Magdeburger Strassenräumgerät. Historie a plastikové modelářství, 2008, roč. 15, č. 3/, s. 22–25.
 • VAJSKEBR, Jan: Nasazení SS-Totenkopfverbände při okupaci českých zemí. Terezínské listy, 2007, č. 35, s. 45–57.
 • VAJSKEBR, Jan: Strážní prapory SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy, 2006, č. 34, s. 54–77.
 • VAJSKEBR, Jan: Obnova vojenské posádky v Terezíně po druhé světové válce. Terezínské listy, 2006, č. 34, s. 135–141.
 • VAJSKEBR, Jan: Zásah německých vojenských sil z protektorátu proti SNP. In: ŠMIGEL, Michal – MIČKO, Peter (eds.): Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IV. Katedra histórie FF UCM, Banská Bystrica 2005, s. 211–223.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Waffen-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství, 2005, č. 3, s. 72–81.
 • VAJSKEBR, Jan: Organizace a početní stavy strážní roty SS v Malé pevnosti Terezín. Terezínské listy, 2004, č. 32, s. 44–53.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2018 Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938. ÚSTR – spoluautor výstavy
 • 2013 Vykonavatelé zločinů – spoluautor výstavy
 • 2009 Policejní věznice Terezín – spoluautor katalogu k výstavní expozici

Webové projekty