Jan Horník (*1975)

Redaktor

Kontakt

+420 221 008 102

jan.hornik@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České a československé dějiny 20. století
 • Oral history

Výzkumné projekty

 • 2015–2017 Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů – spoluautor projektu
 • Vybrané kapitoly moderních Československých dějin pohledem pamětníků – redaktor

Vzdělání

 • 1995–1997 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Politologie
 • 1991–1995 První obnovené reálné gymnázium

Profesní curriculum

 • od 2013 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2013–2015 United States Holocaust Memorial Museum – spolupráce na projektu Nežidovští svědci holokaustu
 • 2009–2011 Hospodářské noviny – editor ekonomické přílohy
 • 2008–2012 ÚSTR – externí spolupráce (orální historie)
 • 2006–2016 Český rozhlas (Rádio Česko) – externí spolupráce na pořadech Příběhy 20. století
 • 2003–2013 Distance – výkonný redaktor filosofické revue
 • od r. 2005–2013 Post Bellum – spolupráce na projektu internetového portálu Paměť národa, redaktor
 • 1997–1999 Lidové noviny – redaktor, komentátor
 • od 1996 Babylon – redaktor měsíčníku

Bibliografie

Monografie

 • HORNÍK, Jan: Proč holocaust – Hitlerova vědecká mesianistická vražda. Praha, Rybka Publishers 2009, 456 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • HORNÍK, Jan: Útěk tunelem z lágru Nikolaj. Paměť a Dějiny, 2015, roč. 9, č. 3, s. 91–102.

Popularizace

 • Příběhy 20. století, Český rozhlas, od 2006 – spoluautor řady dokumentárních pořadů cyklu

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2013 Židé v Gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války – odborná spolupráce na výstavě (Instalace: Knihovna Václava Havla v Praze 10. 12. 2013 – 12. 1. 2014; Technická univerzita v Liberci 9. 3. – 8. 4. 2016)