Mgr. Jan Zumr, Ph.D. (*1988)

Historik

Kontakt

+420 221 008 296
jan.zumr@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Německý bezpečnostní a represivní aparát 1933-1945
 • Šlechta v konfrontaci s nacismem

Výzkumné projekty

 • Waffen-SS v protektorátu Čechy a Morava
 • Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Vzdělání

 • 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin / obor Historie–obecné dějiny – postgraduální studium
 • 2010–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie / specializace Nejnovější dějiny se zaměřením na Evropu – navazující magisterské studium
 • 2011–2012 Freie Universität Berlin – semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2007–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2003–2007 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Profesní curriculum

 • od 2020 externí vyučující na Ústavu světových dějin FF UK a Katedře historie FP TUL
 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2014 Berlín (Spolková republika Německo) – výzkumný dvouměsíční pobyt v rámci stipendia DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
 • 2014 Vídeň, Dolní Rakousy (Rakouská republika) – výzkumný pětiměsíční pobyt v rámci stipendia programu Aktion Česká republika – Rakousko
 • 2010 Vídeň (Rakouská republika) – výzkumný měsíční pobyt v rámci stipendia programu Aktion Česká republika – Rakousko

Grantové projekty

 • 2020–2022 Šlechta bez monarchie. Staré elity v posthabsburské střední Evropě (1918–38) – standardní tříletý grant GAČR č. 20-13055S – spoluřešitel
 • 2014–2016 Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích 1932–1945 – grant GA UK č. 944214 – hlavní řešitel

Bibliografie

Monografie

 • ZUMR, Jan: Obyčejná elita. Historie SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě. ÚSTR, Praha 2021, 388 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ZUMR, Jan: Jindřich Bechinie. Československý vlastenec a německý kolaborant. Historie a Vojenství, 2023, roč. LXXII, č. 4, s. 60-69.
 • ZUMR, Jan: Alfred von Waldstätten (1872-1852). Císařův generál a retribuční vězeň. Historie a Vojenství, 2022, roč. LXXI, č. 3, s. 104-115.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: „Já a moje žena si děti přejeme!“ Populační politika SS na příkladu příslušníků Gestapa v protektorátu Čechy a Morava. Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 415-440.
 • ZUMR, Jan: Splývání německé policie a SS na příkladu tajné státní policie v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2022, č. 40/1, s. 54–87.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: „Přečiny proti osobnímu vlastnictví budou tvrdě trestány!“ Kriminální a kázeňské delikty příslušníků Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny, 2022, roč. 16, č. 1, s. 27–36.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Karl Bankl. Rakušan v čele tzv. církevního referátu olomouckého Gestapa. Historica Olomucensia, 2021, č. 61, s. 185–206.
 • KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Heinrich Reiser – válečný zločinec ve víru studené války. Securitas Imperii, 2021, č. 38/1, s. 230–265.
 • ZUMR, Jan: Personální politika Gestapa se zaměřením na složení pražské řídící úřadovny. Securitas Imperii, 2021, č. 38/1, s. 174–229.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Pryč s židovsko-křesťanským morem! Náboženské vyznání příslušníků nacistického bezpečnostního aparátu. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 1, s. 53–62.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Osudy úředníka brněnského Gestapa Kurta Leischkeho. In: PLACHÝ, Jiří (ed.): Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo Pejčocha. Svět křídel, Cheb 2020, s. 115–126.
 • ZUMR, Jan: Organizační struktura personálního, hospodářského a „konfiskačního“ oddělení pražského gestapa. Moderní dějiny, 2020, roč. 28, č. 1, s. 185–204.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: „Veselý, dobrosrdečný, pevný charakter“. Kriminální rada Heinrich Gottschling a jeho služba u Gestapa. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 1, s. 61–69.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Velitelský sbor operačních skupin a oddílů bezpečnostní policie a SD při obsazování československého pohraničí a vnitrozemí. In: SYRNÝ, Marek (ed.): 1939. Rok zlomu. Múzeum Slovenského Národného Povstania, Banská Bystrica 2019, s. 135–144.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Spravedlivý mezi gestapáky? Případ příslušníka „židovského“ referátu gestapa Fritze Badelta. Terezínské listy, 2019, č. 47, s. 12–30.
 • VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Protivník Třech králů Dittmar Bingel. Historie a vojenství, 2019, ročník LXVIII, č. 4, s. 70–76.
 • ZUMR, Jan: Die Tätigkeit der SS in Österreich 1934 bis 1938 am Beispiel der niederösterreichischen 9. SS-Standarte. Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, 2018, sv. 84, s. 333–366.
 • ZUMR, Jan: Organizační struktura centrálních úřadů Gestapa v letech 1938–1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 60–66.
 • ZUMR, Jan: Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2018, č. 32/1, s. 12–37.
 • ZUMR, Jan: Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 61–69.
 • ZUMR, Jan: Organizační struktura exekutivního a kontrarozvědného oddělení pražského Gestapa. Moderní dějiny, 2018, roč. 26, č. 2, s. 251–290.
 • KREISINGER, Pavel – ZUMR, Jan: Heinz Pannwitz (1911–1975). Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu na Reinharda Heydricha? Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 3–14.
 • ZUMR, Jan: Himmlerova elita v Sudetech. Organizace Allgemeine-SS v československém pohraničí v letech 1938–1939. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 57–62.
 • ZUMR, Jan: Der SS-Terror in Niederösterreich im Juni 1933. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2017, r. 65, č. 5, s. 433–452.
 • ZUMR, Jan: Franz Stuschka. Eichmannův muž z Wulkowa. Terezínské listy, 2016, sv. 44, s. 32–45.
 • ZUMR, Jan: „Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel.“ Výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2016, č. 28/1, s. 38–59.
 • ZUMR, Jan: 99. SS-Standarte. Vznik, organizace a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Securitas Imperii, 2015, č. 27/2, s. 62–88.

Anotace, recenze

 • ZUMR, Jan. Recenze. BERÁNEK, Jan: Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci. Praha, Leges 2022. Český časopis historický, 2023, roč. 121, č. 3, s. 912–915.
 • ZUMR, Jan. Recenze. GAFKE, Matthias: Heydrichovi „muži z Východní marky“: Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939-1945. Academia, Praha 2022. Paměť a dějiny, 2022, roč. 16, č. 3, s. 107–108.
 • ZUMR, Jan. Recenze. GOESCHEL, Christian: Sebevražda v nacistickém Německu. Academia, Praha 2021. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 3, s. 119–120.
 • ZUMR, Jan. Recenze. KYNCL, Vojtěch: Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2019. Securitas Imperii, 2020, č. 36/1, s. 318–334.
 • ZUMR, Jan. Recenze. ČERNÝ, Vladimír: Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum, Brno 2018. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 2, s. 128–130.
 • ZUMR, Jan. Recenze. TÖPPEL, Roman: Kursk 1943. Die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017. Historie a Vojenství, 2019, roč. 68, č. 1, s. 144–146.
 • ZUMR, Jan. Recenze. YERGER, Mark C. – ARRONDO, Ignacio: Totenkopf. The Structure, Development and Personalities of the 3. SS-Panzer Division. Volume 1, Volume 2. Helion, Solihull 2015 a 2016. Historie a Vojenství, 2017, roč. 66, č. 4, s. 144–145.
 • ZUMR, Jan. Recenze. KAŇÁK, Petr – KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan: S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939. Památník Terezín, Terezín 2014. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 2, s. 149–150.
 • ZUMR, Jan. Recenze. SCHULTE, Jan Erik – LIEB, Peter – WEGNER, Bernd (Hg.): Die Waffen-SS. Neue Forschungen. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2014. Historie a Vojenství, 2015, roč. 64, č. 1, s. 146 – 147.
 • ZUMR, Jan. Recenze. HALE, Christopher: Hitlerovi zahraniční katani. Z angličtiny přeložil Dalibor Míček. Domino, Ostrava 2012. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 7/8, s. 191.
 • ZUMR, Jan. Recenze. HÖHNE, Heinz: SS. Elita ve stínu smrti. Z němčiny přeložila Marie Bervicová. Grada, Praha 2012. Dějiny a současnost, 2013, roč. XXXV, č. 7, s. 45.
 • ZUMR, Jan. Recenze. ROTHLÄNDER, Christiane: Die Anfänge der Wiener SS. Böhlau, Wien 2012. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2013, roč. 61, č. 5, s. 467.
 • ZUMR, Jan. Recenze. TEJCHLMAN, Miroslav: Balkán ve válce a v revoluci 1939–1945. Karolinum, Praha 2008. Český časopis historický, 2011, r. 109, č. 3, s. 583–584.

Popularizace

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2018 Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938. Ústav pro studium totalitních režimů – spoluautor výstavy.

Aktivní účast na konferencích a workshopech

 • Státní oblastní archiv v Praze, Muzeum Podblanicka, Ústav pro studium totalitních režimů, Měřín 1. – 3. listopadu 2022: Cvičiště SS Böhmen, Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách – příspěvek Neněmecké jednotky Waffen-SS ve výcvikovém prostoru Böhmen.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UJEP, Sdružení historiků ČR – Historický klub 1872, Ústí nad Labem 20. – 22. září 2022: 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky – příspěvek Modrá krev v SS. Příspěvek k postoji šlechty k nacionálnímu socialismu.
 • Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Ústav pro studium totalitních režimů, Vzdělávací nadace Jana Husa, Vojenský historický ústav Bratislava a Historický ústav AV ČR, Liberec 15. – 17. srpna 2022: XXXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře, Česko-slovenské vztahy, Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna – příspěvek Topografie teroru. Struktury bezpečnostního aparátu nacistického Německa v Říšské župě Sudety.
 • Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Hejnice-Liberec, 4.–6. 11. 2021: „ŘÍŠSKÁ ŽUPA SUDETY“. Workshop SGS „MÍSTA PAMĚTI“ – po stopách bývalých libereckých spoluobčanů – příspěvek Personální obsazení represivního aparátu v Říšské župě Sudety.
 • Památník Terezín, Terezín, 1.–2. 11. 2021: mezinárodní konference Terezínské ghetto a policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940–1945) – příspěvek Gestapo v okupovaných českých zemích – pramenná základna.
 • Senát Parlamentu ČR, Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Múzeum Slovenského národného povstania, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Praha, 15. 3. 2019: mezinárodní konference Rok 1939 – Čekání na válku. Československá státnost v ohrožení a naději – příspěvek Velitelský sbor operačních skupin a oddílů bezpečnostní policie při obsazovaní československého pohraničí a vnitrozemí (společně s Janem Vajskebrem).
 • Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad vlády České republiky a Universität Wien, Praha, 11.–12. 10. 2018: mezinárodní konference Proměny elit v první polovině 20. století – příspěvek SS-Obersturmführer Franz Freiherr Reisky von Dubnitz (1904–1983). Od elity staré k elitě nové.