Židé v gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války

Základní údaje o výstavě

  • Koncepce výstavy: Adam Hradilek, Jan Dvořák
  • Texty výstavy: Adam Hradilek, Jan Dvořák
  • Odborná spolupráce: Mečislav Borák, Štěpán Černoušek, Jiřina Dvořáková, Jan Horník, Zdeněk Vališ
  • Zdroje fotografií: Státní archivy Užhorodské a Lvovské oblasti, Archiv Národního muzea, Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav, soukromé archivy
  • Produkce: Pavel Švec
  • Grafika: Jaroslav Ježek
  • Anglický překlad: Ian Willoughby
  • Jazyková redakce: Jitka Šmídová, Anna Macourková
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, České centrum Tel Aviv

Výstava Židé v gulagu, jež se koná ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů, je již druhým projektem autorské dvojice Adama Hradilka a Jana Dvořáka. Navazuje tak na úspěšnou putovní výstavu Čechoslováci v gulagu, která byla poprvé k vidění v březnu 2012 v Knihovně Václava Havla. Na výstavě a doprovodných přednáškách autorů bude představen dosavadní průběh výzkumu založený na rozhovorech s pamětníky a nově objevených dokumentech z archivů NKVD. Na začátku druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se uprchlíci setkali v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu. Po nacistické okupaci zbytku Československa v březnu 1939 uprchly na sovětské území tisíce československých Židů. Útěkem do SSSR se někteří vyhnuli nacistické perzekuci, mnozí z nich však byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a stali se otroky nápravně pracovních táborů Gulagu, kde řada z nich zahynula. Výstavu doplňují dokumenty a předměty denní potřeby vězňů gulagu. Vystavené předměty byly nalezeny během expedic do opuštěných táborů na Sibiři, které zorganizovalo občanské sdružení Gulag.cz.

Vernisáže výstavy


Technická univerzita v Liberci, 09.03.2016

Ústav pro studium totalitních režimů v rámci dlouhodobé spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci připravil reprízu výstavy Židé v gulagu. Vernisáží za velkého zájmu studentů historických věd byla v úterý 9. března 2016 v prostorách Technické univerzity v Liberci zahájena výstava Židé v gulagu. Součástí vernisáže byla krátká přednáška jednoho z autorů Jana Dvořáka o historických souvislostech týkajících se tématu výstavy, o zkušenostech s výzkumem v ruských a ukrajinských archivech a také o osobních setkáních s pamětníky a s jejich svědectvími. Výstava Židé v gulagu, která vznikla ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů, je již druhým projektem autorské dvojice Adama Hradilka a Jana Dvořáka. Navazuje na úspěšnou výstavu Čechoslováci v gulagu. Na začátku druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se uprchlíci setkali v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu. Po nacistické okupaci zbytku Československa v březnu 1939 uprchly na sovětské území tisíce československých Židů. Útěkem do SSSR se někteří vyhnuli nacistické perzekuci, mnozí z nich však byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a stali se otroky nápravně pracovních táborů Gulagu, kde řada z nich zahynula. Autoři Adam Hradilek a Jan Dvořák se také podílejí na dlouhodobém projektu gulag.cz, který má za cíl vytvořit virtuální muzeum sovětských gulagů. Výstava Židé v gulagu je volně přístupná v prostorách pavilonu G do 8. dubna 2016.

Praha, Knihovna Váckava Havla, 10. 12. 2013

Pozvánka na vernisáž výstavy Židé v gulagu (Praha, Knihovna Váckava Havla, 10.12.2013 od 19.00) Dne 10. prosince 2013 byla v Knihovně Václava Havla slavnostně zahájena výstava Židé v gulagu autorů Adama Hradilka a Jana Dvořáka, na jejíž realizaci se kromě ÚSTR podílela též Knihovna Václava Havla a České centum Tel Aviv, kam by měla výstava putovat v příštím roce. V Knihovně Václava Havla výstava potrvá do 12. ledna 2014. Součástí jejího zahájení byla krátká přednáška obou autorů, které publiku nejprve představil programový ředitel knihovny Jáchym Topol.