Mgr. Adam Hradilek (*1976)

Vedoucí skupiny

Odborné zaměření

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu
 • Sovětské pracovní tábory
 • Orální historie

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 230
 • E-mail: adam.hradilek@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 2013 – United States Holocaust Memorial Museum – koordinátor orálně historického projektu v ČR
 • 2011 – 2012 United States Holocaust Memorial Museum – vedení rozhovorů s nežidovskými svědky holocaustu, tlumočení
 • 2011 – o.p.s. Člověk v tísni, spolupráce na projektu „Příběhy bezpráví“
 • 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů – vedoucí skupiny orální historie
 • 2008 – Study Abroad International, školitel terénního výzkumu a orální historie
 • 2006–2008 Český rozhlas (Rádio Česko), externí spolupracovník pořadu „Příběhy 20. století“
 • 2006–2008 Post Bellum o.s. , redaktor
 • 2004 Adra o.s., koordinátor projektu „Odškodnění romských oběti druhé světové války“
 • 2004– 2009 Agora Central Europe, školitel debatního umění na gymnáziích v ČR. Porotce soutěže „Cesta do parlamentu“
 • 2002 Člověk v tísni o.p.s., vedení rozhovorů s romskými oběťmi holocaustu

Výzkumné projekty

 • Vedoucí projektu Paměť a dějiny totalitních režimů: https://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu
 • 2011 – Českoslovenští občané internovaní v sovětských pracovních táborech 1930–1960
 • 2008 – 2010 Zahraniční účastníci protestů proti okupaci Československa v roce 1968
 • 2008 Columbia University, Fulbrightovo stipendium – natáčení pamětníků československých totalitních režimů žijících v USA
 • 2006 – Post Bellum: čs. váleční veteráni židovského původu, perzekuce Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, perzekuce Církve adventistů sedmého dne.
 • 2004 Výzkum migrace Romů ze Slovenska do ČR pro International Organization for Migration

Pedagogická činnost, přednášky

 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Českoslovenští pamětníci gulagu žijící v Izraeli, Pražské centrum židovských studií FF UK, 9. 5. 2013
 • HRADILEK, Adam: Czechoslovak Jewish Refugees from Nazism in the Gulag, konference: The Soviet Gulag: New Research and New Interpretations, Georgetown University, 25. 4. 2013
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Vzpomínky československých Židů na sovětské pracovní tábory, 1. výroční konference Centra židovských studií FF UK, Praha 19. 10. 2012.
 • HRADILEK, Adam: Beseda s Olgou Hrubou, Knihovna Václava Havla, Praha 27. 9. 2012.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Komentované prohlídky k výstavě Čechoslováci v gulagu pro studenty a veřejnost, Knihovna Václava Havla, Praha 4. 4., 25. 4. a 22. 5. 2012.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gulagu 22. 3. 2012 – přednáška a vernisáž výstavy, Knihovna Václava Havla, Praha 22. 3. 2012.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Vzpomínky na Gulag, historický seminář, ÚSTR, Praha 12. 1. 2012.
 • HRADILEK, Adam: No One Would Believe Us ― Czech Prisoners of Gulag, příspěvek na konferenci Stolen Lives: Political Prisoners in Communist Regimes, Washington DC, 25. 2. 2011.
 • HRADILEK, Adam: Persecution of Czechs and Slovaks in Soviet labor camps, Bohemian National Hall, New York, 23. 2. 2011.
 • HRADILEK, Adam: The Life and Times of Agent Miroslav Dvořáček: A Story from the 1950, příspěvek na konferenci, Tenth Annual Czech Studies Workshop, Columbia University, New York 2. 5. 2009.
 • HRADILEK, Adam: Příběh kurýra Miroslava Dvořáčka, přednáška, Muzeum hlavního města Prahy, 17. 3. 2009.
 • HRADILEK, Adam: Originální videojournal (Nezávislé audiovizuální zpravodajství v letech 1987–1989), beseda s Pavlem Kačírkem a Přemyslem Fialkou, ÚSTR, Praha 5. 3. 2009.

Osobní bibliografie

 • HRADILEK, Adam: Doslov k českému vydání. In: GORBANĚVSKÁ, Natalia: Poledne, Torst, ÚSTR, Praha 2012, s. 298–304.
 • HRADILEK, Adam: Tulák po hvězdách Sovětského svazu, doslov k českému vydání. In: BUKOVSKIJ, Vladimir: A vítr se vrací – příběh disidenta, Volvox Globator, ÚSTR, Praha 2012, s. 371-375.
 • HRADILEK, Adam: Jan Bačkovský – Úryvky ze vzpomínek, úvodní poznámka a výběr příspěvku do sborníku: Ozvěny Gulagu. Povídky a vzpomínky, Moskevské historicko-literární sdružení Vozvraščenije, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha – Moskva, 2013.
 • HRADILEK, Adam: Výpověď Františka Poláka u soudu „David Rousset versus Les Lettres françaises“, Paměť a dějiny č. 4, 2012, s. 111–115.
 • HRADILEK, Adam: Soudce mě mile překvapil. Rozhovor s Petrem Placákem, Paměť a dějiny č. 3, 2012, s. 120–122.
 • HRADILEK, Adam: Karel Vaš v SSSR. Vězněm a spolupracovníkem NKVD, Paměť a dějiny č. 3, 2012, s. 72–88.
 • HRADILEK, Adam: Z pláže Utah do Strakonic, Paměť a dějiny č. 4, 2011, s. 40-49
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný, Paměť a dějiny, č. 4, 2011, s. 89–107.
 • HRADILEK, Adam: S duší neudělá násilí nic. Rozhovor se Zdenou Tominovou, Paměť a dějiny č. 2, 2011, s. 101-107
 • HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Torst, ÚSTR, Praha 2010. http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=572
 • HRADILEK, Adam: „Smrt Občanskému fóru“ – rozhovor s Viktorem Karlíkem, Paměť a dějiny č.4, 2009, s. 52– 63
 • HRADILEK, Adam: Myslet na celý svět – rozhovor s Elijahu Ripsem, Paměť a dějiny č.1, 2009, s. 40–45
 • HRADILEK, Adam: Osudová mise Moravcova kurýra, Paměť a dějiny č.1, 2009, s. 72–85
 • HRADILEK, Adam: Čechoslováci věznění v gulagu, kapitola katalogu k výstavě My jsme to nevzdali, Městská část Praha 1, Post Bellum, ÚSTR, Praha 2009, s. 46–61
 • HRADILEK, Adam: Osm statečných, Paměť a dějiny č. 2, 2008, str. 92–100
 • HRADILEK, Adam: Doufali jsme v „Moskevské jaro“ – rozhovor s Pavlem Litvinovem, Paměť a dějiny č. 2, 2008, s. 101–105

Spolupráce na dokumentárních pořadech

 • Utrpení soudce Vaše (Režie: Pavel Paleček, předpremiéra 10. 12. 2012)
 • Přežil jsem gulag – Jan Plovajko, Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy (Česká televize, 29. 3. 2010)
 • Spoluautor řady dokumentárních pořadů Českého rozhlasu cyklu „Příběhy 20. století“.

Spolupráce na výstavách