Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (*1982)

Historik

Kontakt

+420 221 008 275

jan.dvorak@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny 20. století
 • Oral history

Výzkumné projekty

 • 2018–2020 Dokumentace politických represí v Sovětském svazu – člen projektového týmu
 • 2018–2019 Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II. (1948–1989) – vedoucí projektu
 • 2015–2017 Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů – vedoucí projektu
 • 2014–2017 Čechoslováci v Gulagu – člen projektového týmu

Vzdělání

 • 2007–2014 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Ústav historických věd / obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2001–2007 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Ústav historických věd / obor Historie – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 1997–2001 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod – obor Ekonomické lyceum

Profesní curriculum

 • od 2010 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2008–2009 Uniwersytet Wrocławski (Polská republika) – semestrální studijní pobyt

Bibliografie

Monografie

 • DVOŘÁK, Jan: Židé v českém Slezsku v době okupace 1938–1945. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, 288 s.
 • DVOŘÁK, Jan: Židé v opavském Slezsku v letech 1918–1945. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, 176 s.

Memoáry

 • DVOŘÁK, Jan (ed.) – SINĚVIRSKIJ, Nikolaj: Smerš. Rok v táboře nepřítele. ÚSTR, Praha 2014, 169 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • DVOŘÁK, Jan: Manifestation of Anti-Semitism in Czechoslovak Silesia during the First Republic (1918–1938). In: Central European Papers, Volume 3, 2015, č. 1, Silesian University in Opava, s. 36–50.
 • DVOŘÁK, Jan: Příběh liknavého donašeče. Robert Sylten – spolupracovník StB v Izraeli. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 4, s. 89–98.
 • DVOŘÁK, Jan – HORNÍK, Jan – HRADILEK, Adam: První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4, s. 101–119.
 • DVOŘÁK, Jan: Útěky československých občanů do SSSR a jejich reflexe ve vzpomínkách pamětníků. In: Podkarpatská Rus v době 2. světové války. Materiály mezinárodní vědecké konference ze 16.–17. 10. 2014. Užhorod 2014, s. 247–254.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: The Persecution of Czechoslovak Jews in the Soviet Union during World War II. In: ZOUFALÁ, Marcela (ed.): Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Jüdische Kultur 29. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014, s. 195–212.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do čs. vojenské jednotky v SSSR. Historie a vojenství, 2014, roč. 63, č. 1, s. 49–62.
 • DVOŘÁK, Jan: Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 97–108.
 • DVOŘÁK, Jan – Hradilek, Adam: Dneska už určitě bude doma. Rozhovor se Zinou Žantovou. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 109–114.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války. Historie–Otázky–Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 105–120.
 • DVOŘÁK, Jan: Člověk přežije ledasco. S Jiřinou Petřkovou o dětství na Hané, bratru Vladimírovi, gruntovním optimismu, čekání na Gestapo a věznění v Osvětimi a Ravensbrücku. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 85–91.
 • DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2012, roč. 3, č. 1, s. 44–57.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 89–107.
 • DVOŘÁK, Jan: První cela je nezapomenutelná. S Františkem Stárkem o zatýkání, prvních a následujících celách… Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 44–56.
 • DVOŘÁK, Jan: Máma mi žehnala svěcenou vodou. Čerta to pomohlo. S Richardem Michalíkem o zážitcích mladého člověka, který se ocitl na „nesprávné“ straně. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 55–64.
 • DVOŘÁK, Jan – DOLEŽEL, Jiří: Stopy paměti. [Portréty obětí totalitních režimů.] Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 80–92.
 • DVOŘÁK, Jan: Konečné řešení židovské otázky v Opavském vládním obvodu – deportační transporty do Terezína a na východ. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané dne 5. listopadu 2008. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2009, s. 298–312.
 • DVOŘÁK, Jan: Vývoj a struktura židovské komunity v Opavském Slezsku za první republiky (1918–1938). ČSlZM-B, 2009, roč. 58, č. 2, s. 124–145.
 • DVOŘÁK, Jan: Židovská komunita v Opavském Slezsku v letech 1942–1945 (1960). ČSlZM-B, 2008, roč. 57, č. 1, s. 60–73.
 • DVOŘÁK, Jan: Perzekuce Židů v Opavském Slezsku v letech 1938–1942. ČSlZM-B, 2007, roč. 56, č. 3, s. 232–253.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2014–2020 Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci – autor stálé expozice v krnovské synagoze
 • 2013 Židé v Gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války – spoluautor výstavy (Instalace: Knihovna Václava Havla v Praze 10. 12. 2013 – 12. 1. 2014; Technická univerzita v Liberci 9. 3. – 8. 4. 2016)
 • 2012 Čechoslováci v Gulagu – spoluautor výstavy (Instalace: Knihovna Václava Havla v Praze 22. 3. – 31. 5. 2012; Severočeské muzeum v Liberci 30. 10. – 9. 12. 2012; Knihovna Václava Štěcha ve Slaném 5.–30. 3. 2013; Dům národnostních menšin v Praze 26. 4. – 17. 5. 2013; Stará Aréna v Ostravě 3.–30. 6. 2013)
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Čechoslováci věznění v gulagu. In: KOL. aut.: My jsme to nevzdali – příběhy 20. století – průvodce totalitními režimy [katalog k výstavě]. Městská část Praha 1 – Post Bellum – ÚSTR, Praha 2009, s. 46–61.

Webové projekty

 • 2013 GULAG. CZ Virtuální muzeum Gulag Online (online), (cit. 12. 2. 2018). Dostupné z: http://gulag.cz.
 • 2014 stopypameti.cz Stopy paměti (online), (cit. 12. 2. 2018). Dostupné z: http://www.stopypameti.cz.