Paměť a dějiny 1/2020

V prvním letošním čísle revue Paměti a dějiny čtenáře jistě zaujme hned několik biograficky laděných studií: o nechvalně proslulém podvodníkovi Harrym Jelínkovi, fanatickém úředníkovi Gestapa Heinrichu Gottschlingovi či o třech redaktorech protektorátního časopisu Správný kluk Jaroslavu Foglarovi, Františku Smrčkovi a Richardu Fuchsovi. Obtížně zachytitelnou atmosféru nacistických represí zprostředkovává studie věnovaná dopisům na rozloučenou, které svým blízkým psali Čechoslováci odsouzení k trestu smrti. Výročí konce druhé světové války připomene rozhovor s historikem Stanislavem Kokoškou, jenž věnoval podstatnou část své badatelské práce dodnes diskutovanému fenoménu Pražského povstání. Téma přiblíží i kolekce fotografií a filmových screenshotů vojáků americké armády v Praze a okolí v květnu 1945.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Pro totalitu

Proti totalitě

Třetí odboj

Objektivem

Forum

Nekrolog

Události a zprávy

  • Annette Kraus, Jan Švimberský: „Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák!“. Československé osudy ve 20. století
  • Vendula V. Hingarová, Zdenko Maršálek: Kartotéka totálně nasazených v Norsku. Dokumenty Organizace Todt a evidence zahraničních dělníků v Norsku z let 1940–1945
  • Jakub Bachtík: Výstava připomene sedmdesát let od akce „K“
  • Jakub Bachtík: Počátky teroru. Výstava připomíná zábor pohraničí nacisty
  • Jakub Bachtík: Ještě jsme ve válce. Úspěšný komiks jako výstava
  • Jakub Bachtík: Vzdělávací aktivity ÚSTR v době epidemie

Recenze a anotace

  • Tomáš Zouzal: Daniel Kuppel – „Das Echo unserer Taten“. Die Praxis der weltanschaulichen Erziehung in der SS
  • Pavla Plachá: Helena Mandelová – Můj táta Josef Kafka
  • Markéta Doležalová: Michal Dudáš – Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů
  • Jakub Bachtík: Ediční řada o stavebních památkách socialismu

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIV, 2020/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Vanda Vicherková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Příslušníci SS staví kulomet k pomníku sv. Václava v Praze na Václavském náměstí, v pozadí Národní muzeum, květen 1945. Foto: ČTK |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.