Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (*1982)

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny 20. Století
 • Oral history

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 275
 • E-mail: jan.dvorak@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • duben 2010: Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2007–2014: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, interní doktorandské studium – obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • 2001–2007: Slezská univerzita v Opavě, Filozofická-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, magisterské studium – obor Historie
 • 1997–2001: SSŠP Náchod – obor Ekonomické lyceum

Zahraniční studijní pobyty a stáže

 • 2008–2009 Semestrální studijní pobyt na Uniwersytet Wrocławski, Polsko

Výzkumné projekty

 • Čechoslováci v Gulagu
 • Vybrané kapitoly z čs. moderních dějin pohledem pamětníků – projekt orální historie

Další odborné aktivity

 • Spolupráce na projektu Virtuální muzeum Gulag Online
 • Spolupráce na orálně-historickém projektu Stopy paměti

Bibliografie:

Monografie:

 • DVOŘÁK, Jan: Židé v opavském Slezsku v letech 1918–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 176 s. ISBN: 978-80-7248-548-2.
 • DVOŘÁK, Jan. Židé v Českém Slezsku v době okupace 1938–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 288 s. ISBN 978-80-7510-168-6.

Vzpomínky:

 • SINĚVIRSKIJ, Nikolaj: Smerš. Rok v táboře nepřítele. Ed. Jan Dvořák, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, 169 s. ISBN 978-80-87912-23-2.

Studie a články:

 • DVOŘÁK, Jan: Perzekuce Židů v Opavském Slezsku v letech 1938-1942. ČSlZM-B, 2007 (roč. 56), č. 3, s. 232–253.
 • DVOŘÁK, Jan: Židovská komunita v Opavském Slezsku v letech 1942-1945 (1960). ČSlZM-B, 2008 (roč. 57), č. 1, s. 60–73.
 • DVOŘÁK, Jan: Vývoj a struktura židovské komunity v Opavském Slezsku za první republiky (1918-1938). ČSlZM-B, 2009 (roč. 58), č. 2, s. 124-145.
 • DVOŘÁK, Jan: Konečné řešení židovské otázky v Opavském vládním obvodu – deportační transporty do Terezína a na východ. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané dne 5. listopadu 2008. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 2009, s. 298–312.
 • DVOŘÁK, Jan – DOLEŽEL, Jiří: Stopy paměti. In: Paměť a dějiny, roč. 4, č. 4 (2010), s. 80-92. [portréty obětí totalitních režimů]
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 4 (2011), s. 89-107.
 • DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2012 (roč. 3), č. 1, s. 44-57.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války. In: Historie-Otázky-Problémy. 2013, roč. 5, č. 1, s. 105–120.
 • DVOŘÁK, Jan: Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině. Paměť a dějiny, 2013 (roč. 7), č. 4, s. 97-108.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do čs. vojenské jednotky v SSSR. HaV, 2014 (roč. 63), č. 1, s. 49-62.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: The Persecution of Czechoslovak Jews in the Soviet Union during World War II. In: Jewish Studies in the 21st Century: Pragu – Europe – World. Ed. Zoufalá, Marcela. Júdische Kultur 29. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 195 – 212.
 • DVOŘÁK, Jan – HORNÍK, Jan – HRADILEK, Adam: První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu. Paměť a dějiny, 2015 (roč. 9), č. 1, s. 101-119.
 • DVOŘÁK, Jan: Útěky československých občanů do SSSR a jejich reflexe ve vzpomínkách pamětníků. In: Podkarpatská Rus v době 2. světové války. Materiály mezinárodní vědecké konference z 16-17. Října 2014. Užhorod 2014, s. 247-254.
 • DVOŘÁK, Jan: Příběh liknavého donašeče. Robert Sylten – spolupracovník StB v Izraeli. Paměť a dějiny, 2015 (roč. 9), č. 4, s. 89-98.
 • DVOŘÁK, Jan: Manifestation of Anti-Semitism in Czechoslovak Silesia during the First Republic (1918-1938). In: Central European Papers, Volume 3, 2015/1, Silesian University in Opava, s. 36-50.

Publikované rozhovory:

 • DVOŘÁK, Jan: Máma mi žehnala svěcenou vodou. Rozhovor s Richardem Michalíkem, In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 1 (2011), s. 55-64.
 • DVOŘÁK, Jan: První cela je nezapomenutelná. S Františkem Stárkem o zatýkání, prvních a následujících celách…, In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 2 (2011), s. 44-56.
 • DVOŘÁK, Jan: Člověk přežije ledasco. S Jiřinou Petřkovou o dětství na Hané, bratru Vladimírovi, gruntovním optimismu, čekání na Gestapo a věznění v Osvětimi a Ravensbrücku, In: Paměť a dějiny, roč. 6, č. 2 (2012), s. 85-91
 • DVOŘÁK, Jan – Hradilek, Adam: Dneska už určitě bude doma. Rozhovor se Zinou Žantovou. Paměť a dějiny, 2013 (roč. 7), č. 4, s. 109-114.

Výstavy:

 • autor stálé expozice „Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci“ v krnovské synagoze 2014–2020
 • spoluautor výstavy Čechoslováci v gulagu
 • spoluautor výstavy Židé v gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války
 • spoluautor výstavy Stopy paměti (autor Jiří Doležel), medailonky lidí postižených nacistickou a komunistickou totalitou na Olomoucku