Paměť a dějiny 1/2019

Vzápětí po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 se začal formovat československý zahraniční odboj. První jednotka čs. zahraniční armády se ustavila v Polsku. V prvním letošním čísle časopisu Paměti a dějiny pojednává o dramatických okolnostech jejího založení Jiří Plachý. Temnou kapitolu naší historie představují „kárné a pracovní tábory“, jejichž příprava se naplno rozběhla se vznikem druhé republiky. Vážnému tématu, dodnes zlehčovanému politickými populisty, se věnují texty Stanislava Kokošky a Petra Klinovského. V rozhovoru s Jiřím Šitlerem se čtenáři dozvědí, jak probíhalo vyjednávání odškodnění českých obětí nucené a otrocké práce v době nacismu. Tehdejší vyjednavač za Českou republiku Jiří Šitler – ač profesí diplomat – mluví o tématu věcně, bez sentimentu a diplomatických kliček. Čtenáři dobrodružných povídek Otakara Batličky jistě ocení text z pera Jaroslava Čvančary o životní cestě tohoto rebela, dobrodruha a světoběžníka, která vyvrcholila odbojem proti nacistům.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Zpráva

Struktury moci

Dokumenty

Příběh 20. století

Objektivem

Místa paměti

Události

  • Martin Tichý: Ve jménu šťastných zítřků! O připomínání kolektivizace na Voticku
  • Martin Jindra: Pietní setkání v Mauthausenu

Recenze

  • Markéta Doležalová: Jiří Pernes – Hubert Ripka. Tragédie demokrata. Život bojovníka za Československou republiku
  • Michal Sklenář: Marie Benáková – Exilové periodikum Nový život (1949–2001)
  • Martin Flosman: Peter Borza – Dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939–1945

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Obrazový redaktor: Jakub Bachtík | Sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Michal Hroza, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Příjezd elitního motorizovaného pluku „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ do Prahy 4. října 1939. Autor: ČTK |

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.